Byggebranchens bæredygtige overblik

26. september 2016
26. september 2016 Anne

Fra buzzword til forretning, fra state-of-the art til standarder, fra ”halm i skoene” til direktionsgangen. Bæredygtigt byggeri er kommet langt de senere år, men udviklingen fortsætter ufortrødent.

Af Christine Vodsgaard Larsen, sekretariatsleder i InnoBYG

Bæredygtigt byggeri som begreb har været igennem en spændende udvikling de seneste år. I dag er det ikke længere noget byggebranchen kun taler om – det er også et reelt forretningsområde for mange af branchens virksomheder. Det betyder ikke, at branchen er i mål og at det bæredygtige byggeri er en selvfølge. Det betyder heller ikke, at branchen er gået i stå – snarere tværtimod. I Innovationsnetværket InnoBYG ses udviklingen og innovationslysten tydeligt, særligt i de mange projekter, som bliver sat i gang i netværket. Innovationslysten er i top, konstaterer netværksleder Kasper Lynge Jensen, som netop har lukket for den sidste spireprojektpulje i InnoBYG.

”Der er fyldt med gode ideer og kreative løsninger under overskriften bæredygtigt byggeri. Vi ser det både i de projekter, der kører nu og i den ansøgningsrunde vi netop har lukket for. Virksomhederne har masser af innovationslyst og vores projekter favner utrolig bredt”, siger Kasper Lynge Jensen.

En stor bæredygtig paraply
Når man kigger på emnet bæredygtigt byggeri, så er der ingen tvivl om, at der er nok at tage fat på. For byggebranchen var der i starten overvejende fokus på den miljømæssige og den økonomiske bæredygtighed, men efterhånden har også den sociale bæredygtighed fået sit ”ben sømmet fast på taburetten”. Et af målene for netværket InnoBYG, har hele tiden været at være den platform, som har det store overblik over bæredygtige aktiviteter inden for alle aktørgrupper og det er selvsagt en udfordring i en opdelt branche som byggebranchen.

”Vores mål har altid været at have det store forkromede overblik over bæredygtige aktiviteter og projekter i branchen. Langt hen ad vejen synes jeg vi er lykkedes ret godt med den mission, og det skyldes bl.a. vores gode samarbejde med byggeriets brancheorganisationer og med de videninstitutioner, som arbejder med bæredygtigt byggeri”, forklarer Kasper Lynge Jensen.

Et af formålene med InnoBYG er netop at formidle viden på tværs i branchen og fra videninstitutioner til virksomheder og retur. Den opgave løser netværket både ved selv at arrangere aktiviteter og ved at formidle andres aktiviteter i netværket.

Forskelligartede projekter og med til at præge dagsorden
At projekterne i InnoBYG favner en bred vifte af emner under den bæredygtige overskrift er der ingen tvivl – bare ved et hurtigt kig på overskrifterne. Netværket faciliterer projekter om alt fra indeklima til radonsikring, fra højhuse i træ til brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer, fra branchevejledning i LCA til eksporteventyr til USA for Scandinavian Sustainable Housing – bare for at nævne nogle af de mange projekter, som netværket har i gang og som involverer en lang række af byggeriets virksomheder.

”Jeg synes faktisk, at netop den store variation i vores projekter, giver et rigtig godt billede af hvordan bæredygtigt byggeri er – nemlig rigtig bredt. Derfor er der heller ikke en endestation i sigte for begrebet bæredygtigt byggeri. Det er et område i konstant udvikling og det er ikke til at spå om, hvordan det ser ud om 10 år. Men det er fantastisk at mærke den store innovationslyst der er blandt virksomhederne og det fokus, der er rigtig mange steder, på at få byggebranchen gjort bæredygtig. Det er på sin vis også en interesse vi alle har for at skabe bedre byggerier med et sundt indeklima og et minimalt elforbrug, som vi kan bo i og arbejde i fremadrettet”, siger Kasper Lynge Jensen.

Det er ikke kun projekter og videndeling InnoBYG har fokus på. Netværket er også med til at sætte nogle større nationale tiltag i gang og præge den samfundsmæssige dagsorden i retning af bæredygtighed. InnoBYG har blandt andet været primusmotor på at igangsætte samfundspartnerskabet REBUS, som skal se på renovering af boligbyggeri ud fra de overordnede mål om en 50 % reduktion af energiforbruget, 30 % reduktion af affald og 20 % forøgelse af produktiviteten. Senest har InnoBYG også samlet byggebranchen i et fælles input til kommende forskningsmæssige fokusområder. Alt sammen med det overordnede formål at få bæredygtigt byggeri på dagsorden.

Faktaboks:
InnoBYG har eksisteret siden 2010 og tæller i dag ca. 400 medlemmer fra hele byggebranchen. InnoBYG faciliterer projekter og afholder aktiviteter inden for overskriften bæredygtigt byggeri. Siden opstart har InnoBYG igangsat 29 udviklingsprojekter og afholdt flere end 50 arrangementer under overskriften bæredygtigt byggeri. Netværket er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og det er gratis at være medlem. InnoBYG er desuden VIP partner på Building Green. Læs mere på www.innobyg.dk

, , , ,