Bygning i Sydney af 3XN
L: The original AMP Centre, center of image. Image by BOSTON, Courtesy of AMP Capital. R: Quay Quarter Tower in 2022. Billede Courtesy of 3XN, © Adam Mørk

Beyond Buildings

I den tid vi lever i, er det et etisk spørgsmål, hvordan vi bygger, og hvilke materialer vi vælger. Det er spørgsmål, som alle arkitekter er nødt til at forholde sig til. Arkitekturen står over for store udfordringer, men også store muligheder. Det er komplekst, og ingen har alle svarene. Man er forpligtet til at undersøge og stille spørgsmål til, hvordan man tilgår fremtiden for det byggede miljø i en tid præget af kriser, fastslår grundlægger af 3XN Kim Herforth Nielsen og partner i GXN Lasse Lind i denne artikel.

De sidste år har været nogle af de mest udfordrende nogensinde, klimakrisen og Covid-19 gør, at vi er nødt til at tænke vores tilstedeværelse i verden anderledes. Som arkitekter er vi nødt til at have en æstetisk og forskningsbaseret tilgang til, hvordan arkitektur kan fordre bæredygtig adfærd, hvordan vi udnytter eksisterende bygninger bedre og hvordan nye og andre materialer kan reducere vores klimaaftryk. Det fordrer kreativ tænkning og gør, at arkitekturen har en aktiv rolle i at ændre vores adfærd og i sidste ende verden til et bedre sted. De globale udfordringer har bevirket, at CO2-reduktion, genanvendelse af bygninger og materialer samt adfærds- og synergistudier er blevet formende for 3XN/GXNs igangværende arbejde.

Picture of Kim Courtesy of 3XN © Lasse Martinussen. Picture of Lasse Courtesy of 3XN

Med udgangspunkt i det eksisterende

Vi er nødt til at tage udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse, hvis vi skal sænke byggeriets klimaaftryk. Transformation er således et nøgleord. Ordet transformation kommer af latin transformatio ‘forvandling’ eller ’omdannelse’ og markerer, at vi skaber noget nyt ud fra det allerede eksisterende. I dansk kontekst associeres transformation og restaurering ofte, og vi skal selvfølgelig passe rigtig godt på vores gamle bygninger og den kulturarv de repræsenterer. Vi kan dog ikke undlade at forholde os til den massive og ofte ikke lige så elskede bygningsmasse fra midten og slutningen af det 20. århundrede, som er ved at nå enden på sin levetid, hvis altså ikke vi transformerer den.

Det er en bygningsmasse, der primært består af beton, hvis holdbarhed gør det muligt, at den kan indgå i nye og andre sammenhænge, enten som transformation af hele bygningen eller hvor delelementer og materialer genanvendes og bruges i nye situationer. Vi bør tilgå vores eksisterende bygningsmasse med samme nøjsomme ressourcetilgang, som man havde for hundrede år siden, hvor alle dele af dyret blev brugt fordi alle bestanddele var en ressource og kunne tjene en funktion. Denne tilgang rummer et stort potentiale, når vi diskuterer transformation, bæredygtighed, cirkulær økonomi og genanvendelse af materialer, hvor det at nedbringe mængden af spild så meget som overhovedet muligt er essentielt. Dette gælder både i dansk og international kontekst.  

Picture: Courtesy of 3XN, © Adam Mørk

Højhustransformation, der sætter nye standarder

3XN/GXN har netop afsluttet sit største transformationsprojekt til dato – Quay Quarter Tower (QQT) i Sydney, et projekt, hvis ambitionsniveau var fuldstændig utænkeligt, da 3XN i 2014 påbegyndte arbejdet. QQT erstatter det eksisterende AMP Center fra 1976 og bevarer 65% af bygningens eksisterende struktur (bjælker, søjler og dækkonstruktioner) og 95% af dens oprindelige kerne. Bygningens kvadratmeterantal er blevet fordoblet ved at ’hænge’ en ny struktur på den eksisterende. Resultatet er en CO2-besparelse på 12.000 tons, svarende til 8800 enkeltvejs flyvninger mellem København og Sydney.

Med QQT har 3XN således opført verdens største ’upcyclede’ højhus og viser en ny vej for transformation af elementbyggeri. Ved at se den eksisterende bygningsmasse, også den ikke så elskede del af den, som en ressource der udfordrer vores kreativitet, kan vi som arkitekter være aktive medspillere i at forestille os og give form til en anden og mere bæredygtig fremtid. Vi ved, at man ikke kan fortsætte med at rive ned og bygge på samme måde, som man hidtil har gjort – derfor er vi i stedet nødt til at forlænge livet og potentialet i de bygninger, vi allerede har. Det er den mest essentielle definition af bæredygtighed indenfor arkitektur og drivkraften bag designet af Quay Quarter Tower.

Sponsoreret indhold i samarbejde med 3XN; Lasse Lind & Kim Herforth Nielsen.

Flere artikler
Fra lokale løsninger til skalervare forretningsmodeller
Fra lokale løsninger til skalerbare forretningsmodeller