Antallet af strategiske partnerskaber er fordoblet

Antallet af strategiske partnerskaber er fordoblet

Med fire udbud i 2020 er antallet af strategiske partnerskaber i Danmark fordoblet og de igangværende partnerskaber udgør en samlet udbudssum på over 18 mia. kr. Fra samfundspartnerskabet REBUS lyder det, at strategiske partnerskaber er vejen til bedre og hurtigere renovering med større budgetsikkerhed.

Der kom for alvor gang i afvikle ventelisten til renoveringer i den almene sektor da Regeringen i 2020 aftalte at fremrykke 12 milliarder kroner i 2020 fra Landsbyggefonden samt yderligere 6,4 milliarder i 2021. Det betød stor travlhed i en byggebranche, som længe havde peget på potentialerne for klimaforbedringer ved at renovere den eksisterende bygningsmasse. Men det var også af afgørende betydning for at holde samfundshjulene i gang i Danmark under COVID-19 nedlukningen. 

Et konkret eksempel er Københavns største almene boligselskab, fsb, der under covid19-lukningen besluttede at fremskynde 16 byggesager til en værdi af op mod 200 mio. kr. for netop at holde gang i økonomien og den grønne omstilling.

Netop renovering har været omdrejningspunktet i Samfundspartnerskabet REBUS, som blandt andet har peget på strategiske partnerskaber som en del af løsningen. Strategiske partnerskaber kan skabe bedre og hurtigere renoveringer med større budgetsikkerhed – det viser erfaringerne. 

– I genopretningen af dansk økonomi kan strategiske partnerskaber, dvs. rammeudbud om renovering af større bygningsporteføljer, få en vigtig rolle, siger projektleder for REBUS, Martha Katrine Sørensen. Hun glæder sig til at fremvise en række vigtige resultater fra samfundspartnerskabet, når REBUS holder Renoveringsbrag den 20. april, herunder resultater med fokus på netop strategiske partnerskaber.

Åbenlyse fordele ved strategiske partnerskaber

De strategiske partnerskaber har nemlig nogle åbenlyse fordele, mener forsker Per Anker Jensen fra DTU Management, som gennem REBUS-projektet har forsket i udbudsformen.

– Når vi ved, at flere bygherrer i den almene sektor har en portefølje af byggeprojekter med både renovering og nybyggeri, så er der nogle åbenlyse fordele ved strategiske partnerskaber, hvor man etablerer et langsigtet, tillidsbaseret samarbejde, siger Per Anker Jensen.

Per Anker Jensens kollega på DTU, Christian Thuesen, der også er involveret i REBUS-arbejdet, uddyber, at de allerede etablerede partnerskaber fremstår som et helt centralt virkemiddel i igangsætningen af dansk økonomi oven på covid19-krisen.

– Igennem de sidste år har partnerskaberne opbygget en organisatorisk infrastruktur, der gør det muligt at eksekvere projekter hurtigt og effektivt uden at det går ud over kvaliteten og økonomien, siger Christian Thuesen.

Syn for sagen

Siden REBUS i 2016 begyndte at undersøge og kaste lys på strategiske partnerskaber, er der udbudt flere strategiske partnerskaber inden for både renovering og nybyggeri.

Per Anker Jensen har undersøgt udbudsformen og de ændringer, den har medført de seneste år:

– I REBUS-perioden har vi set oprettelsen af flere strategiske partnerskaber i byggeriet. Først Københavns Kommune med Trust og DSP Plus, og så KAB med byggepartnerskabet &os, fsb’s partnerskab Hjem og senest er boligselskabet Civica med LIVA kommet med på vognen. De er alle godt i gang og resultaterne tegner godt. Med planlagte genudbud hos Byggeri København og andre nye udbud på vej overstiger de samlede brancheaktiviteter i strategiske partnerskaber let 20 milliarder over en 10-årig periode.

På Havneholmen i København er boligselskabet KAB i fuld gang med strategiske partnerskaber og dannede i 2019 &os Byggepartnerskabet med bl.a. Enemærke & Petersen. Formålet med partnerskabet er at sikre bedre samarbejde i komplekse byggesager, men de ønsker også at opnå bedre resultater indenfor reduceret energiforbrug for at bidrage til klimamålene og gå foran og være med til at løfte et samfundsansvar.

Både branche og bygherrer skal blive klogere

Forretningsdirektør i entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen, Peder Johansen, er enig med Per Anker Jensen og Christian Thuesen. Men Peder Johansen ser også et behov for at sikre de almene boligselskaber den rette viden:

– KAB, fsb og Civica er jo nogle af pionererne på det her. Men mange almene boligselskaber, især de lidt mindre, tøver. Det skyldes nok, at der netop er tale om en ny samarbejdsform og flere boligselskaber måske lige har villet se tiden an og vurdere på resultaterne fra de første partnerskaber, fortæller Peder Johansen fra entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen, og understreger, at strategiske partnerskaber også kan gavne dem, der har en lidt mindre bygningsportefølje.

Strategiske partnerskaber får, fra nogle sider, kritik for at være en ”københavnermodel”, fordi det kun er de store, der kan være med. Det skyldes blandt andet, at det kræver nogle forholdsvis store ressourcer i specielt udviklings- og implementeringsfasen. Den kritik vil Christian Thuesen dog gerne udfordre, for han mener det er en myte, at strategiske partnerskaber kun er for ”de store i København”:

– Ser vi konkret på aktiviteterne omkring strategiske partnerskaber, er det let at identificere som et københavnerkoncept. Men de grundlæggende principper omkring tillid og gentagelser er almengyldige og lever i bedste velgående i Jylland. Ser vi f.eks. på hvordan branchens private organisationer arbejder tæt sammen på tværs af projekter, minder det om strategiske partnerskaber. Arbejdet med strategiske partnerskaber har så at sige bare sat almindelig sund fornuft i system så det kan bruges i offentligt byggeri, slutter Christian Thuesen.

Interessen for samarbejdsformen er stor. Det har REBUS og Værdibyg oplevet, da de i september 2019 startede et workshopforløb op, som skal munde ud i to vejledninger. Én om de tidlige overvejelser, forberedelse, udbud og kontraktindgåelse, og en om etableringen og opstart af partnerskabet samt det løbende samarbejde og gennemførelse af projekter. Når vejledningerne er klar, vil de være at finde på REBUS’ og Værdibygs hjemmeside.

OM REBUS

REBUS er et samfundspartnerskab, der samler alle led fra byggeriets værdikæde for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien, miljøet og samfundsøkonomien. REBUS er en sammenskrivning af ordene Renovating Buildings Sustainably. Med partnerskabet har vi sat os for at finde nye løsninger på de udfordringer, som præger renoveringsområdet i dag. Gennem en række fokusområder og afprøvning i fuldskala, udvikler vi metoder og værktøjer til renovering, der gavner miljøet, beskæftigelsen, indeklimaet og innovationskraften i byggeriet.

Hør mere om strategiske partnerskaber, når REBUS holder Renoveringsbrag den 20. april 2021. Det er gratis at deltage i Renoveringsbraget, som produceres og streames direkte online i samarbejde med Building Green. Tilmeld dig her

Topbillede: Fons Heijnsbroek

Flere artikler
De 4 bygningskonstruktør-studerende bag GreCo Union nu sessions for studerende på KEA byg, for at bidrage til viden om bæredygtigt byggeri.
Gør vores uddannelser grønnere