Vi har et stort ansvar for at nedbringe vores aftryk, så vi overholder Parisaftalen

Reduction Roadmap 2.0 blev lanceret på Building Green København i november 2023 med et forslag om at byggelovgivningen skal følge klimavidenskaben og Parisaftalen. Siden har over 560 organisationer på tværs af byggeriets værdikæde tilsluttet sig Roadmappet.

Building Green Aarhus den 10.-11. april går Steffen Maagaard fra Artelia, Sinus Lynge fra EFFEKT og Mikkel Schlesinger fra CEBRA sammen på scenen og fortæller endnu mere om Reduction Roadmap.

I denne artikel kan du læse et interview med Mikkel Schlesinger, der er arkitekt og partner hos CEBRA.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er arkitekt og partner i CEBRA og en af grundlæggerne af Reduction Roadmap.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtighed i byggeriet lige nu?

De to primære udfordringer, som vi i byggeriet har stor indflydelse på, er klimakrisen og biodiversitetskrisen.

Byggeriet er er ansvarlig for omkring 30 % af CO2-udledningerne i Danmark, og vi har derfor et stort ansvar for at nedbringe vores aftryk, så vi overholder Parisaftalen og kommer inden for de Planetære Grænser.

Byggeri og byer optager plads og fortrænger natur og udvindingen af materialer påvirker biodiversiteten hvor der fældes træer og graves efter nye materialer. Vi har derfor et ansvar for at minimere vores fodaftryk, skabe nye levesteder på og omkring byggeriet, og anvende materialer, der ikke skader biodiversiteten.

Årets tema er ’Livgivende byer og arkitektur’. Hvordan ser du, at vi kan bevæge os mod byer og arkitektur, der giver mere tilbage, end de tager?

Det første skridt er skabe en baseline, så vi kender nuværende påvirkninger, og sætte klare mål for, hvor vi skal hen. Vi anvender i Reduction Roadmap de Planetære Grænsers sikre handlingsrum som mål for, hvor vi skal hen. Andet skridt er at lave en plan for, hvordan vi skal gøre det, og endelig dokumentere og dele effekterne. I CEBRA taler vi løbende med vores bygherrer om at bruge roadmappets mål, og vi oplever større fokus mod klimabyggeri. Vi har været med til at flytte samtalen og vidensniveauet i branchen i forhold til klimakrisen med Reduction Roadmap, men som branche mangler vi både baseline og klare mål i forhold til biodiversitet. Hvis man lykkes med at opnå samme konkrete målbarhed og tydelige formidling omkring biodiversitet, som roadmappet er lykkedes med inden for CO2, så når vi langt med omstillingen af branchen – og forhåbentlig også, når vi taler med politikere. Det er afgørende, at vi kigger til videnskaben og viser lovgiverne, at forskning og praksis godt kan følges ad uden at disrupte markedet.

Kan du nævne et spændende projekt eller to, hvor der er arbejdet med livgivende og regenerative principper? Eller hvor der er arbejdet med bæredygtighed på en innovativ måde?

Den nye by Nye uden for Aarhus, som vi har været med til at planlægge for Tækker er et godt eksempel på en by, som integrerer bebyggelse og natur, og er lykkedes med både at en attraktiv bydel og øge biodiversiteten i området markant.

I Nye har vi sammen med Tækker, Labland og Cowi arbejdet målrettet mod at skabe en by, der er i balance med naturen og løbende dokumenteret effekterne. Tækker har investeret i mellemrummet mellem bygningerne og på den måde hævet kvaliteten af hele byen for både mennesker og natur. Det, mener jeg, er vejen frem for fremtidens byudvikling.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

At vi stopper med at tale om bæredygtighed og i stedet fokuserer på at skabe reelle, dokumenterede forandringer, som kan få os inden for de Planetære Grænser.

Hvad taler du om på Building Green Aarhus, og hvad håber du deltagerne får ud af at høre det?

Jeg fortæller sammen med Sinus Lynge og Steffen Maagaard om vores erfaringer med Reduction Roadmap, og hvordan det er lykkedes at skabe en stærk bevægelse i branchen mod de Planetære Grænser for klimaforandringer. Vi peger på, hvad der skal til for at komme i mål og opfordrer investorer til at fremtidssikre deres investeringer i byggeriet.

Vil du høre mere om Reduction Roadmap?

Vær med på Building Green Aarhus den 10.-11. april og bliv klogere på Reduction Roadmappen, når Steffen Maagaard, Sinus Lynge og Mikkel Schlesinger fortæller om deres erfaringer. Læs mere og tilmeld dig gratis her.

Flere artikler
Nyt samarbejde om at rykke SMV’er i en mere bæredygtig retning
Nyt samarbejde om at rykke SMV’er i en mere bæredygtig retning