Bæredygtigt byggeri skal leve op til dansk byggelovgivning.

Bæredygtigt byggeri skal leve op til dansk byggelovgivning

Hvis byggebranchen skal blive mere bæredygtig og bidrage til den cirkulære økonomi, så kræver det naturligvis grønne løsninger og genanvendelse af byggematerialer. Men det skal gøres ordentligt, og her er det vigtigt med et veldokumenteret grundlag – også i forhold til kvalitet og sikkerhed.

I Danmark skal alle byggerier leve op til bygningsreglementet, som bl.a. stiller krav til kvalitet og sikkerhed. Det skal de grønne løsninger inden for byggeri også – herunder genanvendelse af byggematerialer.

Thomas Bruun, administrerende direktør i ETA-Danmark, som er det uvildige organ i Danmark, der udsteder nationale godkendelser og europæiske vurderinger for byggematerialer, mener, at det er positivt, at Byggebranchen er ved at vende over mod en grøn omstilling, hvor der kommer flere og flere grønne løsninger. Men han mener også, at der ofte er for ensidigt fokus på CO2-emission og alle de miljømæssige aspekter, mens man går på kompromis med bygningsreglementet.

Bygningsreglementet stiller krav til alt fra byggeriets sikkerhed ned til fx krav til varmeledningsevnen i vinduer. Set i dette lys er det langt fra alle byggematerialer, der er egnet til genbrug eller genanvendelse.

– Hvis man fx tager et vindue, er der krav i bygningsreglementet til varmeledningsevnen. Men når man genbruger vinduer i dag, kender man ofte ikke varmeledningsevnen, fordi man ikke kan teste den uden at ødelægge vinduet. Eller også får man et resultat, der kun gælder for det pågældende vindue og ikke de andre vinduer, der fx har siddet i samme bygning, forklarer Thomas Bruun og fortsætter:

– Derfor risikerer man at på kompromis med bygningsreglementet, hvis man genbruger vinduet. Så det kan godt være, at man sparer CO2 ved ikke at producere nye vinduer til opførslen eller renoveringen af byggeriet, men man risikerer at få en bygning med dårlig energiperformance, og så blev løsningen ikke bæredygtig, siger Thomas Bruun.

Bæredygtighed må ikke gå på kompromis med sikkerhed

En næsten endnu vigtigere pointe er dokumentation af sikkerhed og produktkvalitet. Det er vigtigt, at også de klima- og miljøvenlige bygninger lever op til alle de byggetekniske krav.

– Først og fremmest for vores egen sikkerhed, men også fordi der skal bare ét sammenstyrtet miljøvenligt byggeri til for at sætte den grønne dagsorden i byggeriet 100 år tilbage. Hvis et hus skal kunne holde i 50 år og ikke bare 10, så skal dokumentationen af de helt fundamentale egenskaber være i orden fra start, siger Thomas Bruun.

Lige nu er den eksisterende bygningsmasse en kæmpe udfordring, fordi dokumentationen for de forskellige bygningselementers nuværende egenskaber ikke eksisterer. Derfor er man nødt til at tænke i dokumentation i relation til de konkrete produkter og projekter, som man udvikler nu, og byggematerialernes fundamentale egenskaber i forhold til brandsikkerhed, styrke, holdbarhed, energiforbrug osv.

Virksomheden Saint-Gobain Danmark A/S er en stor spiller på det danske marked og har flere datterselskaber, der bl.a. leverer glasløsninger til indervægge og vinduespartier; gipskonstruktioner til vægge, facader og dæk; og isoleringsmaterialer med glasuld, PIR og Vacuum-isolering. De har i mange år anvendt nationale godkendelser til at dokumentere deres produkters anvendelighed i en dansk kontekst, og at produkterne er egnet til genanvendelse.

Gipskonstruktionerne fra Gyproc, der består af 40% genbrugsgips, har MK-godkendelser (Materialer og Konstruktioner), der dokumenterer, at materialerne er egnet til anvendelsen og lever op til det danske bygningsreglement.

– Vores gipskonstruktioner er, ligesom vores andre produkter, produceret så bæredygtigt som muligt, og fx er alle vores fabrikker i Danmark miljøcertificerede efter standarden ISO 14001 og de mest anvendte produkter har 3. parts certificerede EPD’er. Men selv om bæredygtighed er i højsædet, er det helt centralt for os at kunne dokumentere, at vores produkter også lever op til dansk byggeskik og kravene i bygningsreglementet, og det kan MK-godkendelsen. Især ved innovative produkter giver godkendelser også lettere adgang til markedet, fordi det giver en tryghed at vide, at materialerne også er uvildigt testet og godkendt til brug, fortæller Per Stabell Monby, business director i Saint-Gobain Danmark A/S.

Dokumentation af innovative produkters egenskaber

Ud over MK-godkendelsen benytter Saint-Gobain Danmark A/S sig også af anden dokumentation, bl.a. ETA’er (European Technical Assessment) til fx isoleringsmaterialerne fra ISOVER, der i dag er en af de mest miljøforsvarlige producenter af mineraluld i verden. ETA’er beskriver egenskaberne for et bestemt produkt, der er beregnet til et bestemt formål. Det er en frivillig ordning, der giver mulighed for at udarbejde en ydeevnedeklaration og CE-mærke sit produkt inden for alle områder, produkter og konstruktioner, der ikke findes en harmoniseret standard for, hvilket ellers er grundlaget for en CE-mærkning.

ETA’er er derfor især rettet mod innovative produkter, komplekse byggeprodukter eller byggesystemer samt produkter, hvor udviklingen går for hurtigt til, at standarder vil være hensigtsmæssige. En ETA kan også bruges, hvor der sker en utraditionel anvendelse af eksisterende materialer/konstruktioner og for genbrugte og genanvendte byggeprodukter.

– Vi arbejder konkret med det pågældende produkt eller konstruktion, når vi skal sikre dokumentation for, at det specifikke produkt har de nødvendige egenskaber. Det gælder også i forhold til nye og innovative løsninger. Vi redegør for, hvad de skal kunne i den specifikke anvendelse, hvordan de skal testes og ud fra hvilke metoder fx i forhold til fugt, brandsikring, varmeisolering, lyd og farlige stoffer. En ordentlig dokumentation giver både en økonomisk, miljø- og sikkerhedsmæssig gevinst for virksomhederne og ikke mindst for den grønne omstilling, slutter Thomas Bruun.

ETA-Danmarks nationale mærkningsordninger

Fælles for alle ETA-Danmarks nationale mærkningsordninger:

  • Er frivillige danske mærkningsordninger inden for byggevarer.
  • Er baseret på dansk lovgivning samt alment teknisk fælleseje.
  • Findes som en konsekvens af det ufyldestgørende CE-mærke, idet CE-mærket ikke angiver, hvorvidt et produkts deklarerede værdier harmonerer med dansk byggelovgivning.
  • Kvaliteten er verificeret af en uvildig 3. part.

description

VA (Vand- og Afløbsprodukter)

  • Er den eneste ordning på VA-området, der forholder sig direkte til kapitel 24 i det danske bygningsreglement.
  • Forholder sig til byggevarens mekanisk/fysiske egenskaber, f.eks. tryk, støj eller tæthed.

description

MK (Materialer og Konstruktioner)

  • Angiver hvordan produktet eller løsningen forholder sig til krav i dansk byggelovgivning indenfor én primær egenskab, f.eks. brandegenskaber for byggematerialer eller tæthed af vådrumssystemer.

description

TGA (Teknisk Godkendelse til Anvendelse)

  • Forholder sig til krav som stilles i forhold til anvendelsen af produktet.
  • Forholder sig til alle relevante egenskaber for produktet.
  • Er baseret på værdier i ydeevnedeklarationer (DoP), hvis de findes.

Indholdet er sponsoreret i samarbejde med ETA Danmark.

Flere artikler
Nyt whitepaper med vigtigt fokus på dagslys og dagslysstandard
Nyt whitepaper med vigtigt fokus på dagslys og dagslysstandard