Re- og upcycling i fokus i Horsens

I 2019 udbød Horsens Kommune et ambitiøst projekt om opførelsen af et nyt genbrugscenter, kaldet STABLEN. Projektet bliver et fyrtårnsprojekt inden for bæredygtighed med et udvidet fokus på genbrug og upcycling af materialer. På Building Green i Aarhus var oplægget om Stablen ét af de mest velbesøgte, og det er et godt eksempel på, hvordan vi i fremtiden kan genbruge materialer.

I Horsens kommune har man sat sig for at blive Danmarksmestre i at genbruge egne ressourcer. Derfor ønskede man i 2019 at etablere et genbrugscenter på byens centrale genbrugsplads. Centeret skulle være et værested, hvor borgere og virksomheder i kommunen mødes på tværs for at få viden om genbrug af byggematerialer og i praksis at upcycle egne materialer.

Siden da har Arkitema, COWI og Upcycling Forum arbejdet på at skabe et byggeri, der, når det står færdigt, skal bestå af 65 % genbrugte materialer. Grundideen er at bygningen skal være en “STABEL” af genbrugte materialer fra egen genbrugsplads og lokale nedrivninger. Derfor kommer projektet også til at bestå af tre bokse i henholdsvis tegl, beton og træ, der har hver sin funktion.

”Det er i sagens natur et enormt benspænd at skulle bruge så mange genbrugsmaterialer i et byggeri, det har vi ikke været vant til. Derfor har prioriteringen fra starten været at finde materialer til stabilisering og konstruktioner, da vi vurderede at det var vanskeligst. Når man bruger genbrugsmaterialer, skal man være meget omstillingsparat, da man fra start ikke er klar over præcis hvilke ”byggesten” man får at arbejde med. Men vi har allerede fundet rigtig meget ved lokale nedrivninger, som skal blive brugt i byggeriet, og vi er også godt i gang med materialer til alle andre dele. Vi er ikke helt i mål med de 65% genbrugsmaterialer endnu, men vi er overbevist om, at vi når det,” fortæller Glenn Elmbæk, partner i Arkitema.

Glenn Elmbæk og Rasmus Falkenberg på scenen til Building Green Aarhus 2022

Upcycling kræver nye måder at arbejde på

Stablen er helt unik, og på forårets Building Green var der da også stor interesse for projektet, hvor Glenn Elmbæk præsenterede side om side med Rasmus Falkenberg fra Upcycling Forum, der samler virksomheder der ønsker at bidrage til øget cirkulær materialeanvendelse. Her har der blandt andet været fokus på at hjælpe med at finde restmaterialer til processen samt at identificere og udvikle løsninger i tæt samarbejde med aktørerne.

Til processen arbejder Upcycling Forum gennem en såkaldt Upcycling Bank, der er udviklet i samarbejde med Trifork. Dette var med til at finde de specifikke materialer som manglede til Stablen, samtidig med at man holdt overblikket over mulige CO₂ besparelser og det samlede materialeforbrug. Netop det at kunne synliggøre besparelserne på CO₂ har været noget af det som CEO i Upcycling Forum Rasmus Falkenberg har haft fokus på, da det i hans bog er den nye valuta, og noget at det som bliver vigtigt at have styr på i fremtiden. Generelt mener han, at der er mange ting som vi skal vænne os til i fremtidens byggeprocesser:

”Lige nu kræver det risikovillighed og omstillingsparathed, at arbejde med cirkulære materialer, men vores håb er, at det bliver normen, og dermed også meget mere mindre risikabelt at bygge på denne måde. Vi har oplevet, at når man har en tidlig afklaring af roller, ansvar og forventninger og en god og kontinuerlig dialog, så er der rigtig chance for at kommer godt i mål. Vi skal vænne os til nogle nye måder at gøre tingene på, men der er en stor interesse for at flytte grænser og skabe mere bæredygtige byggerier, og derfor oplever vi også at villigheden er stor.”

Stablen er udviklet i et tæt samarbejde mellem Horsens Kommune, COWI, Upcycling Forum og Arkitema. Projektet er p.t. på pause mens man afventer at materialepriserne falder.

Flere artikler
’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’