Ingeniørkunst og store investeringer i innovativ smelteteknologi betyder, at ROCKWOOL skærer mere end 70% af CO2-udledningen.

ROCKWOOL reducerer sin CO2-udledning

10 års dansk ingeniørkunst og store investeringer i innovativ smelteteknologi betyder, at ROCKWOOL skærer mere end 70% af CO2-udledningen, når virksomhedens to danske fabrikker fra årsskiftet starter på biogasdrevet produktion.

ROCKWOOL – en af Danmarks store, energiintensive produktionsvirksomheder – tager nu et markant skridt mod en grønnere fremtid, når virksomhedens to danske fabrikker fra 1. januar 2021 omstiller de store smelteovne til biogas. Det betyder, at ROCKWOOL som den første af landets store CO2-udledere opfylder målet om 70% CO2-reduktion – svarende til Danmarks klimamål i 2030.

– Danske virksomheder spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, og vi er stolte af at vise, at det er muligt at omstille industriprocesser med meget høje temperaturer. Skiftet i produktionsmetode gør os uafhængig af fossile brændsler i Danmark. Dermed giver vi vores kunder endnu et godt argument for at vælge vores produkter, fordi vi kan tilbyde brandsikker stenuldsisolering af høj kvalitet med markant lavere CO2-aftryk, siger Frank Ove Larsen, adm. direktør i ROCKWOOL Nordics.

description

Udviklingen af en fleksibel, fremtidssikret smelteteknologi er et vigtigt element i at være en ansvarlig, dansk virksomhed, og omlægningen til fossilfrie energikilder er kulminationen på en stor satsning. ROCKWOOL har de sidste 10 år investeret over 500 mio. kr. i moderniseringen af de danske fabrikker og over 50 udviklingsingeniører har i tæt samarbejde med de danske fabrikker arbejdet på at udvikle den nye innovative teknologi.

ROCKWOOL Danmark, CO2 og biogas

  • ROCKWOOLs to danske fabrikker udledte i 2019 ca. 90.000 ton CO2.
  • I 1990, som er basisår for FNs opgørelser og den danske klimamålsætning, udledte ROCKWOOL 132.000 tons CO2 fra de danske fabrikker. 
  • Med omstillingen til biogas og grøn el nedbringer ROCKWOOL sine absolutte og relative udledninger af CO2 med over 70% i 2021 sammenlignet med 1990.
  • Pr . 1. januar 2020 omstillede ROCKWOOL som en overgangsløsning til naturgas.
  • Omstilling til biogas og grøn el fra 1. januar 2021 betyder en reduktion af CO2-udledning fra 2020-2021 på 45.000 tons – eller ca. 50% ift. 2020-udledningen.
  • Den anvendte biogas produceres lokalt i Midtjylland og er garanteret fri for dyrkede afgrøder.
  • ROCKWOOL har foreløbig indgået aftale om levering af biogas for de næste 3 år.

Indholdet er sponsoreret i samarbejde med ROCKWOOL.

Flere artikler
Et svanemærket byggeri er både et godt valg for miljøet og for dig. Det lever nemlig op til skrappe krav i hele livscyklus, dvs. krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen.
Hvad kendetegner svanemærkede byggerier?