Samfundspartnerskabet REBUS: Sådan får vi gang i flere og bedre renoveringer

26. oktober 2018
26. oktober 2018 Emmilie Hansen

Effektive renoveringer er en vej til at nå målsætningerne om CO2-reduktioner, mener flere af byggeriets aktører. Samfundspartnerskabet REBUS er snart klar med nye løsninger, der kan give renoveringer det nødvendige løft. Kom og hør mere til årets Building Green.

Af Martha Katrine Sørensen, projektleder i REBUS og Hans Blinkilde, formand i REBUS

I Danmark har vi en aldrende bygningsmasse som, udover at bruge for meget energi, er nedslidt og har et dårligt indeklima. Og der er da også gang i renoveringerne her i landet, hvor vi renoverer for over 85 mia. kr. årligt.

Men renoveringsindsatsen skal faktisk op i dobbelt tempo, hvis vi skal nå vores klimamålsætninger. Sådan lyder det fra flere organisationer og virksomheder som reaktion på regeringens klimaudspil. Flere af byggeriets aktører har kritiseret både energiforliget og det aktuelle klimaudspil for at indeholde for få initiativer inden for netop byggeri og renovering.

 

Almene boligbyggerier rummer et stort potentiale

Blandt de mest renoveringstrængende bygninger er de almene boligbyggerier fra 60erne og 70erne, som danner rammen om mange danskeres hjem. Også her renoverer man, men må tage nogle fravalg undervejs, ofte med det resultat, at de samme bygninger renoveres op til flere gange. I vores dialog med bygherrer i den almene sektor oplever vi, at flere efterspørger langtidsholdbare helhedsløsninger med nye teknologier, nye metoder og nye former for samarbejde.

Og finder vi den rigtige tilgang til bygningernes ensartethed og boligorganisationernes organisationsformer, kan vi netop sætte gang i flere renoveringer af netop disse bygninger, med bedre resultater end dem, vi ser i dag.

 

Innovative løsninger på centrale udfordringer i byggeriet

Ved at nytænke renovering af de almene etagebyggerier kan vi omsætte grønne visioner til nye forretningsmodeller, og på den måde nå de nødvendige mål om energireduktioner. Til det har branchen brug for en ny værktøjskasse, som den kan gøre aktivt brug af. Det er den, udvikler i REBUS. Og det gør vi i dialog med både bygherrer, branchefolk og myndigheder.

På trods af, at vi ser en udvikling på renoveringsområdet, så er renovering generelt præget af lav produktivitet, mangel på standarder og dokumentation. Og i modsætning til mange andre brancher bruger byggebranchen fortsat kun industrielle processer i et meget begrænset omfang. Derfor udvikler vi i REBUS innovative løsninger på centrale udfordringer i byggeriet.

Sådan får vi gang i flere og bedre renoveringer:

 • Præfabrikerede facadeløsninger giver kortere genhusning
  En af de største udfordringer ved renovering er genhusning af beboere. REBUS skal til foråret teste nogle facadeelementer, som via en konfigurator skræddersyes til den enkelte bygning. Det betyder et tidligt valg af produkt og dermed et tidligt prisoverslag, og vil effektivisere facaderenoveringen, sikre energibesparelser og mindske ressourceforbruget under renovering.
 • En databaseret metode til dokumentation af bygningens faktiske ydeevne
  Facadeløsningen kan kombineres med en databaseret metode, der ved hjælp af sensorer og kunstig intelligens filtrerer varmeforbrug relateret til brugeradfærd fra klimaskærmens varmetab, hvilket giver et mere detaljeret billede af bygningsforholdene. Metoden kan derfor bruges til at dokumentere, at bygningen fungerer som tiltænkt, og derved afhjælpe og forstå forskelle i det projekterede og faktiske varmeforbrug.
 • Totalværdi som beslutningsredskab
  Renoveringer indebærer altid tilvalg og fravalg. Vi udvikler et totalværdibaseret beslutningsredskab, der hjælper bygherrer og rådgivere til at træffe kvalificerede valg, som kommer boligorganisationer og beboere til gode på den lange bane.
 • IndeklimaKvalitet: Vi sætter bogstaver på indeklimaet
  Byggebranchen har skærpet fokus på bæredygtighed og sundhed i byggeriet, blandt andet med et oplæg til en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. Vurdering af indeklimaets kvalitet ud fra en bogstavskala, som også udvikles af REBUS, vil være et oplagt supplement til dette. REBUS udkommer i disse dage med et komplet værktøj til vurdering af indeklimakvalitet, som kan supplere den frivillige bæredygtighedsklasse og på sigt implementeres i bygningsreglementet. Værktøjet er også i tråd med DGNB’s fokus på sundhed i bygninger.
 • Strategiske partnerskaber
  Også de senere års udvikling mod flere strategiske partnerskaber har været et vigtigt udviklingsområde for REBUS. Med strategiske partnerskaber åbnes der markant op for mulighederne for gentagelser i byggeriets processer. Og netop procesoptimering, viser flere analyser, indeholder de største potentialer til at øge produktiviteten i byggeriet. Både KAB og fsb har grebet muligheden for at udbyde renovering af deres bygningsportefølje som strategiske partnerskaber. Og begge boligorganisationer har taget udgangspunkt i det udbudsparadigme, som REBUS har udviklet.

 

Innovation kræver investeringer
REBUS er aktuelt et af de få store offentligt støttede innovationsprojekter i byggeriet. Der er flere håndtag, man kan skrue på, for at få gang i renoveringen. Der er behov for at tænke helhedsorienteret og at optimere processen fra start til slut, og det oplever vi, at branchen ser positivt på. Vi ser en positiv udvikling mod mere innovation i byggeriet, som dog kræver yderligere politisk opbakning og investeringer.

 

Fakta: Bygningsrenovering på innovationsdagsordenen

Samfundspartnerskabet REBUS er resultat af mange års indsats for at sætte bygningsrenovering på innovationsdagsordenen. Landets første, og eneste, nationale innovationsstrategi fra 2012 var startskuddet til en række samfundspartnerskaber, der skulle finde konkrete, nye løsninger på store samfundsudfordringer, der skulle føre til øget vækst og beskæftigelse.

Innovationsstrategien, der hed Danmark – Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne, udmøntede sig i et såkaldt Inno+ katalog, hvor innovationsnetværket InnoBYG arbejdede for, at innovation af bygningsrenovering blev politisk prioriteret. Her så samfundspartnerskabet REBUS – Renovating Buildings Sustainably dagens lys.

De ni partnere i REBUS gav ved projektets start i 2016 håndslag på, at de ville sikre 50% lavere energiforbrug efter renovering, 30% mindre ressourceforbrug under renovering samt 20% øget produktivitet i renoveringsprocessen. REBUS er nu mere end halvvejs i den 4-årige projektperiode.

 

Om REBUS – Renovating Buildings Sustainably

REBUS er et samfundspartnerskab, der samler alle led fra byggeriets værdikæde for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien, miljøet og samfundsøkonomien. Projektets partnere er: COWI A/S, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn BoligforeningHenning Larsen Architects A/S, Himmerland Boligforening, Teknologisk InstitutNCC Danmark A/SSaint-Gobain Nordic A/SAalborg Universitet / Statens Byggeforskningsinstitut.

Innovationsfonden har investeret 35 mio. i projektet, Realdania har investeret 8 mio. og Grundejernes Investeringsfond 6 mio. Med partnernes egenfinansiering er budgettet for REBUS samlet ca. 81 millioner kroner. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *