Lasse Lind på Bæredygtig transformation om at genanvende
Lasse Lind, arkitekt og partner i 3XN’s selvstændige forsknings- og konsulentselskab, GXN.

Der ligger en stor opgave for os alle i at genlære vores processer

Bæredygtig Transformation den 25. & 26. oktober kan du opleve Lasse Lind, der er arkitekt og partner i 3XN’s selvstændige forsknings- og konsulentselskab, GXN. På konferencen holder han oplæg om hvordan  3XN og deres forskningsenhed GXN arbejder med at genanvende og transformere bygninger og materialer, fra højhuse til socialt boligbyggeri.

Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Lasse her.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med transformation til dagligt?

Jeg er arkitekt og partner i 3XN’s selvstændige forsknings- og konsulentselskab, GXN. Vi arbejder med en lang række projekter på tværs af forskning og praksis, hvor den eksisterende bygningsmasse skal transformeres. Lige fra de såkaldte ghettoområder, hvor store dele af den eksisterende bygningsmasse skal rives ned, og hvor vi arbejder med at genanvende elementer og materialer i nye byggerier, til eksisterende højhuse i London, Amsterdam og Sydney, hvor vi gennem transformation skaber nye udtryk og muligheder ved at gentænke gamle rammer.

Hvad ser du som de største muligheder og udfordringer i forbindelse med bæredygtig transformation?

Der er enorme muligheder for at spare C02 ved at genanvende eksisterende bygninger, og samtidig bevare historiske lag i vores byer. Vi arbejder generelt ikke med bygninger der betragtes som kulturelt vigtige, men mere med byggerier fra 1960’ermne og 1970’erne der af forskellige socioøkonomiske grunde ikke længere er attraktive for deres ejere og brugere. Her er udfordringerne ofte meget praktiske – er der højt nok imellem etagerne? Kan den eksisterende struktur bære tilføjelser/ændringer? Er der giftige materialer? Ofte er udgangspunktet at den eksisterende bygning skal væk, fordi det er for besværligt at genanvende. Her forsøger vi altid at argumenterer for at bevarer så meget som muligt, da det både er det mest klimavenlige men også ofte kan give overraskende og positive tilføjelser til arkitekturen og brugen af bygninger.

Hvad mener du, vi skal være særlig opmærksomme på, når vi transformerer eksisterende byggerier? 

Udover de tekniske og miljømæssige aspekter, er der et historisk lag, der er vigtigt. De fleste er enige om, at bygninger der er 100 år gamle er smukke og værd at bevare, men vi står globalt overfor at transformere eller renovere en kæmpe bygningsmasse fra 1960’erne og frem. Disse bygninger er sjældent elskede som ældre bygninger, men er dog i lige så høj grad en del af vores historie. De peger også på det vigtige faktum, at vi ikke kan forudse fremtiden i forhold til hvordan de bygninger vi skaber i dag, vil blive opfattet og brugt i fremtiden. Vi må indtænke strategier i de transformationer vi laver i dag, der tillader at bygningerne også i fremtiden kan ændres og transformeres.

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt byggeri og transformation de næste 10 år?

De nye krav til krav til grænseværdier for bygningers samlede klimapåvirkning kommer til at drive en udvikling i dansk byggeri. Hvis vi til dette kunne lægge specifikke krav og målsætninger for ’embodied carbon’ – også kaldet ’upfront carbon’, vil dette yderligere accelereres. Ved at fokuserer på den CO2 vi bruger nu, vil transformation og genanvendelse som regel være det bedste valg, da man hermed sparer nye ressourcer og dermed Co2.

Jeg tror der ligger en stor opgave for os alle i byggeriet i at genlære vores processer, så vi i stedet for at fokuserer på hvad vi vil have, fokuserer på det der er. Vi skal simpelthen skræddersy vores behov til en ressourceknap verden og gøre mere med mindre. Transformation af den eksisterende bygningsmasse er en stor del af dette.

Herudover syntes jeg sagtens man kunne kigge på krav til procent af genanvendte materialer i nye byggerier, og på at et hvert tilfælde af nedrivning skal være meget veldokumenteret, og kun tillades hvis der ikke er andre alternativer.

Hvilke projekter synes du er spændende, når det kommer til bæredygtig transformation?

Lacaton og Vassall’s Grabnd Parc projekt i Bordeaux er en stor inspiration, fordi det viser hvor meget man kan forandre med godt design, og hvor meget der ligger gemt i at tage også de mindre skønne dele af vores arkitektoniske historie alvorligt. Vores eget projekt Quay Quarter Tower i Sydney arbejder med nogle af de samme ting, hvor en attraktiv bygning transformeres til et helt nyt udtryk med nye sociale og æstetiske kvaliteter. Dette er et hjørnestensprojekt for den praksis, jeg tror vi som tegnestue kommer til at have i fremtiden.

Vil du gerne høre mere om bæredygtig transformation og Lasse Lind?

Du kan høre et spændende indlæg med Lasse Lind på Bæredygtig Transformation den 25. & 26. oktober, hvor han viser en række spændende projekter frem med formålet om at genanvende og transformere bygninger og materialer, fra højhuse til socialt boligbyggeri. Læs mere om den spændende konference her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Biodiversitet kræver plads og tid
Biodiversitet kræver plads og tid