Kai Kanafani kommer på Bæredygtig Byggeproces og snakker om byggeri
Kai Kanafani, arkitekt MAA ph.d., BUILD Aalborg Universitet

Vi er desværre alt for forsinkede med den grønne omstilling af byggeri

Kai Kanafani er arkitekt MAA ph.d. ved BUILD Aalborg Universitet. Den 8. og 9. juni kommer han på Bæredygtig Byggeproces. Du kan opleve ham i et indlæg om byggepladsens ressourceforbrug – kortlægning, registrering og data.

Han vil fortælle om foreløbige resultater af igangværende BUILD-byggeriprojekter om udførelsesfasens CO2-udledning fra energi, affald og transport. Han vil besvare spørgsmålene om hvor de er nu og hvilke klima- og miljøpotentialer der kan opnås.

I denne artikel kan du læse et interview med ham.

Hvad er den største udfordring i forhold til at gøre byggebranchen og byggeprocessen mere bæredygtig i dine øjne?

Indtil for nylig var den største udfordring de manglende krav i bygningsreglementet. Den udfordring bliver nu løst fra 1. januar 2023, hvor de nye klimakrav til bygningens livscyklus bliver indfaset og trinvis udvidet og strammet over de kommende år, men timingen i år 2023 fortæller også, at vi er langt fra at være i mål og at det først kan være starten af en vej mod en kraftig reduktion af byggeriets klima- og miljøbelastning.

Hvor ser du muligheder for at gøre tingene anderledes i forhold til bæredygtigt byggeri?  

Jeg ser den nu påbegyndte vej mod lovregulering af bæredygtigt byggeri som den allervigtigste proces, som fortsat kræver den store og engagerede opbakning fra byggesektoren, som vi har set for nylig. Så på det plan er vi kommet på det rigtige spor. Hvis jeg skal nævne en lidt anden dimension af bæredygtigt byggeri, så synes jeg vi skal begynde at planlægge de ressourcer, som skal indgå i byggeriet, mere strategisk på nationalt plan: Hvor meget træ og andet biomateriale skal indgå som byggematerialer? Hvilke materialekredsløb kan vi styrke, hvilke skal omstilles? Hvordan kan sekundære materialer (affald) indgå i industrielle processer? Alt det spiller ikke kun ind i en bæredygtighedsdagsorden, men også i forsyningssikkerheden og kræver ressourceplanlægning til kommende generationer.

Hvis du skal drømme lidt, hvordan ønsker du dig så at byggeprocessen og dermed branchen ser ud om 10 år?

Vi er desværre alt for meget forsinkede med den grønne omstilling af byggeriet. Man kan sige, at det skyldes, at de nye teknologier til omstillingen ikke var klare for eksempelvis 10 år siden. Men de mest lovende teknologier vi har, i dag vil også blive forældet om 10 år og vi ved ikke, hvad vi bliver i stand til i fremtiden. Den usikkerhed må ikke forhindre os i at arbejde med en aktiv omstilling på den basis vi nu har til rådighed i dag, for ellers kommer det rette tidspunkt nok aldrig.

2023 byder på et nyt bygningsreglement der sætter større krav til det bæredygtige byggeri, men synes du vi er ambitiøse nok herhjemme, eller kan vi gøre mere end vi gør?

Det er vigtigt at forstå, at bygningsreglementet stiller mindstekrav til alle former for byggeri, så den må kunne overholdes af alle. CO2-grænseværdien til større byggeri fra 2023 på 12 kgCO2e/m2år er selvfølgelig ikke særlig imponerende, men tidsfristen for at gøre sig klar til de nye krav har også kun været to år. Derudover har vi kun begrænset viden om, hvilke byggerier der har særlige udfordringer og hvad de skal til for at de kan overholde grænsen – vel at mærke i den brede praksis, fordi vi har relativt gode erfaringer fra forskningen og i demonstrationsprojekter. Når det er sagt, så er der ingen grænser for at være ambitiøse udover mindstekravene. Ambitiøse offentlige og private bygherrer og investorer bør udfordre dette niveau og konkurrere om de mest klimarigtige løsninger. Jeg vil dog kraftigt anbefale at underbygge alle former for benchmarking og krav om en livscyklusvurdering (LCA) baseret på bygningsreglementets regler, således at man ikke konkurrerer på metoden, men på ydeevne, dvs. klimaeffekt.

Hvad taler du om på Bæredygtig Byggeproces og hvorfor er det vigtigt?

Jeg fortæller om ressourceforbrug på byggepladsen, både hvor stort det er og hvordan man opgør det, så det kan indgå i en samlede livscyklusvurdering. Udførelsesfasen er indtil videre underbelyst med hensyn til dets bidrag til bygningens samlede klimapåvirkning. I et igangværende projekt og med afsæt i den frivillige bæredygtighedsklasse undersøger vi ressourcemængden og hvordan man kan registrere og nedbringe den.

Vil du høre mere Kai Kanafani?

Du kan opleve ham på Bæredygtig Byggeproces den 8. og 9. juni i et indlæg om byggepladsens ressourceforbrug. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Menneskers behov og ønsker bør stå i centrum for et bæredygtigt design