4 til 1 planet
Situationsbilleder fra byggepladsen på Cortex Park i Odense. Foto Steffen Stamp

Initiativ vil reducere klimaaftrykket fra boligbyggeri med 75 procent

Udledningen af drivhusgasser skal markant ned, og det vil betyde, at der skal bygges med en markant lavere CO2-udledning. Med initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet vil VILLUM Fonden og den filantropiske forening Realdania arbejde sammen med alle byggeriets parter om at finde løsninger, der kan reducere klimaaftrykket fra nybyggede boliger med 75 procent. En målsætning der kalder på innovation.

Hvert år i marts måned har Danmark brugt vores andel af jordens ressourcer. Ifølge Earth Overshoot Day forbruger vi som nation nemlig vores andel af klodens ressourcer fire gange hurtigere, end Jorden kan bære. Hvert år. Dermed er Danmark med sin relativt lille størrelse en væsentlig bidragsyder til global opvarmning og klimaforandringer.

Da byggeriet står for omkring 40 procent af den samlede udledning af drivhusgasser, er det et godt sted at starte, hvis der skal gøres noget ved klimaudfordringerne. Derfor er VILLUM Fonden og Realdania gået sammen om indsatsen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet.

Byggeriet udleder i dag omkring 10 kg CO2/m2 ved nybyggeri af boliger ved gængs praksis, og over de kommende år vil kravene via Bygningsreglementet 2030 og Den Frivillige Bæredygtighedsklasse 2030 blive sænket til henholdsvis 7,5 og 5 kg CO2/m2. Boligbyggeri fra 4 til 1 planet har som vision, at CO2-udledningen skal reduceres til 2,5 kg CO2/m2.

– Det er bestemt ikke en let opgave. Og det lykkes kun, hvis alle byggeriets parter arbejder sammen om det, lige fra bygherren til arkitekter og rådgivere produktudviklere, producenter og udførende. Det kræver en innovationslyst og ambition, der ligger langt ud over, hvad vi ser i dag, siger Michael K. Rasmussen, der er projektleder på vegne af VILLUM Fonden.

Alt skal tænkes om

For at komme i mål, vil det være nødvendigt at tænke radikalt anderledes. Det handler både om måden, der bygges på, og om hvilke materialer, der bruges. Særligt på materialedelen er der et stort arbejde at gøre i en branche, der i høj grad bruger de velkendte produkter.

– Alt i et byggeri koster på klimaregnskabet, så branchen bliver nødt til at gentænke måden at bygge på. Træ er ikke et nyt materiale, men det er forholdsvis nyt i Danmark, at det nu også kan bruges i de bærende konstruktioner i etagebyggeri. Derudover er andre materialer som for eksempel stampet ler og halm noget, der skal arbejdes videre med at udvikle og teste, også i stor skala, siger Stig Hessellund, der er projektchef i Realdania.

Derfor har Boligbyggeri fra 4 til 1 planet i løbet af året gennemført tre calls. Det første call handlede om at indsamle de bedste eksempler fra både ind- og udland på realiserede boligbyggerier med meget lavt klimaaftryk. Dernæst er producenter, opfindere og virksomheder, som udvikler bæredygtige løsninger på produkt- og komponentniveau blevet inviteret til at komme på banen med begavede løsninger, der kan bidrage til at minimere klimaaftrykket fra nybyggede boliger. Og endelig blev der udsendt en åben invitation til arkitekter, designere og ingeniører med mulighed for at udvikle og opføre visionære boligkoncepter.

– De to sidstnævnte calls har resulteret i mere end 100 løsningsforslag, så vi kan mærke, at der er mange derude, som arbejder med bæredygtigheden og har gode ideer. Ikke mindst i den unge generation, siger Michael K. Rasmussen.

Fra teori til konkrete byggerier

En fagjury udvalgte i første omgang seks bud på klimavenlig arkitektur. Disse er nu skåret ned til tre bud, der vil blive fysisk realiseret og dermed gå fra idé til virkelighed. Samme jury udvalgte også fem klimavenlige bæredygtige løsninger på materialesiden. Målet er, at materialerne skal afprøves i stor skala i samarbejde med de bygherrer, som ender med at skulle opføre eksempelprojekterne.

– Vi ser det som en klar, filantropisk opgave at gå forrest og afsætte midler til at afprøve nogle løsninger, som kan være med til at gøre en stor forskel for klimaet. Samtidig sikrer vi, at erfaringerne fra de enkelte projekter hurtigst muligt når ud til resten af byggebranchen, siger Stig Hessellund.

Realdania og VILLUM Fonden har lagt en ambitiøs plan for, hvornår eksempelbyggerierne går i gang. Målet er, at udvikling og projektering begynder i første kvartal 2023.

Læs mere om initiativet 4 til 1 planet her.

Download publikationen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet

Sponsoreret indhold i samarbejde med Realdania.

Flere artikler
Fischer Danmark Zero Kampagne
Vink farvel til faresymbolerne på byggepladsen