9. august 2018 Emmilie Hansen

Efteråret nærmer sig, og Building Green er begyndt at løfte sløret for sit ambitiøse program med store navne og interessante debatter. Kristian Villadsen, partner i Gehl Architects, er en af hovedtalerne. Han vil afsløre fremtidens bæredygtige løsninger og fokusere på en række verdensomspændende projekter.

Byer for mennesker. Det er tilgangen hos Gehl Architects, som er kendt og respekteret verden over for sine mange byudviklingsprojekter. Med Jan Gehl og Helle Søholdt i spidsen har byrumseksperterne i dag kontorer i både København, New York og San Francisco.

– Vores speciale er at forbedre byrum rundt om i verden. Når vi påvirker byens form, ændrer det folks liv og måder at leve på. Vi etablerer rum, hvor der er plads til mennesker og deres behov, forklarer Kristian Villadsen, partner og arkitekt MAA hos Gehl Architects.

– De fleste vælger en livsstil, som er baseret på, hvad der er mest bekvemt, nemt og tilgængeligt i hverdagen. Vi er nødt til at skabe byer, hvor det mest bekvemme, nemme og tilgængelige også er det mest sunde, bæredygtige og den bedste måde at leve på – så simpelt er det, fortsætter han.

Til efteråret gæster Kristian Villadsen Building Green, branchens vigtigste mødested for bæredygtigt byggeri, som rammer København den 31. oktober og 1. november.

Registrer dig til Building Green København i dag!

Op med den sociale bæredygtighedsparaply
Bæredygtigt byggeri handler ikke kun om energibesparende produkter og materialer. Det handler i høj grad også om social bæredygtighed og udvikling af byområder for de mennesker, der bor i og bruger byerne. Et væsentligt aspekt i bæredygtighedens fagre verden, som Kristian Villadsen vil tune ind på under sit oplæg.

– Social bæredygtighed hænger sammen med, hvordan mennesker bruger og agerer i byrummene. Et godt byliv er med andre ord afhængigt af den sociale bæredygtighed. Vi skal skabe rum, der giver plads til mangfoldighed, forskelligartede mødesteder og kvalitet i hverdagen.

Ifølge byrumsarkitekten er vi på et nationalt plan blevet gode til at lave sociale byrum, som favner bredt og tilgodeser beboernes behov. Vi er blevet gode til at lave byer for mennesker.

– De såkaldte multiprogrammerede bydele, som favner bredt, er blevet mere udbredte herhjemme. Det gælder byrum såsom mindre, grønne områder samt større torve og parker. Stille steder, aktive steder. Steder, der favner alle aldre. Særligt i København har arkitekterne været gode til at udvikle de socialt bæredygtige byrum.

Hvordan ser fremtidens byrum ud?
Kristian Villadsen vil på Building Green præsentere en række verdensomspændende projekter, som Gehl Architects har været og er involveret i. Samtidig vil fremtidens byrum og den teknologiske udvikling blive sat under lup.

– Fremtidens mobilitet er en omdiskuteret størrelse i øjeblikket. Hvordan kommer f.eks. selvkørende biler til at påvirke vores byer og gader, hvor vi allerede nu har accepteret biler som en del af byrummet? Det er en interessant diskussion, som jeg gerne vil sætte skub i.

Når det kommer til fremtidens byrum og planlægningen af disse, er det ifølge Kristian Villadsen vigtigt, at vi husker at kigge bagud og evaluere. Vi skal kigge tilbage for at kigge frem.

– Det er fantastisk, at vi er kommet så langt med den sociale bæredygtighed i byrummene herhjemme. Men det er vigtigt, at vi husker at evaluere og lære af tidligere projekter. Det er altafgørende for fremtidens menneskevenlige byer, lyder det afsluttende.

Mød Kristian på Building Green København! Tilmeld dig her.