Sæt mennesket i centrum

27. marts 2017
27. marts 2017 Emmilie Hansen

Hvordan skaber vi langsigtede bæredygtige løsninger til gavn for både mennesker og miljø, og som også er økonomisk rentable? Det er et spørgsmål, Rambøll har arbejdet med gennem mange år. Og ifølge selskabets markedsdirektør for Planning & Urban Design, Neel Strøbæk, er der nu bedre muligheder end nogensinde før, fordi fokus har ændret sig.

– Groft sagt, så er udfordringen, at virksomheder, kommuner og boligselskaber godt vil bidrage til at skabe grønnere løsninger til gavn for os alle. Problemet er dog, at man som rådgiver ikke kan bede en stor kunde om at betale for at redde planeten. Modsat kan man godt skabe grønnere byggeri, hvis man tager udgangspunkt i kundernes kunder: Beboere og medarbejdere, siger Neel Strøbæk i en pressemeddelelse.

Ifølge Rambøll fokuserer videnstunge virksomheder normalt på anlægsudgifter og på drift og vedligehold af bygninger. Men de glemmer, at langt de største udgifter går til lønninger. Derfor handler det om at skabe en god arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø. Glade medarbejdere skaber bedre resultater, er mere effektive og har mindre sygefravær – og det kan ses på bundlinjen, lyder det fra Rambøll.

Også for miljøet.

– Når vi tager udgangspunkt i et fokus på det gode liv og det gode arbejdsliv, så er kunderne langt mere motiverede for at skabe bæredygtige løsninger, forklarer Neel Strøbæk.

Hun giver et par eksempler fra Aarhus, hvor Building Green snart finder sted.

Det drejer sig om Erhvervsakademi Aarhus, som i 2016 var nomineret til prisen Saint-Gobain International Trophy Award i kategorien “Education, Healthcare & Hospitality”, især på grund af det lyse, venlige atrium, der bidrager til et meget lavt energiforbrug (som i øvrigt kommer udelukkende fra sol og andre vedvarende kilder). Et andet eksempel er renoveringen af Gellerupplanen, hvor fokus er på at revitalisere de sociale og fysiske rammer for at skabe en fremtidssikret bydel.

Rambøll har også hjulpet med at fremme “bygnings-trivsel” andre steder i landet, blandt andet med udvidelsen af Panum-instituttet i København, hvor en central plads agerer naturligt socialt knudepunkt for de ansatte og studerende.

Nyt koncept

For at få udbredt disse fordele har Rambøll nu udviklet Liveable Buildings-konceptet, som bliver præsenteret i maj. Neel Strøbæk løfter dog noget af sløret allerede 30. marts på Building Green i Aarhus.

Rambøll fortæller, at konceptet er en tilgang eller et fælles sprog, der kan bruges på alle projekter. Det handler om at se på betingelserne for det gode liv for mennesker i bygninger, byer, regioner og samfund, både med hensyn til deres fysiske såvel som mentale sundhed. Liveable Buildings fokuserer derfor både på kulturelle, sociale og fysiske værdier.

– Det hele skal med, når vi udvikler en bygning og dens kontekst, forklarer Neel Strøbæk. Hun henviser til, at Rambøll altid har arbejdet med holistiske, helhedsorienterede løsninger, og at det er i Rambølls DNA at tage udgangspunkt i mennesker og miljøet.

– Det nye er, at vi med Liveable Buildings-begrebet nu får et fælles sprog og en fælles tilgang, som er brugbar i vores dialog med kunderne. Det bliver mere konkret for beslutningstagerne at tale om bæredygtighed, fortæller Neel Strøbæk.

Hun tilføjer, at det en forudsætning for smarte, bæredygtige løsninger, at man arbejder sammen på tværs af fagligheder og discipliner – hvilket Rambøll også altid tilstræber.