Trine Bindslev Tree om eksisterende byggeri og transformation

Vi er nødt til at se med mildere øjne på de eksisterende bygninger

På konferencen Bæredygtig Transformation den 25. & 26. oktober kan du glæde dig til et spændende indlæg fra Trine Bindslev Tree, der er seniorkonsulent for Bæredygtigt Byggeri i Rambøll. En rapport udarbejdet af Rambøll analyserer 16 bygninger, som repræsenterer et bredt udsnit af bygningsfunktioner, materialevalg og lokationer, som viser at totaløkonomisk og CO2-udledningsmæssigt, at den bedste løsning er at renovere og transformere eksisterende byggeri, frem for at bygge nyt. Det vil Trine tale meget mere om på konferencen.

Inden konferencen kan du læse et interview med Trine her.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med transformation til dagligt?

Jeg er civilingeniør i Arkitektur fra AAU med speciale i energirigtigt byggeri. Jeg har arbejdet med bæredygtigt byggeri både som arkitekt, ingeniør og lektor i ind- og udland i mere end 15 år. Jeg sidder hos Rambøll Byggeri, Special Engineering for sustainability, indoor climate & commissioning. Her arbejder jeg hver dag med at skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning gennem bygherrerådgivning og certificering af byggerier.

Hvad ser du som de største muligheder og udfordringer i forbindelse med bæredygtig transformation?

Det øgede fokus på bæredygtighed er en nødvendighed, som har været (for) længe undervejs. Grænsen for indlejret CO2 i bygningsmaterialerne ser jeg som et kærkomment benspænd, som jeg forventer er begyndelsen på et paradigmeskifte. Vi er nødt til at se med mildere øjne på de eksisterende bygninger og udnytte mulighederne. Ved at indtænke kreative løsninger hvor bygninger, bygningsdele og materialer kan genbruges, kan de måske upcycles og få en ny funktion. Transformation stiller store krav til arkitekter og rådgivere, såvel som de udførende håndværkere. Men når vi lykkes med det, skabes der interessante bygninger med respekt for historien og håndværket, samtidig med at der spares ressourcer og CO2.

Hvad mener du, vi skal være særlig opmærksomme på, når vi transformerer eksisterende byggerier? 

Tiden er afgørende for transformationsprojekter. Kompleksiteten stiger når vi ikke blot projekterer standardløsninger, men skal merge eksisterende med nyt, finde og indarbejde genbrugsmaterialer, samt minimere spild. Det tager tid både i de indledende faser, under projekteringen og ikke mindst i udførelsen af transformationsprojekter.

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt byggeri og transformation de næste 10 år?

Der er brug for et ændret syn på værdien af materialer og bygningsdele samt kortlægning heraf. Det kræver tid, omhu og fremsynethed. Derudover mener jeg at de udførende kommer til at spille en helt afgørende rolle, for der bliver virkelig brug for dygtige håndværkere der kan deres fag.

Ambitiøse fyrtårnsprojekter er gode, især hvis de kan skaleres og udbredes. Skærpede lovkrav og fx EU taxonomi er givende for at få bredden med og ikke kun de som vælger det til. Bæredygtighed er ikke et valg, det er et vilkår og en gylden mulighed for opnåelse af et bedre samfund, men det kræver mod og risikovillighed fra alle byggeriets parter.

Vil du gerne høre mere fra Trine og bæredygtig transformation?

Bæredygtig transformation den 25. & 26. oktober kan du høre et spændende indlæg med Trine, hvor hun blandt andet kommer ind på rapporten Rambøll har udarbejdet med fokus på transformation af eksisterende byggeri. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Sonja Stockmarr om vandet og klimatilpasning
Vandet binder udviklingen sammen – og forlanger forskellige løsninger