Verdensmålene i arkitekturens tegn

13. november 2018
13. november 2018 Emmilie Hansen

Arkitekterne har virkelig taget FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling til sig. Ikke blot
fordi det er oplagt at gøre – det er tværtimod en bunden opgave i den bæredygtige omstilling
af vores samfund, som i fremtiden vil være udfordret af øget urbanisering, ressourceknaphed
og klimaforandringer. Og her har arkitekturen om noget relevans. Både i forhold til at udvikle
bæredygtige løsninger, men også fordi arkitekturen har så stor indvirkning og indflydelse på
vores liv og hverdag, da faget strækker sig fra regional planlægning til hver eneste bolig.

Flere af de 17 verdensmål relaterer sig direkte til arkitektur: #7 bæredygtig energi, #9:
Industri, Innovation og Infrastruktur, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #12 Ansvarligt
forbrug og produktion, #13 Klimaindsats. Hertil kommer de verdensmål, hvor arkitekturen har
en indirekte indflydelse såsom #3 Sundhed og trivsel, #5 Ligestilling mellem kønnene og #15
Livet på land.

De 17 verdensmål kan bruges som et relevant arbejdsredskab for arkitekter. Verdensmålene
gør det lettere at kommunikere bæredygtigheden i konkrete projekter. Samtidig giver de
et helhedsblik på bæredygtighed, som motiverer til at integrere flere aspekter af
bæredygtighed i projekterne.

 

World Congress of Architects i København i 2023

Arkitekturens samhørighed med verdensmålene er også baggrunden for, at
Arkitektforeningen, med god hjælp fra en række andre organisationer, lagde et bud og
endte med at vinde værtskabet for den prestigefyldte World Congress of Architects – UIA
2023. Temaet for verdenskongressen i København, og de godt 10.000 arkitekt-delegerede,
er ”Sustainable Futures”, som skal sætte fokus på arkitekters bidrag til FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling. Ved verdenskongressen i København skal vi gøre status på, hvordan
arkitektur, planlægning og design kan skabe en bæredygtig udvikling og fremtid samt at få
diskuteret og eksemplificeret, hvordan det byggede miljø kan være med til at skabe en mere
holdbar fremtid for alle i forhold til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Danmark er kendt for at være i front med den bæredygtige samfundsomstilling, og
verdenskongressen vil være en unik mulighed for, at Danmark og de mange aktører i
byggebranchen og beslægtede brancher, kan agere udstillingsvindue og vise hele verden
socialt-, miljømæssigt- og økonomisk bæredygtige løsninger inden for byer, bygninger og
boliger. Det gælder allerede nu om at udnytte perioden op til kongressen i 2023 til at vise de
mange gode aktiviteter, som har de 17 verdensmål som udgangspunkt.

Hvis I ligger inde med nogle relevante aktiviteter eller projekter, som helst er tværfaglige i sin
tilgang eller løsningsmodel hører Arkitektforeningen meget gerne fra jer. Kontakt venligst
Annette Blegvad på ab@arkitektforeningen.dk

Ved dette års Building Green var Arkitektforeningen den 31. oktober
på hovedscenen vært for en debat om, hvordan byggesektoren kan tage
verdensmålene til sig og bruge dem aktivt i alle led i værdikæden og gennem hele
byggeprocessen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *