DTU om ny uddannelse
Tove Lading, arkitekt, lektor og studieleder ved DTU, og Kasper Lynge, viceinstitutleder, Institut for Byggeri og Bygningsdesign ved Århus Universitet

Nu kan du blive nøgleperson i den grønne omstilling af byggeriet

Aarhus Universitet og DTU går sammen om en ny masteruddannelse i bæredygtigt byggeri, der skal uddanne kompetente medarbejdere, som kan styre byggeriet i en grønnere retning.

Byggeriet tegner sig for op mod en tredjedel af den samlede CO2-udledning i Danmark, og branchen er derfor afgørende for at nå CO2-målene. Der er generelt stor villighed til og interesse for at gøre byggeri mere bæredygtigt, men branchen efterspørger kompetencerne.

Det er baggrunden for en ny uddannelse, der skal klæde branchens nøglepersoner på med forsknings- og evidensbaseret viden og kompetencer med afsæt i praksisnær case-undervisning. Med en master i bæredygtigt byggeri tilegner studerende sig kompetencer, der gør dem i stand til at planlægge og lede implementeringen af bæredygtighed i organisationer og byggeprocesser.

– Der har aldrig været større fokus på bæredygtighed i byggeriet end lige nu. På den nye master bygger vi bro imellem den virkelighed vores studerende står i til daglig og den nyeste teoretiske viden. Derved giver vi vores studerende kompetencer til at overskue den kompleksitet, som et bæredygtigt byggeri består af, siger Tove Lading, studieleder og lektor ved DTU.

Onlineuddannelse rummer mange muligheder

Masteren er en deltidsuddannelse, der tages sideløbende med et almindeligt fuldtidsarbejde. Undervisning, projektarbejde og opgaveløsning foregår online kombineret med lokale studiegrupper, der sammen overværer undervisningen.

Det betyder, at der er gode muligheder for at præge uddannelsen mod ens egen faglighed og at holde undervisningen op imod de opgaver, man sidder med i sit daglige arbejde. Tove Lading peger også på netværk som et vigtigt element i uddannelsen.

– Vi ved fra andre tilsvarende uddannelser, at kontakten mellem de studerende ofte holder – også efter at uddannelsen er afsluttet. De bruger hinanden til faglig sparring, men det giver også mulighed for mere formelle samarbejder – noget, som virksomhederne har gavn af, siger hun.

FAKTA 

Uddannelsen er særligt rettet mod bygningsingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører, men alle med en bachelor- eller kandidatgrad og med minimum to års relevant erhvervserfaring kan søge om optagelse.

Uddannelsens varighed er to år, men kan strækkes over fire år, ligesom det også er muligt at tage kurserne enkeltvis.

Læs mere om uddannelsen og søg optagelse her.

Sponsoreret indhold i samarbejde med DTU.

Flere artikler
KE Fibertec på Building Green med godt indeklima
Godt indeklima uden aftryk