De vigtigste faktorer i renoveringsprojekter

De vigtigste faktorer i renoveringsprojekter

Den relative betydning af de faktorer, varierer fra projekt til projekt. Typen af bygning, som renoveres, og det overordnede formål med renoveringen, medvirker til at fastlægge, hvilke faktorer der skal prioriteres. Bygningstyper og -anvendelser driver renoveringer. Det er ikke muligt at dække alle individuelle variationer i bygningsdesign, men vi kan vise hvordan bygningstypen i samspil med kundens instrukser påvirker valget af nye dagslys- og ventilationsløsninger.

Tre af de største kommercielle sektorer

Industrisektoren 

Dagslysmuligheder for renovering af industribygninger påvirkes i høj grad af den eksisterende tagkonstruktion og af den påtænkte anvendelse af bygningen. For mange industrianlæg skyldes behovet for renoveringen, at bygningen skal konverteres til anden brug. Eksisterende ovenlys har typisk kortere levetid og har ofte mangler på grund af dårlig installation. I arbejdet med at udarbejde en renoveringsløsning kan det eksisterende tags alder og tilstand betyde, at en kombination af ovenlysløsninger kan give bygningen den korrekt afbalancerede ydeevne. Brandventilation og brandsikkerhed er et specifikt problem ved industriel anvendelse, hvorfor polycarbonatløsninger er en god mulighed. Den lave vægt betyder, at den eksisterende tagkonstruktion sikkert kan bære vægten. For produktionsfaciliteter, lakeringsværksteder og galvaniseringsanlæg skal kemisk modstandsdygtighed over for petroleum, kølevæske, smøremidler, syrer og alkaliske opløsninger tages i betragtning under specifikationen. Til fødevareproduktion hjælper muligheder som insektbeskyttelse med at leve op til hygiejnestandarderne. Ovenlys af glas giver imidlertid et højere niveau af dagslys, så ved at inkorporere tungere enheder i tagkonstruktionen sikrer man, at lyskravene også kan opfyldes. Generelt kan man ved at vælge blandt flere forskellige løsninger få det ”rigtige” produkt til forskellige åbninger og dermed en komplet løsning hele vejen rundt, som passer til bygningen, dens anvendelse og det budget, der er til rådighed.

Skoler

Et bedre niveau af frisk luft, dagslys og velvære er det primære formål i skoler. Renovering er en mulighed for at gøre en væsentlig, positiv forskel sammenlignet med den oprindelige installation. Bygningsstrukturens ydeevne forbedres og giver i første omgang øget komfort. Det vigtigste er måske, at undervisningskvaliteten og læringsmiljøet forbedres. Frem for blot at udføre en en-til-en-udskiftning er dagslysløsninger med en række tilbehør en forbedret løsning. Persienner eller afskærmningsenheder reducerer risikoen for overophedning og blænding, mens ventilationskontrol giver fri køling og en kontrolleret tilførsel af frisk luft. Kombineret med en bedre og mere konsekvent oplysning af lokalerne giver en ovenlysrenovering fordele både for lærere og elever. En kontrolleret naturlig ventilation med nye ovenlysløsninger kan supplere mekaniske ventilationssystemer og hjælpe med at opfylde målene for CO2 -niveauer inde i bygningen. Ved at reducere CO2 -niveauet reducerer man samtidig døsighed og forbedre koncentrationen og skaber et miljø, som er mere behageligt hele dagen igennem. Ovenlysrenovering hænger tæt sammen med en generel tagrenovering, fordi de to ting ofte udføres samtidig. Det er derfor en fordel at samarbejde med en producent, som kan bistå projektteamet på stedet og samtidig levere et passende udvalg af dagslys- og ventilationsløsninger. Omhyggelig planlægning hjælper med at bevare sikkerheden på stedet og holde budgettet for projektet.

Kontor

Klassifikationen ”kontor” dækker mange forskellige bygningsstørrelser og arkitektoniske stilarter. Mange bygninger, som vi nu betragter som kontorer, har ikke fra starten været skabt som kontorbygninger. Historiske bygninger bliver fortsat konverteret til kontorer, herunder store historiske bygninger, som får nyt liv som konferencecentre og multifunktionsområder. Det første afsnit af dette dokument berørte påvirkningen af covid-19-pandemien, og vi vender tilbage til den her. Mange menneskers forhold til deres kontor har ændret sig på en måde, man ikke har kunnet forudse før pandemien. Der har endda været tidspunkter, hvor man var i tvivl, om der overhovedet ville være brug for kontorbygninger i fremtiden. Som det ofte er tilfældet, lander sandheden et sted midt mellem de to yderpunkter. Selvom flere arbejder hjemmefra oftere, end de gjorde før pandemien, spiller kontoret stadig en rolle i mange menneskers arbejdsliv. Det er stadig et sted, hvor de vil tilbringe tid, selvom det ikke sker i samme omfang. En af pandemiens konsekvenser er, at man har indset, at kontorbygninger ikke nødvendigvis har komfortable arbejdsmiljøer. Der er ofte utilstrækkelig ventilation, men at åbne vinduer for at give ukontrolleret ventilation er ikke en bæredygtig løsning, hverken hvad angår energiforbrug eller brugerkomfort. Ovenlysrenovering er en vigtig mulighed for at forbedre ventilationen på en kontrolleret måde, samtidig med at det også kan løse andre komfortmæssige problemer som overophedning på grund af solvarme og blænding. Ved at reducere CO2 -niveauet reducerer man samtidig døsighed og forbedre koncentrationen og skaber et miljø, som er mere behageligt hele dagen igennem

Læs mere om kommercielle renoveringer her

Besøg VELUX Commercial hjemmesiden for at få inspiration til det produkt, der passer til dit projekt

Flere artikler
Efterspørgsel på bæredygtige erhvervslejemål - WE BUILD DENMARK
Efterspørgsel på bæredygtige erhvervslejemål