Circle House på Building Green 2017

27. juni 2017
27. juni 2017 Emmilie Hansen

Cirkulært byggeri er i fokus på Building Green 2017. 30% af Danmarks samlede affaldsmængde stammer fra byggeriet og problemet skal tages seriøst. Til dette er 23 virksomheder gået sammen om at skabe Circle House! Projektet er verdens første cirkulære byggeri i form af 60 almene boliger, hvor målet er, at 90 pct. af materialerne kan genbruges uden at miste afgørende værdi. Projektet skal demonstrere, hvordan miljømæssig bæredygtighed og økonomisk gevinst kan gå hånd i hånd.

I dag kan 40 pct. af den globale opvarmning relateres til byggeriet, hvorfra en betydelig del stammer fra udvinding af ressourcer i forbindelse med fremstilling af byggematerialer. Og selv om dansk byggeri kan bryste sig af en høj genbrugsprocent, er dette alene et udtryk for affaldets vægt og ikke dets kvalitet eller økonomiske værdi. Stort set alt byggeaffald bliver i dag bearbejdet til materiale af meget lav værdi. Ressource- og værditabet er enormt, fordi man ikke har fokus på, hvordan materialerne kan skilles ad og bruges på ny. Ligesom der endnu ikke findes nogen standarder for, hvordan man kan værdisætte genanvendeligt byggemateriale i et længere tidsperspektiv.

Byggeteknisk findes der løsninger, som peger i retning af cirkulært design, men endnu er der ingen byggerier, som er cirkulære i fuld skala, fra inderst til yderst, fra start til slut. Samtidig er der et stort behov for at undersøge, hvordan både byggeriets samlede værdikæde og de politisk-juridiske strukturer omkring byggeriet kan optimeres, så alle led bidrager til at mindske ressource- og værditabet – og dermed fremmer mulighederne for at bygge cirkulært.

Projektets mål er:

  • At opføre et boligbyggeri efter cirkulære principper, hvor 90 pct. af materialet kan genbruges.
  • At skabe et skalerbart cirkulært fyrtårnsbyggeri, der udbydes og opføres markedsvilkår
  • At udvikle værdikæden bag byggeriet til at producere materialer efter cirkulære principper.
  • At analysere forretningspotentialet for cirkulært byggeri med udgangspunkt i projektet.
  • At identificere barrierer i marked og lovgivning samt undersøge, hvordan de kan overvindes, så cirkulært byggeri kan udbredes.
  • At drøfte og udbreder den viden, projektet genererer til branchen, eksperter og beslutningstagere.
  • At udvikle en demonstrationsmodel, der undervejs i projektet kan give indblik i de konkrete løsninger og danne ramme om workshops og kommunikation, for til sidste at indgå i det færdige Circle House, så cirklen sluttes allerede i projektet.
  • At profilere den danske byggebranche internationalt som førende inden for cirkulært byggeri.

 

Bygherre på Circle House er Lejerbo og arkitekterne bag er en Fællestegnestue bestående af en sammenslutning af arkitekter fra tre af landets førende tegnestuer indenfor bæredygtigt byggeri, 3XN Arkitekter/GXN Innovation, Vandkunsten og Lendager Group.

Projektet kernepartnere:

Lejerbo
GXN Innovation
Responsible Assets*
Statens Byggeforskningsinstitut
MT Højgaard
Aarhus Kommune
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Fællestegnestuen udgøres af:

Vandkunsten
Lendager Arkitekter
3XN Arkitekter

De øvrige partnere er:

Spæncom
Dansk Beton
Peikko Group
VELFAC
ROCKWOOL
Orbicon
KOMPROMENT
Caverion
Gyproc
RGS 90
NCC
Kingo Karlsen
KALK
Tscherning
Tarkett
Hildebrandt og Brandi
Horten Advokatselskab

Projektet støttes af Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

På Circle House området, placeret på Forums balkon, kan man møde nogle af projektets stiftere og lære mere om cirkulært byggeri og dets betydning inden for teknik, samfund, brugeroplevelse, æstetik og økonomi.