Et nyt udviklingsprojekt skal optimere nedrivning af mur- og betonfacader, og reducere byggeriets klimaaftryk. Læs mere her.

Automatiseret nedrivning skal gøre byggeriet mere cirkulært

Et nyt udviklingsprojekt, skal optimere selektiv nedrivning af mur- og betonfacader, og reducere byggeriets klimaaftryk. Gennem digitalisering og automatisering, vil de gøre det nemt og billigt at skære facadeelementer ud, så de kan genbruges direkte i nye byggeprojekter. 

Tænk hvis der fandtes en maskine, der nemt og hurtigt kunne skære vores gamle huse, skoler og hospitaler ud i store byggeklodser, som vi kunne bruge igen i nye byggerier?

Det lyder måske som noget fra en Harry Potter- eller Starwars film. Men et nyt samarbejde mellem Lendager Group, IPU og Tscherning skal bringe os et skridt tættere på en verden, hvor fortidens byggematerialer kan blive til fremtidens byer.

I et innovationsprojekt støttet af miljøstyrelsens udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) vil det tværfaglige partnerskab udvikle en ny, automatiseret metode til høstning af flade mur- og betonelementer, så de kan genbruges direkte til fx nye facader. Metoden skal øge produktiviteten ved selektiv nedrivning, så genbrug af byggematerialer kan skaleres i hele branchen.

I det nye Klimapartnerskab for byggeri- og anlæg lægges netop vægt på, at forsøg med højkvalitetsgenbrug af byggematerialer er centralt for reducere branchens klimaaftryk. En halvering af bygningers CO2-regnskaber er således en nødvendighed, hvis regeringens målsætning om at sænke Danmarks samlede CO2-udledning før 2030 skal blive til en realitet.

description

Foto: MUPD projektet af Lendager

Fra manual til automatisk høstning

Projektet bygger videre på Lendager Groups tidligere erfaringer med høstning af hele murstenselementer – hvor bl.a. mursten fra Carlsbergs gamle bryghuse nu pryder facaderne på det 9.000 m2 store rækkehusprojekt i Ørestaden; Ressourcerækkerne.

Ved at skære murstensfacader ud i større elementer, kan vi nu genbruge mursten fra 1960 og frem, der grundet overgangen fra kalk- til cementmørtel ellers ikke kan skilles ad og renses til genbrug enkeltvis” forklarer Niklas Nolsøe, arkitekt og produktudvikler i Lendager Group.

Genbrugen af hele facadeelementer i Ressourcerækkerne er den første af sin slags i verden, og har vagt stor opsigt både herhjemme og i udlandet som bevis på, at cirkulært byggeri kan gennemføres uden at gå på kompromis med pris, æstetik og kvalitet.

Men genbrugen af facadeelementerne var ikke uden udfordringer. Processen var overvejende manuelt drevet, og særligt udskæringen var både tidskrævende og besværlig, fortæller Niklas:

Vi gjorde alt håndholdt, hvilket krævede at der konstant var to personer involveret i både udskæring og håndtering af panelerne på paller. Hvis vi for alvor skal lykkes med at skalere genbrugen af mur- og betonfacader i branchen, er vi nødt til at gøre processen for udskæring og montering langt mere effektiv end i dag”.

Derfor er Lendager Group nu gået sammen med teknologiudviklingsvirksomheden IPU samt nedrivningsfirmaet Tscherning A/S om at udvikle en automatiseret høstningsmetode, der skal gøre det billigere og hurtigere at skære mur- og betonfacader ud til direkte genbrug.

Den danske byggebranche har længe haltet bagud i den teknologiske udvikling. Med projektet ønsker vi at give branchen et skub fremad, og styrke den danske konkurrenceevne indenfor bæredygtigt byggeri og grøn teknologi” forklarer Søren Merit, Direktør i IPU.

Helt konkret skal projektet øge produktiviteten for både udskæring, klargøring og montering af facadeelementer ved helt eller delvist at automatisere processerne herfor. Ydermere skal planlægning af høstningen digitaliseres, så branchen på forhånd kan beregne hvilke facader det giver mening at skære ud – og hvor store elementerne skal være for at optimere mængden af gode elementer.

Projektet løber over de næste to år, og skal konkretiseres gennem referenceprojekter for både udskæring af mur- og betonelementer såvel som applikationen af disse i et nye pilotprojekter.

description

Foto: MUPD projektet af Lendager

OM MUDP

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) er Miljø- og Fødevareministeriets program for støtte til virksomheder, institutioner og organisationer, der investerer i udvikling af fremtidens miljøteknologi. MUDP har siden 2008 støttet ca. 570 projekter. MUDP-støttede virksomheder klarer sig ifølge en evaluering fra 2017 generelt rigtigt godt, både målt på eksport, omsætning, arbejdspladser, vækst, produktion og effektivitet.

Topbillede: Ressourcerækkerne af Rasmus Hjortshøj.

Flere artikler
Nyt designværktøj fra Lendager bruger FNs verdensmål til direkte brug i det byggede miljø. UN17 Village i Ørestaden er det første byggeri. Læs mere her.
Verdensmål som designværktøj