Hvad har dagslys med CO2-aftryk i byggeriet at gøre?

Dagslys er vigtigt for vores sundhed og velvære. Alligevel er de gode dagslysforhold under et betydeligt pres i vores bygninger. Udviklingsprojektet ”Dagslys i det bebyggede miljø”, som er støttet af Realdania, undersøger hvorfor dette sker og hvordan dagslyskrav og udfordringerne i fremtidens byggerier kan håndteres af branchens aktører på bedste vis.

På Building Green Aarhus den 16. juni præsenterer gruppen bag projektet ”Dagslys i det bebyggede miljø” de foreløbige analyseresultater og projektets videre aktiviteter mod en guideline til branchen, der publiceres i 2023. Projektgruppen består af Arkitema, MOE, Dansk Center for Lys samt VIA University College. Mere info om projektet kan findes på www.ucviden.dk

Dagslys bør være vores daglige vitaminpille

Dagslyset påvirker både vores døgnrytme, stressniveau og søvn og er derfor en vigtig forudsætning for vores generelle velvære og sundhed. Vores effektivitet og indlæring påvirkes ligeledes positivt, når vi opholder os i fordelagtige dagslysforhold. I gennemsnit opholder vi indendørs 90 % af tiden og derfor skal vore bygninger naturligvis understøtte de gode dagslysforhold. Desværre kan det være udfordrende at efterleve kravene, når der opføres nye bygninger i de større byer, hvor der ofte bygges både tæt og højt.

Udfordringerne står i kø

I projektet behandles og analyseres de brændende platforme, som udfordrer dagslysforholdene i byggeriet.

Som udgangspunkt behandles dagslys sjældent på byplanniveau, da planloven ikke tillader indarbejdelse af dagslys på lokalplanniveau. Dette vanskeliggør gode dagslysforhold i bygningerne særligt i bymiljøer, hvor der bygges både tæt og højt.

Der findes endnu heller ikke anerkendte værktøjer, eller metoder, for hvordan dagslys kan vurderes i byplanlægningsfasen, hvilket udfordrer processen yderligere.

Samtidigt udfordres facadearkitekturen af den bæredygtige udvikling i det tværfaglige samspil mellem dagslys og termisk indeklima.

Analyseresultaterne sætter branchens udvikling og traditioner på prøve

Projektets foreløbige analyser indeholder flere bemærkelsesværdige resultater, der med tydelighed viser, at dagslyskravene fortsat kan skabe udfordringer i en branche, der konstant arbejder sig i en mere bæredygtig retning. Som en del af udviklingen mod en mere bæredygtig fremtid ligger blandt andet et krav om dokumenteret LCA for samtlige materialer, hvor det kan være fordelagtigt at bygge i træ.

Anvendelsen af træ som konstruktionsmateriale udfordrer dog det tværfaglige samspil mellem dagslys og termisk indeklima, da der er begrænset termisk masse til at optage overskudsvarme fra solens stråler. Analyserne har vist, at det teoretiske løsningsrum, hvor krav til både dagslysniveau og til det termiske indeklima efterleves, reduceres betragteligt. Dette vil have indflydelse, ikke kun på facadedesignets udformning, men også på boligers fremtidige indretning og planløsninger, hvis tværventilerede lejligheder er en forudsætning for at undgå overtemperaturer.

Ill. 1: Det generiske løsningsrum, hvor både krav til dagslys og termisk indeklima efterleves. Løsningsrummet har vist sig større ved tungt end ved let byggeri, ligesom tværventilerede bygninger har større løsningsrum end ensidet ventilerede bygninger.
Flere artikler
Hear Kathryn Larsen at Bæredygtigt Byggeproces talk about biobased materials
My goal is to show people the beauty and forgotten history of biomaterials