Læs i denne artikel, udgivet i magasinet PLATFORM, om kemi og problematiske stoffer i byggematerialer samt hvordan et materialepas skal afhjælpe problemet.

Kemi i den danske byggebranche

Martha Lewis er Head of Materials hos Henning Larsen, en tegnestue der designer for fremtidens landskaber og arkitektur. Læs i denne artikel, udgivet i magasinet PLATFORM, om kemi og problematiske stoffer i byggematerialer samt hvordan et materialepas skal afhjælpe problemet.

Vidste du, at byggebranchen er det største slutmarked for kemikalier? Forbruget i byggesektoren er faktisk større end de tre næststørste sektorer slået sammen.
Den danske byggesektor bød FNs verdensmål for 2030 velkomne med stor begejstring. Rådgivere og bygherre har set på, hvordan de kunne integrere FNs ambitioner i byggeprogrammer, i konkurrencer og i projekter. Verdensmålene er nu fem år gamle, og FN er begyndt at gøre status over hvilke delmål, der er opnået.

Kan gå stik imod klimamålene

I en omfattende rapport fra sidste år fastslår FN, at det globale forbrug af kemikalier ikke vil kunne opnå reduktionsmålene for 2020. Rapporten viser også, at reduktionsmålene for 2030 ikke forventes at kunne opnås, faktisk forventer man det modsatte med en stigning på 200%.  Det burde sende et stærkt signal til byggebranchen. I rapporten er der sektorinddelt data om forbrug af kemi, der indikerer, at byggebranchen er det største slutmarked for kemikalier, større end elektronik-, landbrug- og husholdningssektorerne slået sammen[i].

FNs ambitioner for at reducere forbruget af problematiske stoffer består af tre drivkræfter: at kunne forbedre sundhed (mål 3), at mindske skader på miljø (mål 6) og at optimere muligheden for at genanvende i en fremtid hvor ressourcer er knappe (mål 12).

Vi ved ikke i dag hvad der kan blive det næste PCB, asbest eller PFAS problem i fremtidens byggebranche. Men hvis vi formår at holde stoffer der er farlige i dag ude af byggeprodukter, er der en bedre chance for at sikre, at materialerne kan indgå i et cirkulært ressourcekredsløb i fremtiden.

Uønsket kemi er brugt i flere forskellige produktgrupper i danske byggeprodukter, herunder lim, isolering, maling, overfladebehandling, bindemidler og produktgruppen byggematerialer inkl. gulvbelægning mm.

En undersøgelse af Miljøstyrelsen[ii] i 2016 dokumenterede uønskede stoffer i danske byggeprodukter og kortlagde hvor i byggeriets livscyklus stofferne er mest problematiske. En statusopdatering udført i 2019 indikerer, at anvendelsen af de samme farlige kemikalier i danske byggeprodukter var steget med 58%, heraf et samlet årligt forbrug på over 20.000 tons[iii].

Det er vigtigt at påpege, at fokus her er vendt mod de farligste kemikalier, stoffer på EU’s liste over Substances of Very High Concern, der blandt andet inkluderer stoffer som kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller menneskets forplantningsevne, kaldt ”CMR stoffer”.  Som udgangspunkt er CMR stoffer forbudte i kosmetiske produkter, men de kan være i byggeprodukter. Det er enormt svært for rådgivere, entreprenører og håndværkere at se hvor problemer ligger, fordi det ikke er påkrævet at sætte produktetiketter med information om indhold på byggeprodukter såsom plader, isolering og beklædninger (kendt som byggeartikler).

Forslag om materialepas

Derfor har flere eksperter sendt anbefalinger til to forskellige danske regeringer, hvor de foreslår etablering af deklarationer for byggevarer, også kendt som et ”materialepas”. Sådanne varedeklarationer vil kunne oplyse om uønskede stoffer i byggeartikler som isolering og vinduer, og samtidige sikre et oplyst grundlag for genanvendelse af ressourcer.

Oprettelsen af et materialepas kunne være med til at reducere forbruget af de farligste kemikalier, og dermed bidrage til at forbedre sundhed, minimere miljøbelastninger og sikre at byggevarer kan recirkuleres i fremtiden.

Begejstring skal vendes til handling, og etablering af et materialepas er et stærk skridt i den rigtige retning. På den måde kan vi reducere kemiforbruget og opfylde tre af FNs delmål.


[i] Global Chemicals Outlook II 2016: From Legacies to Innovative Solutions  [Online] Available from: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28113/GCOII.pdf

[ii] The Danish Environmental Protection Agency 2016 “Uønsket Kemi i Bæredygtigt Byggeri” Environmental project No. 1882 [Online]. Available from: ttps://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/09/978-87-93529-11-3.pdf

[iii] Lewis, Martha 2019 ”Incompatible trends – Hazardous Chemical Usage in Building Products Poses Challenges for Functional Circular Construction” IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 225 012046 [Online]. Available from: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/225/1/012046

Flere artikler
Bæredygtige boligforeninger?
Kan boligforeninger bidrage til den bæredygtige omstilling?