Lendager UP og Building Green er kræfterne bag dette nye, større område med fokus på at skabe bæredygtighed i fællesskab. Området er bl.a. støttet af Realdania og skal facilitere værdiskabende dialoger på tværs af rollerne i byggebranchen med det mål, at hele bygge- og anlægsbranchen lykkes med at skalere udvikling og salg af genanvendte byggematerialer, som minimerer forbruget af jordklodens jomfruelige ressourcer.
Der vil være udstilling og dialogfremmende illustrationer med fakta over vores overforbrug af klodens ressourcer. Udover dette er der en cafe til netværk og dialog samt særskilt konferenceprogram i området.
Tilmeld dig FÆLLES SKABES BÆREDYGTIGHED på Building Green.

30. oktober 10:15 – 11:30

LEVERINGSUDFORDRINGER

Der er mange modeller, løsninger og megen velvilje i branchen, når det kommer til genanvendelse af byggematerialer, og alligevel møder vi barrierer der skal overkommes. Men hvordan? Hvem skal påtage sig risikoen ved at prøve noget andet? Er det en helt ny tankegang, vi skal praktisere, hvor vi tegner og bygger ud fra de materialer vi har til rådighed og ikke omvendt, som processen er i dag? Vil efterspørgslen komme, hvis udbuddet er sikret? Eller er det den anden vej rundt? Hvordan kan vi styre udbud og efterspørgsel således, at vi i fællesskab kan skabe værdi for hele branchen?
Efter et 15 minutters oplæg om ressourcekortlægning og hvordan det vil kunne påvirke hele værdikæden i byggeriet, vil udfordringer og problemstillinger med hensyn til levering blive diskuteret af repræsentanter på tværs af hele branchen.

Indledning af: Anke Oberender, Centerleder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Vi vil bygge bro mellem affald og byggeri og vil i højere grad genbrug og genanvende byggematerialer. Hvis vi skal lykkes med det, er leveringssikkerhed altafgørende. Vi skal kunne levere produkter af høj kvalitet, i den rette mængde og på det rette tidspunkt. Taler vi genbrug og genanvendelse af byggematerialer handler det i høj grad om at have kendskab til materialekvalitet- og kvantitet så tidligt i processen, at vi kan synliggøre materialerne og stille dem til rådighed for branchen. Her er høj kvalitet i miljøkortlægning og udpegning af ressourcer i god tid inden nedrivning to nøgleværktøjer for succesen. Diskussion med deltagelse af:
Rune Holm Madsen, Produktionsdirektør, Tscherning A/S
Claus Juul Nielsen, Direktør, Gamle Mursten
Thomas Raunsbæk, Adm.direktør, Scandi Byg A/S
Modereret af: Linda Høibye, Chief Market Manager, Environment, Healthy & Safety, COWI

30. oktober 14:00 – 15:30

JURIDISKE UDFORDRINGER

Med fokus på de erfaringsmæssigt potentielle juridiske udfordringer, der kan være ved brug af genanvendte og upcyclede byggematerialer, vil 3 aktører på tværs af branchen komme med deres syn på, hvilke udfordringer man skal tage højde for. Derefter vil der være modereret debat og diskussion, hvor vi blandt andet vil diskutere følgende spørgsmål; Hvad har brugen af recyclede/upcyclede materialer af betydning for mangelsansvaret/garantien og den 5-årige ansvarsperiode? Hvilke konsekvenser får det for de udbudsretlige rammer for krav til genanvendte materialer? Og hvilken betydning får krav om genanvendte materialer for tidsplanen og hvor ligger ansvaret?

Hør oplæg fra:
Claus Berg, Partner, Bech Bruun
Balder Johansen, Daglig Leder, Logik & Co
Per Bro, Byggechef, Boligselskabet Sjælland
Oplæg og afsluttende debat modereret af: Betina Kristiansson, Partner, Molt Wengel

Fælles skabes bæredygtighed

Find området på balkonen og mød alle repræsentanter fra branchen til netværk, rådgivning og inspiration. Hvis du ikke vil gå glip af FÆLLES SKABES BÆREDYGTIGHED, så skal du tilmelde dig til Building Green.

31. oktober 13:50 – 15:20

NYESTE FORSKNING OG MILJØPÅVIRKNING

Byggebranchen har længe ønsket, at den frivillige bæredygtighedsklasse snart træder i kraft. Hvis – og når – den træder i kraft vil der uden tvivl stilles krav til bygningers klimaaftryk. Og vi ved fra forskningen, at der er et stort potentiale for reduktion af bygningers klimapåvirkning. Cirkulær økonomi indeholder strategier som Upcycling og Design for adskillelse. Spørgsmålet er, hvordan disse tiltag under ”Cirkulær økonomi” kan reducere bygningers klimapåvirkning? Hvad er potentialet? Og hvad skal der til for at disse strategier kommer i spil, når vi vurderer bygningers klimaaftryk?
Hele essensen med cirkulær økonomi er at sørge for, at ingen ressourcer går tabt og fokusere på at optimerer ressourceudnyttelsen. Hvordan kan der stilles krav til ansvarlig ressourceanvendelse, fx i frivillig bæredygtighedsklasse og i kommunerne?

Efter et 15 minutters indledende oplæg om den nyeste forskning vedrørende bygningers klima- og ressourceaftryk, vil repræsentanter på tværs af branchen komme med deres syn på, hvordan vi kan lykkes med at få cirkularitet ind i byggeriet og dermed mindsker bygningers klimaaftryk i fremtiden. Hver repræsentant har 5 minutter. Til slut vil deltagerne diskutere emnet i en modereret debat.

Bygningers klima- og ressourceaftryk. Hvad er potentialet for reduktion generelt? Hvilken effekt på dette ser vi af ”cirkulær økonomi”? Og hvad skal der til for at det kan for alvor komme i spil i beregning af bygningers klimaaftryk og ressourceforbrug.
Indledning af: Harpa Birgisdottir, Seniorforsker Ph.D., Statens Byggeforskningsinstitut

Københavns kommune stiller krav til genbrug, men hvordan gør kommunen det i praksis? Stiller kommunen krav til dokumentation af ressource- og/eller klimagevinsten? Eller arbejder kommunen i første omgang blot med krav til genbrug og genanvendelse?
Jens Runge, Chefkonsulent, Københavns Kommune

Fra et rådgiverperspektiv er det interessant at høre om, hvordan man har grebet projekter med genanvendelse an? Hvordan kunne de beregne og dokumentere den miljømæssige gevinst? Hvilke udfordringer ser de? Løsningsforslag?
Steffen E. Maagaard, Koncernkompetencechef, MOE

Hvilken forskel gør det for Ressourcerækkerne og Upcycle Studios at bruge upcyclede materialer? Hvordan dokumenterer Lendager effekterne? Hvad skal der til, for at Lendager endnu bedre kan vise effekterne?
Jørn Kiesslinger, Arkitekt MAA, Lendager Group

Afsluttende debat modereret af: Harpa Birgisdottir, Seniorforsker Ph.D., Statens Byggeforskningsinstitut

31. oktober 10:50 – 12:15

EFTERSPØRGSEL & VÆRDI

Brugen af genanvendte og upcyclede byggematerialer er de seneste år blevet mere almindeligt end tidligere. Dog kan branchen blive meget bedre til at tænke anderledes og blive bedre til at konkretisere værdien. I denne talk vil værdien af at benytte brugte og upcyclede materialer blive diskuteret og samtidig vil der blive sat fokus på efterspørgsel. Hvis vi kan blive bedre til at synliggøre værdien overfor både bygherre, rådgiver, entreprenører og dem der skal bo i disse bygninger, så vil efterspørgslen også komme. Eller vil den, hvordan skal vi formidle værdien og hvad er status idag?
Denne talk vil diskutere disse spørgsmål og problemstillinger.

Mette Qvist, Direktør, Green Building Council
Tony Christrup, Direktør, Public Affairs/Market Relations, AG Gruppen
Peter Buch, Projektudlejningsdirektør, Housing Denmark
Modereret af: Christian Wittrup, Head of Sales, Lendager UP

Mange partnere har bidraget til området. Mød blandt andre: