I forbindelse med udgivelsen af magasinet PLATFORM i december 2020 lavede Building Green en Q&A med Dagmar Øye om træbyggeri, som du kan læse her.

Udviklingen i træbyggeri i Danmark har været langsom

Dagmar Øye er projektleder for MOE Videnscenter for Træbyggeri, der i samarbejde med Træ i Byggeriet blev oprettet i 2019. I forbindelse med udgivelsen af magasinet PLATFORM i december 2020 lavede Building Green en Q&A med Dagmar Øye, som du kan læse herunder.

Hvad er din baggrund?

Jeg blev færdig som diplomingeniør fra DTU Lyngby i 2017 med speciale i træbyggeri. Min praktik tog jeg i Vancouver, Canada, hvor jeg arbejdede for det firma, som har projekteret de fleste af træarkitekten Michael Greens byggerier. Det var utrolig lærerigt, og interessant at opleve hvor selvfølgeligt det er at bygge med træ derovre.

Oprindeligt er jeg uddannet kandidat i virksomhedskommunikation fra Handelshøjskolen i Århus i 2006. Siden har jeg bl.a. arbejdet som projektleder og været selvstændig inden for oplevelsesøkonomi og læring.

Det er jo en temmelig utraditionel kombination, men den har vist sig at være ideel til min nye rolle som leder af vores videnscenter.

 

Hvordan arbejder du og MOE med træbyggeri?

Som projektleder for MOEs Videnscenter for Træbyggeri arbejder jeg hver dag for at fremme træbyggeri i Danmark. Vi gør vores til at udbrede viden på området både gennem foredrag, undervisning og rådgivning, og heldigvis sker det oftere og oftere at bygherrerne vælger et bæredygtigt fokus.

MOE har bygget i træ i over 20 år og har omkring 150.000 m2 udførte og projekterede byggerier i porteføljen. Den erfaring tager vi med os, når vi rådgiver interesserede bygherrer om træbyggeri.

Desuden arbejder vi med LCA (livscyklusanalyser) og materialevalg, og vi rådgiver inden for DGNB-certificering, LEED, BREEAM m.fl. Faktisk har flere af vores specialister været med til at udvikle DGNB i Danmark, og vi er ligeledes medforfatter på FRIs nye ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed.

 

Hvorfor er træbyggeri vigtigt?

Det indlysende svar er: På grund af klimaet og nødvendigheden af, at byggebranchen omlægges til at være bæredygtig. Der tales meget om lagring af CO2 i træet, og det er klart en af fordelene. Men for mig at se, er det en lige så vigtig pointe, at træet er et fornyeligt materiale. Vi kan plante og gro mere af det inden for en relativt kort årrække, hvorimod mange af de andre materialer, vi bruger i byggeriet, er skabt af naturen over millioner af år.

For eksempel er verden ved at løbe tør for sand, der kan anvendes til byggeri. Der bruges omkring 50 mia. tons om året, og det er klart at det kan vi ikke blive ved med. Vi er nødt til at tænke i alternativer, og derfor er det oplagt at anvende mere træ i byggeriet.

 

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for at skabe mere træbyggeri?

Der har generelt været stor skepsis over for træbyggeri herhjemme. I Danmark er vi desværre modvillige over for at bruge erfaringer fra udlandet, hvor en stor del af løsningerne ellers kan overføres mere eller mindre direkte. Det virker som om mange bygherrer afventer, at der bliver gjort flere danske erfaringer.

Det er vigtigt, at vi deler vores viden og erfaring med hinanden, så der kan blive bygget meget mere med bærende konstruktioner af træ herhjemme. Indtil videre er der stadig relativt få danske projekter og relativt få danske ingeniører og entreprenører, der har erfaring med træbyggeri, så hvis vi skal rykke på området, er vi nødt til at hjælpes ad og uddanne hinanden. Det nytter ikke, at man starter på bar bund i hver sin aflukkede silo. Så kommer udviklingen simpelthen til at tage for lang tid.

 

Er der sket nok inden for træbyggeri de sidste 10 år?

Udviklingen i mængden af træbyggeri i Danmark har været langsom og er først nu begyndt at tage fart. Til gengæld har der været en voldsom stigning i interessen for træbyggeri, især inden for de seneste tre år. Og det kan mærkes på efterspørgslen, selv om mange stadig forholder sig afventende.

Jeg håber, vi kan være med til at afmystificere træbyggeri og vise, at det faktisk bare er et byggesystem lige som alle de andre. Når man bygger, skal man kende sit materiale og sine forudsætninger og vide, hvor der er udfordringer og faldgruber, som skal undgås. Dette gælder, lige meget hvilket materiale man vælger.

Når nu der efterhånden bliver udført flere bygninger med bærende trækonstruktion, og branchen som helhed får mere erfaring med det, er jeg sikker på, at der ikke går lang tid, før træbyggeri bliver lige så almindeligt som betonbyggeri.

 

Hvad skal der til for at accelerere træbyggeri de næste 10 år?

Jeg vil mene, der skal politiske initiativer til. Pisk eller gulerod, eller måske helst begge dele i form af lovgivning og krav til materialevalg, bæredygtighedscertificering etc. på den ene side og økonomiske incitamenter på den anden. Branchen skal nok nå derhen før eller siden (vi er på vej!), men hvis det skal rykke, skal der nok lægges lidt pres på.

Og så er det essentielt, at branchen som helhed får mere viden og erfaring på området. Og en del af det kommer jo heldigvis af sig selv, efterhånden som der bliver bygget mere med træ.

 

Hvilke MOE projekter vil du gerne fremhæve i forbindelse med træbyggeri?

Lisbjerg Bakke vest for Aarhus er nok det af vores projekter, der har fået allermest opmærksomhed. Det er en hybridkonstruktion med en trappekerne af beton, hvor de resterende konstruktioner primært er limtræ og CLT. Samme system bruger vi i Knudrisgade i Aarhus, hvor vi i øjeblikket også opfører almene boliger. Det kan udføres inden for rammebeløbet og er DGNB certificeret.

Hvis man vil se synligt træ, vil jeg nævne skaterhallen i Gentofte, som er lavet med store limtræsrammer og CLT-dæk. Både Lisbjerg Bakke og skaterhallen er lavet sammen med Vandkunsten arkitekter.

For den største ”wauw-effekt” vil jeg pege på TR3 i samarbejde med Lendager Group, som er et 20 etagers byggeri på Sydhavnen i Aarhus. Systemet er faktisk meget sammenligneligt med det fra Lisbjerg Bakke, men nu er der kommet mere højde på. Det er et projekt, som skubber grænserne på området, og det bliver rigtig spændene at følge med i de kommende år.

Flere artikler
Glæd dig til en videnseksplosion når vi streamer jubilæumsprogrammet med 120 talere på Building Green i København.
Building Green København har jubilæum