Med Googles Air View data og Gehls innovative tilgang er det gjort muligt at synliggøre luftforurening gennem urbant design. Læs mere her.

Mindre luftforurening gennem urbant design

Blæsten kan man ikke få at se – heller ikke den forurenede luft i København. Med Googles Air View data og Gehls innovative tilgang, så har denne erfaring og data gjort det muligt at synliggøre luftforurening samt give flere løsningsforslag gennem urbant design. Vi starter i børnehøjde.

Opgaven lød på hvordan luftforurening påvirker københavnernes liv og hvordan de mest sårbare påvirkes, nemlig unge børn. Gehl kortlagde alle børneinstitutioner i to københavnske nabolag, Indre By og Vesterbro, og observerede virkelige oplevelser fra lokationerne. Gehl har indsamlet data i børnehøjde eller nærmere 95 cm.

Luftkvalitet i byerne er en af de største påvirkende elementer, når det kommer til sundhed og livskvalitet for byens brugere. I årtier har det været en velkendt og vedholdende udfordring, der ikke har set mange succesfulde løsninger. En af grundene til dette er, at luftkvalitet er usynlig for de fleste af byens brugere. Data, der indsamles om luftkvalitet, er ekstrapoleret over større områder og mangler derfor ofte specifikke data for specifikke steder. Gehl kommer med to eksempler, der benytter urbant design som en løsning på at reducere luftforureningen.

Eksponeringen skal reduceres

Ved at fjerne parkeringspladser og indføring af grønne buffere kan større arealer på smalle gader opleve reducering af luftforurening for børnene i området, cafegæster og folk, der færdes på fortovene.

I vejkryds findes også høje koncentrationer og potentielt kan man designe sig ud af dette ved at placere samlingselementer, såsom bænke eller mindre legeområder, væk fra vejkryds i de smalle københavnske gader.

Inviter den rene luft ind

Vesterbros Absalonsgade har relative gode og rene luftmuligheder og bruges af mange børneinstitutioner. Potentialet for at endnu flere i området, bruger gaden er stor. Før folk inviteres på Absalongade, så skal den rene luft altså følge med.

Her foreslår Gehl at gøre fortovene bredere og lave cykelstier, fordi smallere gader sørger for lavere hastigheder bag rattet.

Tilføjelse af grønne elementer, træer, blomster og buske gør godt for æstetikken og giver skygge.

Psykisk kan gennemsigtighed og skiltning af tiltag for at forbedre luften på en gade give en positiv og god følelse.

Hvis det ikke allerede står klart, så ønsker Gehl at forbedre gaderne, så vi kan trække vejret i ren luft igen. Du kan læse hele undersøgelsen her.

Har du hørt podcasten med Jan Gehl? Lyt med nu.

Flere artikler
Træ er helt unikt og mange andre materialer overlegent
Træ er helt unikt og mange andre materialer overlegent