Fagmedier på Building Green

I arbejdet på at nå ud til alle fagfolk og beslutningstagere i den bæredygtige byggebranche, har Building Green – udover det tætte samarbejde med brancheorganisationer, institutter, forbund og foreninger mv. – også teamet op med branchens vigtigste fagmedier.
Vore mediepartnere bringer fokus på bæredygtigt byggeri med nyheder, interviews, temaudgivelser, og analyser mv., og er væsentlige medspillere, når det kommer til at nå ud i alle hjørner i branchen. Vores mediepartnere tilbyder naturligvis også Building Greens udstillere at deltage på deres platforme, og i det format, som den enkelte mediepartner er stærkest i at nå ud til målgruppen på.

Dagens Byggeri sikrer den bredeste dækning af den samlede bygge- og anlægssektor – såvel på print som på digitale og online platforme.
Flere end 30.000 adresserede eksemplarer distribueres 15 gange årligt til flere end 50.000 læsere, flere end 80.000 månedlige besøgende på vores websites, og flere end 6.000 har allerede hentet vores App’.

Medierne henvender sig til alle, som har en interesse i bygge- og anlægssektoren – herunder de udførende og projekterende beslutningstagere i erhvervet, politikere, offentlige instanser, erhvervsskoler mv. Indholdet sætter dagsorden såvel politisk som inden for branchen, og spænder bredt lige fra politik, erhverv, økonomi, arkitektur, kultur, energi og miljø, uddannelse, arbejdsmarkedsforhold samt love og regler.

Nordiske Medier

Vores medieportefølje strækker sig over industrien, bygge- og anlægssektoren, detailområdet samt en række målrettede brancher. Og vores fagmediers professionelle journalister arbejder for at levere velskrevne, spændende og saglige artikler, så vi kan levere indhold af høj faglig kvalitet til vores læsere, der selv er faglige eksperter inden for de brancher, de er beskæftiget i. Redaktionerne tager sig både af den løbende nyhedsstrøm og håndterer større opgaver som brancheanalyser, portrætter og særlige temaer til printmedierne mv. Hertil hører:

Energy Supply er et onlinemedie, som dagligt bringer nyheder om og for hele den danske energisektor. Energisektoren er en af Danmarks største brancher og er samtidig en branche i rivende udvikling og konstant forandring.
Energisektoren omfatter dels den traditionelle forsyning af el og varme, herunder kraftvarmeværker, elselskaber, varmeforsyninger, naturgasselskaber, biogasselskaber osv. Men hertil kommer en meget betydelig industri, der leverer til energisektoren i både ind- og udland. Det gælder bl.a. vindmølleindustrien, hvor Danmark indtager en førende rolle, men også en række andre betydelig leverandører til energisektoren i både ind- og udland.

I dag modtager flere end 8.000 nøglepersoner inden for energisektoren det daglige nyhedsbrev.

Building Supply er et onlinemedie, som dækker hele bygge- og anlægsindustrien i Danmark og Sverige med brancherelevante nyheder. Samtidig er Building Supply et kommercielt branchenetværk, hvor leverandører, underleverandører og indkøbsvirksomheder fra industrien nemt kan komme i kontakt med hinanden.
Samlet set modtager flere end 24.000 nøglepersoner inden for bygge- og anlægsindustrien vores daglige nyhedsbrev.

Licitationen giver en seriøs og bred journalistisk orientering om bygge- og anlægsbranchen med fokus på de politiske, økonomiske og tekniske aspekter.

Bladet henvender sig til alle parter i bygge- og anlægssektoren; bygherre, rådgivende ingeniører, arkitekter, håndværkere, entreprenører og leverandører. Udover det journalistiske indhold bringer Licitationen dagligt indlæg, artikler og kronikker af bl.a. organisationsfolk, politikere og teknikere.

nord advertising er Danmarks førende inden for relationsmarkedsføring. nord advertising står bag flere temamagasiner inden for boligbyggeri og -indretning, energirenoveringer til boligforeninger, livsstil, flytning, job og karriere og mange flere.
FUNDAMENT er seneste skud på stammen, som vi udgiver sammen med Building Green og EnergiTjenesten. Magasinet henvender sig til professionelle inden for byggebranchen, herunder entreprenører, ingeniører, arkitekter, murere og tømrere. Magasinet er byggebranchens nye fagmagasin, som indeholder det sidste nye inden for renovering, byggematerialer og lovgivning.

Politiken Byrum er et digitalt nyhedsmedie til alle, der er optaget af dansk byudvikling.
Hver dag udsendes nyhedsbrev med overblik, nyheder, inspiration og debat, så du ved, hvad der rører sig. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev her.
Vi fokuserer på, hvordan vi skaber byer, der er gode at bo i. Vi skriver om byudvikling, planlægning og arkitektur. Om bæredygtighed, økonomi og politik. Og så skriver vi om de mennesker, der driver udviklingen frem, og om de løsninger der virker. Endelig har vi en livlig debat, hvor markante stemmer diskuterer byernes udvikling.

Politiken Byrum udgives af selskabet Politiken Nicher A/S.

HVAC Fokus formidler viden og nyheder om bæredygtigt byggeri, indeklima, ventilation, vand, varme og køling samt energiforsyning. Det sker i form af korte, aktuelle nyheder fra HVAC-branchen, men HVAC Fokus er også den digitale platform, hvor vi samler de bedste artikler fra HVAC Magasinet med den nyeste faglige viden.

Politikens tematillæg DEN GRØNNE BY udgives i samarbejde med Building Green og Danske Arkitektvirksomheder den 4. oktober 2017. DEN GRØNNE BY giver eksempler på bæredygtige byer, der via strategisk rådgivning og innovativ ingeniørkunst bidrager til løsninger på både nutidens og fremtidens udfordringer indenfor byggeri, energi og infrastruktur.
DEN GRØNNE BY kan også læses på politiken.dk, hvilket giver mulighed for at komme i kontakt med i alt 422.000 erhvervsinteresserede læsere og brugere.

Byggeri+Arkitektur udsendes til bygherrer og arkitekter samt beslutningstagere med professionel interesse for arkitektur, design og indretning.
Magasinet fortæller historien bag de vigtigste nye projekter og interessante indretningsløsninger – i Danmark og internationalt.
Byggeri+Arkitektur udkommer otte gange årligt i et oplag på 10.200 eksemplarer.
Man gør en dyd ud af at præsentere arkitektur og design i den visuelle kvalitet, projekterne fortjener.

Bygge- & Anlægsavisen har i mere end 20 år dækket bygge- og anlægsbranchen, hvor avisen fortæller om de nyeste tendenser og muligheder, som kan sikre større effektivitet i byggeprocessen og højere kvalitet i det færdige byggeri.
Bygge- & Anlægsavisen sætter fokus på vigtig innovation med den målsætning at få historien om virksomhedernes stærke sider ud til alle potentielle kunder og samarbejdspartnere.

Min Boligforening (tidligere Servicehåndbogen) er et mediehus med andels- og ejerboligforeninger i Storkøbenhavn som målgruppe. I mere end 37 år har vi formidlet relevant viden og skabt inspiration til bestyrelsesmedlemmer til gavn for arbejdet med at sikre effektive og veldrevne foreninger. Min Boligforenings udgivelser sendes gratis til 6.750 andels- og ejerboligforeningers bestyrelsesformænd. Bestyrelserne repræsenterer en årlig købekraft på adskillige milliarder kroner og dækker omkring 250.000 lejligheder/enheder. Min Boligforening afholder ligeledes Gå-hjem møder og VidenSeminarer målrettet boligforeningernes bestyrelser.

Min Boligforening tilbyder annoncering på særlige vilkår, når man udstiller på Building Green.

Byggematerialer.dk (en del af Byggefakta A/S) er Danmarks største portal med produkter og materialer til professionelt byggeri. På portalen kan leverandører og producenter i byggebranchen markedsføre deres produkter og løsninger direkte til arkitekter, ingeniører, bygherrer og håndværkere. Byggematerialer.dk gør det nemt og enkelt at finde produkter og materialer sammen med den nødvendige dokumentation.

På en almindelig måned har portalen mere end 22.000 unikke besøgende – heriblandt langt størstedelen af byggebranchens beslutningstagere. Det er ligeledes muligt at nå bredt ud til alle aktører i branchen via Byggematerialer.dks nyhedsbrev, som udsendes til mere end 30.000 modtagere i byggebranchen hver uge.

Alle udstillere på Building Green bliver vist i et online udstillerkatalog, som Byggematerialer.dk udgiver i samarbejde med Building Green. Hertil udgives der i ugerne op til Building Greens afholdelse også særnyhedsbreve, der omhandler Building Greens aktiviteter.