Et fælles sprog for bæredygtighed i byggeriet - Building Green

Et fælles sprog for bæredygtighed i byggeriet

Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om bæredygtigt byggeri? Hvad vil det sige at bygge bæredygtigt? Hvordan gør man og hvad skal der måles på?

Det var nogle af de spørgsmål, et bredt udsnit af byggebranchen satte sig for at finde svar på, da de for snart 11 år siden besluttede, at DGNB skulle være den fælles standard for bæredygtigt byggeri i Danmark. Det blev begyndelsen til Green Building Council Denmark, hvor vi nu i et årti har været med til at sætte standarden for det bæredygtige byggeri og byområder.

Kompleks og nuanceret branche

Byggebranchen har en bred og dyb værdikæde med mange led helt fra investorer og bygherrer over rådgivere og entreprenører til materialeproducenter og underleverandører. Derfor er et fælles sprog en helt afgørende præmis for at vi som branche kan arbejde succesfuldt med bæredygtighed.

Med DGNB fik byggebranchen altså en målbar metode til at arbejde med bæredygtighed, og i løbet af de sidste ti år er begreber som LCA og LCC fundet vej ind i enhver byggerådgivers ordforråd. Den fælles ramme og den kollektive forståelse af hvilke krav, der stilles til bæredygtighed i byggeriet, har samtidig medført et solidt datagrundlag, som nu danner udgangspunkt for den videre udvikling af det bæredygtige byggeri i Danmark.

– Byggeri har et kæmpe ansvar i den nødvendige grønne omstilling af vores samfund, og derfor er det særlig vigtigt, at vi rykker på den bæredygtige dagsorden i alle led i værdikæden. Vi skal tænke os godt om og fortsætte de gode retningslinjer, som baseres på en helhedsorienteret tilgang med grænseværdier for CO2-udslip, ressourceanvendelse og samtidig sikre trivsel med godt indeklima og robust arkitektur, siger Mette Qvist, direktør i Green Building Council Denmark.

Fokus på videre udvikling

For bæredygtighed er ikke en fast størrelse. Parametre og ambitioner udvikles i takt med, at vores fælles viden og holdninger udfordres, udvides og ændres. Derfor arbejder vi løbende med at opdatere de kriterier, vi certificerer efter, når vi laver vores DGNB-certificeringer.

– Når vi ser på byggebranchen som helhed, er det tydeligt, at der er en enorm velvilje til at stræbe efter ambitiøse, bæredygtige mål. Det er vi som repræsentanter for bæredygtighed i byggeriet utroligt glade for, og det engagement ønsker vi at imødekomme og understøtte. Derfor arbejder vi også hele tiden på at udvikle vores bæredygtighedskriterier, og udvide ordforrådet i ordbogen for det bæredygtige byggeri, siger Mette Qvist.

Med online konferencen den 10. marts sætter Green Building Council Denmark derfor luppen på de nyligt lancerede 2020 DGNB manualer for nybyg, renoveringer og byområder. Det sker gennem en række oplæg og debatter med nogle af byggebranchens stærkeste stemmer.
Her vil vi blandt andet introducere den nyudviklede tillægscertificering, DGNB Hjerte, der fokuserer på sundhed og indeklima, og vi sætter også fokus på, hvordan FNs Verdensmål har bidraget til en fælles samfundsmæssig forståelse af bæredygtighed i det hele taget, og hvordan det også indgår i en DGNB certificering. Du kan se hele programmet her.

Deltagelse er gratis, og tilmelding kan ske via email: konference@dk-gbc.dk med fulde navn, firma og emailadresse.

Flere artikler
Ny konference om digital og intelligent byplanlægning
Ny konference om digital og intelligent byplanlægning