Populært Pop-up

16. september 2016
16. september 2016 Anne

Vore gode venner fra State of Green stillede for anden gang deres inspirerende lokaler til rådighed for vores lille opvarmningsarrangement – Building Green Pop-up – forud for eventen.

Temaet ”Byggeriet i det bæredygtige byrum” viste sig at være et tilløbsstykke, med alle sæder i House of Green fyldt af et forventningsfuldt publikum. Talerpanelet der – vistnok ganske ekstraordinært – alene bestod af kvinder, sørgede for, at vi kom vidt omkring henover de tre timer vi var samlet.

Bæredygtighed i bred forstand

Mere end noget andet slog seminaret fast, at bæredygtighedsbegrebet bliver stadigt bredere og omfavner langt mere end blot klimapåvirkning af et givent byggeri.

Det omgivende samfund skal involveres og inkluderes førend der reelt kan tales om bæredygtighed. Helle Juul forklarede, at nok var det en spændende og udfordrende opgave at tegne og udvikle en forskerpark. Men når det skal foregå på Svalbard, en af verdens nordligste beboelser, hvor byen halvdelen af året er hyllet ind i konstant mørke (og permafrost), kræver det en ganske anden tilgang. Når folk kun bor der 4-5 år i gennemsnit og man samtidig går fra minedrift til vidensamfund, har deres rolle som arkitekt på projektet krævet mange besøg, samtaler og møder med hele bysamfundet. Men det er lykkes, og forskerparken har nu alle forudsætninger for reelt at blive centrum på Svalbard.

Byliv før byrum. Byrum før huse

Overskriften siger det hele. Når der byplanlægges i Københavns kommune skal det ske i følgende rækkefølge. Det betyder at man har skruet markant ned for fokus på bygninger (og pladsers) funktionalitet, og op for hvilket liv man kan skabe gennem arkitektur. Og ofte er løsningen at skrue ned for hvad man kan forestille sig af bestemte aktiviteter, og op for at give rummet frit, og se hvad man lokalt med tiden erfarer, fungerer. Denne tilgang understregede Tina Saaby igen og igen, med en lang række konkrete eksempler fra København.

Budskabet i alle præsentationer var, at de bæredygtige løsninger har langt bedre chance for succes (og dermed faktisk blive langtidsholdbare) når de sociale aspekter tænkes ind så tidligt som muligt. Måske ikke rocket-science, men leveret på den troværdigste vis af alle, nemlig gennem eksempler og konkrete erfaringer.

Videolink til alle præsentationer findes på dette link.

Talerne pop-up seminaret:
Tina Saaby, Stadsarkitekt, Københavns Kommune
Helle Juul, Founding Partner, Arkitekt MMA/MNAL, Ph.D
Natalie Mossin, Arkitekt MAA, Associeret partner, Smith Innovation
Mette Qvist, Direktør, Green Building Council Denmark

, , , ,