Læs en artikel om afledning af regnvand og Gottlieb A/S

Afledning af regnvand bliver et stort emne de kommende år

Anlægsgartner Gottlieb A/S mærker en stigende efterspørgsel på klimatilpasningsprojekter. Et nyligt eksempel er en klimaløsning på private fællesveje for forsyningsselskabet HOFOR hos GF Toftevang i Brønshøj, hvor firmaet i perioden august ’21 til januar ’22 har etableret 14 regn- og vejbede. Regnbede og bassiner er udført med en række tekniske løsninger, som bl.a. gør det muligt at styre, hvornår og hvor meget regnvand, der ledes hhv. i bassiner og kloak.

Anlæggene er udført, så bassinerne kan lukkes ved saltning i vinterperioden for at undgå saltforurening af grundvand og jord. Bedene er anlagt med filtermuld og til planter, som kan tåle det våde miljø og partikler fra omkringliggende veje.

”Det har været vigtigt at inddrage beboerne i processen. Det har vi bl.a. gjort gennem dialog ifm. byggemøder. Vi har gjort nødvendige tilpasninger, hvilket har resulteret i stor opbakning hos beboerne”, fortæller Kim Mundberg, salgs- og driftsdirektør.

”For os er det vigtigt med opbakning fra beboerne, da der ved et sådant projekt sker indgribende ting i hverdagen ift. til opgravning af veje og ændrede adgangsforhold. Jeg synes, det er vigtigt, at en grundejerforening som GF Toftevang kan være stolt over at være en del klimaløsningen med dette færdigetablerede LARprojekt”, siger Kim Mundberg.

Anlægsgartner Gottlieb har udgravet og bortkørt 3.800 t. jord til deponi, etableret 200 m3 faskiner til nedsivning, etableret 30 brønde, 330 m. rør og sat 50m jernrende i regnbede. Eksisterende nedløbsbrønde og vejbrønde er lukket. De har udført bundopbygning og udlagt 16-32 mm drænstabil, genbrugsballast og filterjord i regnbede. Projektet inkluderede desuden: Omlægge eksisterende 200m2 fortovsbelægninger, etablering af 1200 m granitkantsten og påføre slidlag på 1500m2 veje.

20 års erfaring med anlægsopgaver

Anlægsgartner Gottlieb A/S er kloak-, by- og landentreprenører med over 20 års erfaring. Anlægsgartner Gottlieb løser alt fra små anlægsopgaver til store entreprenør- og kloakprojekter. Opgaverne spænder fra LAR og klimatilpasning, kloakarbejder, jord- og gravearbejde til trafiksanering samt pleje og vedligeholdelse. Firmaet arbejder aktivt med bæredygtighed og FN’s verdensmål, nedbringelse af sin CO2udledning og stiller skarpt på biodiversitet bl.a. ved uddannelse i foråret ’22 for flere medarbejdere.

Indholdet er sponsoreret i samarbejde med Anlægsgartner Gottlieb A/S

Flere artikler
Nye EPD'er fra Troldtekt
Nye EPD’er fra Troldtekt: Fuld transparens på tværs af produkter