Politik og grøn omstilling

14. september 2016
14. september 2016 Anne

Kan 2025-planen og Danmarks målsætning om at være den førerende nation i grøn omstilling overhovedet forenes? Byggebranchen fortsætter – uagtet de politiske vilkår – på at fuldende visionerne om bæredygtighed. Og de styrer i den rigtige retning. 

Af Henrik Ulander, adm. Direktør, Building Green 

Med en 2025 plan, der er klinisk renset for grønne ambitioner og et finanslovoplæg, der i realiteten lukker Statens Byggeforskningsinstitut, må det efterhånden konstateres, at den grønne omstilling herhjemme ikke bevæger og udvikler sig i kraft af politisk opbakning, men snarere i mangel på samme.

Bemærk at dette sker i forlængelse af, at regeringen som noget af det første afskaffede NoX-afgiften og fjernede skattebegunstigelsen til el-biler. Og hvis nogen skulle have glemt det, i samme åndedræt iværksatte en større sparerunde på de videregående uddannelser generelt, og inden for arkitektfaget i særdeleshed.

Medvind eller modvind – byggeriet trækker omstillingen 

Og hvad gør man så, når ord og visioner om Danmark som førernation i den grønne omstilling viser sig alene at være det – altså blot ord og visioner? I modsætning til eksempelvis området for vedvarende energi eller transportområdet, har byggeriet vist sig særdeles robust og langt mindre afhængigt af politiske strømninger.

I takt med at salget af elbiler er frosset til is og senest en udtalt skepsis i forhold til igangsættelse af et ambitiøst havvindmølleprojekt, er det værd at notere sig, at byggeriet stadigt tydeligere fremstår som den branche, vi alle skal kigge i retning af, når det kommer til reelle svar på den udfordring, den grønne omstilling byder. Uanset hvilke politiske vinde der blæser!

Politiske rammevilkår er absolut ikke uden betydning. Men helt stilfærdigt kan det blot konstateres, at der gennem de sidste fem år har været en rivende udvikling i det bæredygtige byggeri. Den er opstået, fordi det giver mening og skaber forretning for aktørerne. Affald bliver en ressource i stedet for en omkostning. Den cirkulære økonomi er ikke noget man blot taler om, det er en måde at lave forretning på. DGNB-standarden vinder indpas og gør det lettere for den enkelte at vurdere, hvornår man er bæredygtig. Listen over eksempler på succesfulde bæredygtige byggeprojekter vokser dagligt.

I forretningslivet er det ikke længere de store, der vinder over de små. Det er de hurtige, der vinder over de langsomme. De modige og fremsynede, der vinder over de tøvende og nølende. Det er de seneste års fokus og udvikling i byggeriet et fantastisk eksempel på.

Som arrangører af Building Green har vi fra første række fulgt udviklingen, og man kan anerkende rigtig mange mennesker for, at vi bevæger os i den retning. Kig på vore udstillere, deltagere, talere og samarbejdspartnere. Kig på byggepladser og universiteter. Det er helt konkrete løsninger, idéer og produkter der bliver hurtigt udviklet, anvendt og implementeret. Det er nemlig det, der rykker noget – både for klimaet og for forretningen. Og det uanset hvilke vinde der i øvrigt blæser på Christiansborg.

, , , ,