Lyse idéer: Eksperterne bag VELUX dagslysløsninger

Teamet i Daylight, Energy and Indoor Climate Knowledge Centre designer værktøjer, som hjælper arkitekter med at forstå, hvordan naturligt lys distribueres i bygninger. Et team af brancheeksperter i dagslys hos VELUX hjælper med at udvikle innovative produkter og løsninger, som bringer lyset til live i bygninger.

Artiklen er skrevet af VELUX Commercial.

En af gruppens medlemmer er seniorforsker Jens Christoffersen, som arbejder i Daylight, Energy and Indoor Climate Knowledge Centre i Hørsholm. Jens Christoffersen har arbejdet i virksomheden i 10 år med områderne dagslys, energi og indeklima, og hans resultater bliver anvendt som grundlag for udviklingen af VELUX dagslysløsninger.

Forskningen opbygger viden i VELUX interne teams, som producerer informationsmateriale om dagslys, ventilation, kvalitet af indeluft, energiforbrug og varmekomfort for arkitekter, beregnere af specifikationer og installatører.

Dagslys og luftkvalitet er vigtige overvejelser at have med i designet af erhvervsejendomme. Naturligt lys kan erstatte elektrisk lys i dagtimerne og dermed reducere energiforbruget og påvirke anvendelsen af varme- og køleanlæg. Det er et vigtigt parameter i et energieffektivt design og giver en række helbreds- og komfortmæssige fordele, som er vigtige for bygningens brugere.

Jens Christoffersen: ”Værktøjer til simulering af dagslys udnytter naturligt lys optimalt til gavn for bygningens energiforbrug og brugernes helbred.”

Dagslysmodeller og brug af simuleringsværktøjer er vigtige for at opnå optimalt dagslys i erhvervsejendomme, hvor det forbedrer brugernes helbred og gavner bygningens holistiske design.

”Værktøjer til dagslyssimulering gør det muligt at evaluere mængden og distributionen af dagslys i et lokale og samtidig tage højde for de vigtigste parametre som vinduesplacering, bygningens geometri, eksterne hindringer, indvendige opdelinger og materialeegenskaber”, forklarer Christoffersen.

”Det giver designere og arkitekter bedre mulighed for at designe deres projekter og forstå, hvordan dagslys distribueres i en bygning.”

Nicolas Roy: ”Daylight Visualizer-værktøjet kan indregne faktorer fra klimatilstande og dagslystilgængelighed i forskellige lande.”

VELUX arkitekt Nicolas Roy arbejder med at skabe effektsimuleringer i bygninger. Han har stor viden om bygningsdesign, 3D-modeller og belysning og har været med til at udvikle et af VELUX Commercials nyttigste dagslysværktøjer til arkitekter, VELUX Daylight Visualizer.

Det gratis simuleringsværktøj hjælper arkitekter med at forudsige og dokumentere dagslysniveau og et rums udseende i en bygning, inden den opføres. I modsætning til almindeligt anvendte 3D-visualiseringsprogrammer simulerer og måler Daylight Visualizer dagslysniveau i indendørs miljøer.

Daylight Visualizer kan:

  • Beregne dagslysfaktor
  • Evaluere kravene for dagslystilgang i henhold til den nye europæiske dagslysstandard for rum og bygninger, EN 17037.
  • Oprette eller importere 3D-modeller.
  • Udføre luminans- og illuminanssimuleringer under forskellige CIE-himmelforhold.

Dagslysfaktor bruges ofte som indikator for effektiviteten ved evaluering af dagslystilgang i bygninger. Den er et mål for den mængde diffust lys, der er tilgængeligt på forskellige punkter inde i bygningen, i forhold til den mængde diffust lys, der er tilgængeligt uden for bygningen, når himlen er overskyet.

Dagslysfaktorsimulering kan anvendes til at evaluere krav til dagslystilgang i EN 17037, som er et andet område, hvor Daylight, Energy and Indoor Climate-teamet har stor viden.

Du finder VELUX Commercials guide til EN på veluxcommercial.dk.

For at få mere at vide om Daylight Visualizer-værktøjet. 

Besøg veluxcommercial.dk for at få yderligere information og teknisk support.

Indholdet er sponsoreret i samarbejde med VELUX Commercial.

Flere artikler
Få mere dagslys med mindre glasareal