Bygherrepaneldebat stiller skrapt på værdiskabelsen i bæredygtighed

31. oktober 2016
31. oktober 2016 Anne

Hvis bæredygtigt byggeri skal vinde mere fodfæste er vi nødt til at i talesætte de kvaliteter bæredygtigheden indebærer tydeligere overfor bygherren.

Af Rasmus Olsen, Green Building Council Denmark

I en årrække har ønsket om mere bæredygtigt byggeri været udbredt på tværs af aktører i den danske byggebranche. Visionerne, viljen og kompetencerne er bestemt tilstede, og flere og flere bygherrer forholder sig til bæredygtighed i større eller mindre grad. Men i Green Building Council Denmark tillader vi os at rejse spørgsmålet, om den bæredygtige omstilling i byggeriet ikke kan sættes op i gear? Er der barrierer, der bremser udviklingen? Bygherren er en central aktør, når man søger svar på disse spørgsmål, og derfor er Green Building Council Denmark på årets Building Green Messe vært ved en bygherrepaneldebat på hovedscenen. Temaet for debatten er: Hvordan kan bæredygtighed og herunder totaløkonomi booste værdiskabelsen for bygherren?

Vores panelbestår af:

Marius Møller, Ejendomsdirektør PensionDanmark Palle Adamsen, Adm. direktør Lejerbo, Ulrik Winge, By- og Miljødirektør Frederiksberg Kommune, Peter Spøer, Direktør, Jeudan, Lene Espersen, Direktør DANSKE ARK, Gyrithe Saltorp. Adm. direktør Bygningsstyrelsen og Jan E. Jørgensen, MF Venstre

Paneldebatten finder sted onsdag 2. nov. 2016 kl. 15.00 – 15.45 på Building Green messens hovedscene

Direktør i Green Building Council Denmark Mette Qvist er moderator på debatten, hvor vi fokuserer på, hvordan vi får mere bæredygtighed og kommer videre fra ønsket om den kort sigtede gevinst til den langsigtede værdiskabelse? Vi vil diskutere, nogle af dilemmaerne, der er indbefattet i dette spørgsmål.  Hvis alle er enige om bæredygtighed og herunder totaløkonomi, hvorfor sker det så ikke? Hvilke muligheder har bygherren for at efterspørge bæredygtighed, der reelt kan realiseres? Og kan rollefordelingen mellem bygherre og bygherrerådgiver optimeres, når udbuddet skal kvalificeres ift. bæredygtighed? Gå ikke glip af denne spændende debat mellem offentlige og private bygherrer og deres perspektiver for at sikre mere langsigtet værdiskabelse – med andre ord mere bæredygtigt byggeri.

FAKTA
”Green BuIlding Council Denmark (DK-GBC) er en dansk non-profit medlemsorganisation, der er stiftet i 2010 af branchen selv med henblik på at udbrede bæredygtigt byggeri. Foreningen administrerer den danske bæredygtighedsstandard DGNB, der vurderer bygningers bæredygtighed fra et social, økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Foruden certificeringer af bygninger uddanner DK-GBC konsulenter i DGNB standarden. Den danske byggebranche er bredt repræsenteret blandt de 263 medlemmer.”