Living Places - Velux Commercial

Tiden er inde til en positiv forandring

Vigtigheden af sunde og bæredygtige bygninger er stigende.

Byggeindustrien står for op til 40 % af det globale energiforbrug og CO2-udledning, og én ud af tre europæere er udsat for dårligt indeklima, hvilket påvirker sundhed, velvære og produktivitet negativt. Derfor mener VELUX, at tiden til handling er nu.

Pionermålet i VELUX bæredygtighedsstrategi er konceptet Living Places. 
Dette koncept er i fællesskab blevet udviklet af VELUX, MOE Engineers og EFFEKT Architects; et koncept der er til for at genoverveje, hvordan vi bygger i dag og udfordre byggebranchen til at skabe ansvarlige og regenerative løsninger, der gavner både mennesker og planeten.

Reduktion af den samlede miljøpåvirkning

Med en innovativ tankegang har VELUX, MOE Engineers og EFFEKT Architects nøje udvalgt materiale, design og byggeteknik for Living Places og kortlagt udledningen sammenlignet med et gennemsnitligt dansk hus til én familie. Gennem hele processen er der gennemført evalueringer af Living Places bygningens samlede miljøpåvirkning gennem livscyklusvurderinger (LCA).

Bygninger der er sundere for mennesker

Da vi bruger 90 % af vores tid indendørs, påvirker den måde, vi bygger og lever på, vores fysiske og mentale sundhed direkte. Living Places konceptet er skabt med henblik på , at bygge bro mellem et fremtidsorienteret samfund og en byggebranche, der skal træffe nogle mere bæredygtige valg, der forbedrer levevilkårene for mennesker med omtanke for vores planet.

Vores hjem og arbejdsplads er en vigtig del af vores samlede sundheds mønster. Samtidig er vi gennem generationer blevet afkoblet fra naturen, hvilket I den grad påvirker vores helbred.

Med dette in mente har VELUX, EFFEKT Architects og MOE Engineers designet Living Places med stort fokus på indeklimaet gennem de sunde bygningsprincipper: Dagslys, Termisk miljø, Indendørs luftkvalitet, Akustik og Udendørs tilslutning. Resultatet er det højest opnåelige niveau af indeklima – Klasse 1.

Læs mere om Living Places

Læs mere om bæredygtighed for kommercielle bygninger

Sponsoreret indhold i samarbejde med VELUX Commercial

Flere artikler
Miljømærkning Danmark om Svanemærket byggeri
Næsten fordobling af svanemærket byggeri på to år