Energirenovering afgør den grønne omstilling

26. oktober 2016
26. oktober 2016 Anne

Af: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Uden energirenovering af den eksisterende bygningsmasse vil det være så godt som umuligt at nå i mål med den grønne omstilling til 2050. Derfor udvikler Videncenter for Energibesparelser i Bygninger løsninger, der understøtter byggebranchen i at energirenovere Danmarks bygninger.

Den grønne omstiling kommer ikke til at ske uden en fortsat og massiv indsats med at energirenovere bygninger. Det slås fast i en rapport om fremtidens byggeri fra Aalborg Universitet udgivet tidligere i år.

Men det er ikke en simpel opgave at energirenovere bygningerne, hvis bygningernes tilstand samtidig skal sikres. Leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Vagn Holk siger:

”Energirenoveringer skal ske, så de rent faktisk fører til energibesparelser i sidste ende – og samtidig giver et bedre indeklima og ikke gør skade på bygningerne. Her kan byggebranchen trække på Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, som stiller viden og værktøjer til rådighed for at opnå reelle energibesparelser og byggeteknisk korrekte løsninger.”

Gratis adgang til energiløsninger – og meget mere

Byggebranchen har fri og gratis adgang til et stort udvalg af værktøjer fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Bl.a. 70 energiløsninger, der beskriver, hvordan man energirenovererer forskellige bygningsdele og installationer i bygninger – fra kælder til kvist. Der er også en besparelsesberegner, en fugtberegner, et BR15-værktøj, en varmepumpeguide, en dampspærreguide og meget mere, som man alt sammen har adgang til på Videncentrets hjemmeside: www.ByggeriOgEnergi.dk.

Hvis du har med energirenovering at gøre – kom til stand 144
Du kan komme til stand 144 for at få en snak med Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, og høre om de mange gratis og praktisk anvendelige værktøjer til at energirenovere. Find også Videncentret på www.ByggeriOgEnergi.dk, på Facebook og på LinkedIn.

”Videncentret udvikler sine løsninger i samarbejde med byggebranchen, og vi deltager gerne i forskellige faglige sammenhænge som oplægsholder eller inspirator. Vi er også meget lydhøre over for ideer og samarbejde og glæder os til at tage imod de besøgende på vores stand på Building Green,” siger Vagn Holk.

Spørgsmål om energirenovering?

Til daglig kan du også få fat i Videncenter for Energibesparelser i Bygninger; ring på tlf. 72 20 22 55 eller skrive på info@bygggeriogenergi.dk for at få svar på konkrete spørgsmål om energirenovering.

Om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Videncentret blev etableret i 2008 som led i den energipolitiske aftale og er et uvildigt center under Energistyrelsen.

Rapporten fra Aalborg Universitet

Læs rapporten fra Aalborg Universitet med titlen ”Fremtidens byggeri – nøglen til et omkostningseffektivt og bæredygtigt energisystem”.

Mød Videncenter for Energibesparelser i Bygninger på stand 144 på Building Green d. 2. – 3. november i Forum.