Bæredygtighed i praksis

– Powered by STARK

På Building Green København den 2.-3. november kan du besøge en stor specialudstilling på balkonen, hvor STARK sætter fokus på bæredygtighed i praksis. Building Green og STARK fortsætter deres spændende samarbejde for i fællesskab at inspirere og vidensdele om byggeri i bæredygtighedens tegn.

Samarbejdet har blandt andet fokus på de små og mellemstore håndværker-virksomheder, der står for den største andel af byggeriet og dermed er afgørende for at få skubbet byggeriet i en grønnere retning.

STARK byder denne gang flere af deres partnerskaber omkring bæredygtighed indenfor på standen. ”Vejen mod absolut bæredygtighed opnås kun ved at handle i fællesskab, og derfor er det vigtigt for os at sætte fokus på det samarbejde, som man også kan have på tværs af branchen og på de resultater, som det skaber”, fortæller Kent Fonseca Bæredygtigheds- og STARKtivist ved STARK, og fortsætter: ”Vi viser sammen med vores partnerskaber konkrete eksempler på sådan et samarbejde og fortæller om, hvordan det rent praktisk opstår og foregår.”

På udstillingen bliver du også opdateret i forhold til de nye LCA krav, der træder i kraft den 1. januar 2023, ligesom du kan blive guidet omkring dokumentationen af blandt andet miljøvenligheden på et projekt. Du finder desuden inspiration til cirkulær økonomi, også på byggepladsen, og du bliver præsenteret for de nyeste tiltag inden for mere klimavenlige produkter og materialer.

Det behøver nemlig ikke at være svært at have fokus på bæredygtighed, når man bygger. Tværtimod!

Partnerskaber
Vejen mod Absolut Bæredygtighed opnås bedst ved at handle i fællesskab. STARK har inviteret nogle af deres partnere inden for på standen for netop at få de gode historier med: Hvordan opstår og praktiseres partnerskaber, og ikke mindst hvilken forskel gør de i værdikæden. Derfor kan du udover STARKs dygtige bæredygtigheds-ambassadører også møde Bewi, Søndergaard, FRAK, Byggeselskabet CF Hansen og Rex Skov arkitekter på STARK-området.

 

Nye klimakrav
Fra 1. januar træder de nye LCA krav i kraft i bygningsreglementet med det formål at reducere klimapåvirkningen fra byggeriet. Dels skal bygherrer kunne dokumentere bygningens klimapåvirkning, dels kommer der en øvre grænseværdi for CO2-udledning for bygningens livscyklus. STARK forklarer præcist, hvad de nye krav betyder, og hvilken indvirkning det har for dig og din virksomhed.

 

Dokumentation af miljøvenligheden på et projekt
De nye LCA-krav stiller endnu større krav til dokumentationen. STARK arbejder kontinuerligt med at gøre byggeprocessen så smidig som mulig, og viser dig, også ud fra et SMV-perspektiv, hvordan du på stark.dk nemt kan generere et udtræk af relevante bæredygtighedsdokumenter og data, hvad enten du er bygherre, rådgiver eller underleverandør.

 

Cirkulær økonomi
Cirkulært byggeri er afgørende for en grønnere retning inden for byggeri. Heldigvis kommer der løbende nye løsninger på, hvordan man kan genbruge både byggematerialer og – bygningsdele også med et kommercielt perspektiv. STARK præsenterer dig for nogle inspirerende cases og viser et udpluk af deres nyeste innovationer inden for dette område, herunder deres veletablerede GENTRÆs-koncept.  

 

Nyeste tiltag, produkter og materialer
STARK har et udvalg af alternativer til produkter med skadelige kemikalier. Du kan se en udstilling og få gennemgået eksempler på produkter i flere segmenter, der tager hensyn til dette, og vi viser dig, hvad du skal kigge efter, når du skal vælge det helt rigtige til dit projekt – også når det skal imødekomme krav og dokumentation.

Hvad er Building Green København?

Building Green København er Nordens største event inden for bæredygtigt byggeri med 8000 fagfolk. Det foregår over 2 dage den 2.-3. november i Forum, hvor vi samler alle lige fra bygherrer, leverandører, håndværkere, arkitekter og entreprenører om de vigtige dialoger, der kan skabe den nødvendige forandring i byggeriet. Du kan opleve over 130 talere på 5 scener, blive inspireret af 150 udstillere med grønne løsninger til byggeriet og være med på mange spændende aktiviteter.

Der er gratis adgang.