Building Green 2017: Forum fyldes til bristepunktet i år

Tre uger før det store brag i Forum kan Building Green nu melde alt udsolgt i udstillingsområdet. Udstillerne spænder fra tunge internationale spillere over danske producenter til små grønne iværksættere, som Building Green har valgt at gøre en ekstra indsats for.

Der er glæde i Building Green. Efter en succesfuld Aarhus event i foråret kan den bæredygtige byggeevent gentage succesen og melde alle 170 udstillerpladser udsolgt i København. Det er det største antal udstillere, Building Green nogensinde har haft:

– Vi er glade for, at vi kan tage imod så mange bæredygtige udstillere. Det er for os et tydeligt tegn på, at bæredygtigt byggeri er blevet mainstream og et seriøst konkurrenceparameter, siger projektleder på Building Green Sarah Elhauge.

Hjælper start ups
Building Green så dagens lys for syv år siden og er i dag branchens grønne hotspot. Producenter, arkitekter, bygherrer og ingeniører mødes på den grønne byggeevent for at blive klogere på morgendagens grønne løsninger, netværke og få gode idéer med hjem. Som noget nyt kan de mange besøgende på Building Green også møde grønne iværksættere og start ups. Det sker i udstillingsområdet den bæredygtige markedsplads:

– Vi vil gerne skubbe til udviklingen og hjælpe iværksættere med at komme ud over rampen. Derfor har vi med Realdania, Boligfonden Kuben og STARK som sponsorer designet et særligt område for start ups og iværksættere, hvor de kan udstille for et minimalt beløb, siger Sarah Elhauge.

Se markedspladsudstillere her!

Individuel ventilation
Blandt udstillerne på den bæredygtige markedsplads er start up virksomheden Demolition to Design, der vandt Unleash Innovation Lab i sommer. Det unge iværksætterfirma kortlægger og reviderer byggematerialer fra bygninger, der skal rives ned, så materialerne kan udnyttes bedre. Et andet iværksætterfirma er ILuft, der har udviklet et individuelt ventilationssystem, der går direkte til den enkeltes arbejdsstation. Fordelen ved det individuelle system er, at den nye luft holdes fri fra den eksisterende luft, der kan være forurenet med CO2.

– Vi glæder os til at præsentere de unge håbefulde virksomheder for resten af branchen. Vi håber, at de på Building Green kan møde investorer eller samarbejdspartnere, der gør det lettere for dem at bryde gennem lydmuren og komme ud til et større publikum, slutter Sarah Elhauge, projektleder på Building Green.

Gå ikke glip af
Forum kommer til at sprudle med debatter, taler og netværksmøder, når Building Green slår dørene op den 1. og 2. november til en fest i bæredygtighedens tegn med massevis af arrangementer på plakaten, blandt andet:

Key notes

 • Wolfgang Frey – har designet en bygning, der giver strøm til en hel bydel.
 • Kasper Guldager – dansk cradle to cradle pioner og medlem af regeringens advisory board for Cirkulær Økonomi.
 • Thomas Rau – giver sin opskrift på, hvordan vi gør bygninger til materialebanker, så vi kan bruge materialerne igen og igen.

Debatter

 • Hit med skraldet – debat arrangeret af Danske ark og Arkitektforeningen
 • Det grønne monopol

Det bæredygtige element

Branchens grønne forkæmpere hyldes til prisuddelingen 1. november af Det Bæredygtige Element 2017.

Se det fulde program og tilmeld dig med det samme – helt gratis! Klik her.

Cirkulær økonomi i byggesektoren – Fra betonaffald til sekundære råstoffer

Beton er i dag det mest anvendte byggemateriale, og det vil det blive ved med at være mange år ud i fremtiden. Størstedelen af beton i bygge- og anlægsaffald kan genanvendes. Men der kan stilles spørgsmålstegn ved om vi gør det smart og får mest mulig værdi ud af det.

 Af Erik Krogh Lauritzen, Lauritzen Advising, Jette Bjerre Hansen, DAKOFA og Thomas Uhd, Dansk Beton

Regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi har givet 27 anbefalinger, hvoraf fire er rettet specifikt på bygge- og anlægssektoren.

På dette års Building Green afholder Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA) og Dansk Beton d. 1. november kl. 10.45-12.00 en session om Cirkulær Økonomi i byggesektoren – Fra betonaffald til sekundære råstoffer. I lyset af Advisory Board´s anbefalinger vil vi sigte på at komme et skridt nærmere på at kunne pege på konkrete tiltag, der fører til ressourceeffektiv nyttiggørelse af beton som tilslag til ny beton.

Genanvendelse af beton
Siden 1990erne har det været fast rutine at knuse beton og tegl fra bygge- og anlægsaffald til brug i vejbygning, ledningskasser, støjvolde, opfyldninger m.v. Sideløbende har man forsøgt sig med tilslag af nedknust beton i ny beton. Uanset, at der foreligger grundlag og normer for anvendelse af tilslag af nedknust beton som tilslag i ny beton, er det aldrig blevet til nogen succes.

I løbet af de sidste par år er der sket betydelige fremskridt på dette område. Aktørerne i værdikæden er i dialog og nye samarbejder bliver etableret. Et enkelt demonstrationsprojekt er afsluttet og nye projekter med genanvendt beton er undervejs. Vi har lært af hollandske erfaringer, og betonindustrien har taget initiativer til fremstilling af beton med tilslag af nedknust beton. Men, der er stadig lang vej til målet om at etablere et professionelt marked for genanvendte ressourcer og i særdeleshed et marked for byggeri opført af beton med tilslag af nedknuste med beton.

Markedet for tilslag af nedknust beton til ny beton
Som det fremgår af DS/EN 206-1 og DS 2426 kan nedknust beton fra ren kilde anvendes som tilslag i beton i passiv miljøklasse op til styrkeklasse C30/37. Den nedknuste beton må maksimalt udgøre 20% af stenfraktionen og 10% af sandfraktionen.

Med henvisning til oplysninger fra rapporten Råstofforsyning: Fra sand og sten til betonbyggeri[1] (se faktaboks) kan man udlede, at der er et potentielt marked for nedknust beton som tilslag til beton i klasserne Uklassificeret og Klasse P (Passiv) på årsbasis af størrelsesorden 700.000 t. Sammenlignet med listepriser for naturlige stenmaterialer skønnes værdien at ligge mellem 1 og 2 mia. kr.

Produktion af beton til genanvendelse
Mulighederne for at få del i markedet for tilslagsmaterialer afhænger af mængder og kvalitet af betonaffald. I henhold til AffaldDataSystemet (ADS) i blev der i 2014 registreret 937.000 t og i 2016 869.000 t beton. Det er kun en del af betonaffaldet, der registreres. I nedrivningsbranchen anslås, at de samlede mængder betonaffald ligger over 2 mio. t. om året. Dvs., at der er burde være muligheder for at dække en væsentlig del af det potentielle marked med nedknust beton med tilstrækkelig høj kvalitet.

Den manglende udnyttelse af dette marked skyldes i dag, at parterne stort set affinder sig med genanvendelse af beton i bunden form til en pris, der ligger under 50% af prisen for tilslagsmaterialer. En gruppe af værdikædens aktører har samlet peget på en række centrale barrierer, som vedrører behovet for nye forretningsmodeller, samarbejdsformer, bedre styring af kvalitet og dokumentation af de sekundære råstoffer samt revision af normer og standarder. Dertil kommer nogle praktiske logistiske udfordringer, som problemer med kontinuert forsyning og sammenkitning af knust beton i siloer m.v.

Inspiration fra Holland
Indførelse af cirkulær økonomi er betinget af, at markedsøkonomien fungere for de genanvendte materialer og, at de forskellige aktører ser en økonomisk fordel i genanvendelsen af produkterne. I Danmark har indførelse af affaldsafgiften ved deponering (p.t. 475 kr./t), været en væsentlig driver for genanvendelse af byggeaffald. Det samme kan man ikke sige om råstofafgiften på 5 kr. pr. m3 råstof. Der foreligger ingen oplysninger om effekten af denne afgift på mulighederne for at substituere naturlige råstoffer med genanvendte materialer fra bygge- og anlægsaffald.

I Holland er man godt på vej til at etablere en velfungerende forretningsmodel for genanvendelse af oparbejdede tilslag fra betonaffald til produktion af nyt beton. DAKOFA og Dansk Beton tog derfor initiativ til at samle en dansk delegation med repræsentanter fra hele værdikæden. En del af initiativet var en studietur til Holland. Under besøget i Holland  blev vi oplyst om, at markedet for genanvendelse af betonaffald til produktion af nyt beton understøttes af bl.a. følgende tiltag:

 • Den Hollandske regering udgav i 2016 en national strategi for cirkulær økonomi. Strategiens konkrete mål bidrager til at skabe stabile rammer for udviklingen. Et vigtigt mål i strategien er 50% reduktion i forbruget af råvarer som mineraler, fossile brændstof og metaller i 2030.
 • I Holland har man med stor succes arbejdet værdikædebaseret på at fremme genanvendelse af beton. Tilbage i 2010 etablerede man en såkaldt ”Green Deal om bæredygtig beton” – en frivillig aftale mellem regering og industri.
 • I 2017 har den hollandske regering afsat 137 millioner EUR til afgiftslettelser på miljørigtige investeringer. Det gør investeringer i bæredygtig beton økonomisk attraktivt, idet bygherrer får op til 50 EUR/m3 beton indeholdende minimum 30% genanvendte materialer.
 • ”CO2 PERFORMANCE LADDER” er et certificerbart CSR værktøj i Holland. Værktøjet tilskynder virksomhederne til at have fokus på energiforbrug og CO2-udledning og til at reducere dette. Ved bedømmelse af tilbud kan man opnå points, hvis man er certificeret i henhold til værktøjet.

Under Building Green 2015 og 2016 samlede vi bygge- og affaldssektorens aktører til dialog om mulighederne for at opbygge et marked for genanvendte byggematerialer med særligt fokus på genanvendelse af betonaffald som tilslag til nyt beton. Med afsæt i erfaringer fra Holland skal vi på dette års Building Green et skridt nærmere, for at kunne pege på konkrete tiltag, som understøtter udviklingen af markedet for genanvendelse af beton til fremme for cirkulær økonomi.

Videncenter for mineralske råstoffer og materialer (MiMa); De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Råstofforsyning: Fra sand og sten til betonbyggeri af Laila S. Rosholm, Per Kalvig og Niels Fold, MiMa rapport 2016/2.

Tangisolering på unikt Cradle to Cradle Guld niveau

Advance Nonwovens tagmønning af dansk ålegræs er både lettere at montere og holder længere end andre alternativer. Og så er det Cradle to Cradle certificeret på GULD niveau ligesom isoleringsmåtterne i samme materiale.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Advance Nonwoven A/S har i samarbejde med Teknologisk Institut og Læsø Tangbank udviklet to nye byggeprodukter af ålegræs. Tangtørv er et nyt alternativ til tagmønning, og Tangisolering er udviklet for at skabe et bæredygtigt alternativ til mineraluld, men med alle de samme egenskaber.

Nu er der også fuld tredjepartsverificeret dokumentation for bæredygtigheden i kraft af to Cradle to Cradle certifikater, begge på GULD niveau. Isoleringsmaterialet avancerede i april 2017 fra sølv til guldniveau efter at have bestået en test for afgasning, som kræves for produkter til indendørs brug for at komme på GULD.

Alene om guldet
Cradle to Cradle er den mest ambitiøse miljøcertificering i verden og meget anerkendt i byggebranchen og inden for cirkulær økonomi. GULD er en meget høj vurdering, og til dato er der ikke andre dansk udviklede produkter, der har nået dette niveau, ligesom der på verdensplan endnu ikke er andre isoleringsbats, der er kommet op på GULD.

Begge ålegræsprodukter har desuden opnået Material Health Certificate på det højst opnåelige niveau, nemlig PLATIN. Det betyder, at produkterne er fuldstændig fri for skadelige stoffer.

Vugge til Vugge ApS har rådgivet og gennemført Cradle to Cradle certificeringen for Advance Nonwoven, mens Teknologisk Institut har bistået med produktudvikling og test. Udviklingen er støttet af et program under Miljøstyrelsen, MUDP.

Arkitekter er klar til at bruge tangisolering
Mette Nymann, der er partner i Loop Architects, hilser det nye isoleringsprodukt velkommen.
“Tangisolering er et optimalt valg for os, når vi for eksempel skal løse projekter, der både skal indeholde Cradle to Cradle certificerede produkter og efterfølgende opnå DGNB certificering på højt niveau. Det er lidt dyrere, men det udgør så lille en del af den samlede økonomi, at det ikke betyder noget i forhold til de gode egenskaber,” siger hun.

Tangisolering oplever stor efterspørgsel
Loop Architects er ikke ene om den vurdering. Efterspørgslen på tangprodukterne har været langt større end forventet, og Advance Nonwoven måtte i foråret melde udsolgt.

“Vi blev positivt overraskede, men skyndte os at øge produktionen, så vi nu igen kan imødekomme efterspørgslen,” siger Flemming Werk, direktør hos Advance Nonwoven.

Tangisolering har samme isoleringsværdi som traditionelle isoleringsmaterialer af mineraluld. Det har nærmest uendelig holdbarhed, og kan genanvendes i produktionen af nye isoleringsmåtter. Tang-tørven er lettere at arbejde med end andre mønninger, og det holder længere end for eksempel lyng, der er meget udbredt.

Detaljeret dokumentation
Materialets bæredygtighed er dokumenteret på flere forskellige parametre:

 • Det er lavet af et fornybart materiale og indeholder ingen skadelige stoffer
 • Det er 100% genanvendeligt til fremstilling af nye tangbats og kan dermed indgå i den cirkulære økonomi
 • Det bliver produceret ved hjælp af 100% vedvarende energi og lavt energiforbrug
 • Det genererer ikke spildevand
 • Det lever op til en række krav om social ansvarlighed

“Dokumentationen kan bl.a. bruges til at opnå point ved bygningscertificeringer som fx DGNB og LEED. Certificeringsniveauet er desuden meget højt,” fortæller Annette Hastrup fra Vugge til Vugge ApS, der er partner på Building Green.

Vugge til Vugge ApS er det eneste nordiske firma ud af 15 på verdensplan, der er godkendt til at gennemføre en Cradle to Cradle produktcertificering. Certificeringen verificeres af det uafhængige, non-profit Cradle to Cradle Products Innovation Institute i USA.

Man kan finde alle Cradle to Cradle certificerede produkter i det internationale register på instituttets hjemmeside. Linket kan findes på vuggetilvugge.dk

Cradle to Cradle: Green Grows Up – Building in the Age of the Circular Economy

There’s no denying that the green building movement has made tremendous strides to reduce impact on people and planet by improving efficiencies in water and energy consumption. But bigger challenges remain: We are plundering our world of precious, finite resources at an increasing rate.

Thus, we must usher in the next era in the built environment—the materials economy.

Cradle to Cradle[1] has long provided a galvanizing platform to help designers fully consider the environmental and human impacts of materials in the built environment beyond their immediate lifecycle. Now, with the concept of a global circular economy taking root, the Cradle to Cradle products program provides a framework for developing and verifying materials for the circular economy that is more relevant than ever—and the conditions are right to make the economic case for a materials revolution.

In the future, we will create buildings that are essentially material banks whereby the materials a building contains are selected based upon principles of circular design, material health, and design for disassembly and recovery. In turn, this approach will help owners realize greater economic value, occupants have improved health, and the environment bear less of the burden of growth and consumption.

There is economic value in the materials that are used every day in the built environment. But, we need to design products, buildings, and cities differently to realize that value. When we create value through intelligent design, we not only create economic value but we also create positive impacts for people and the planet.

Following in the footsteps of William McDonough and Michael Braungart, that is exactly what our new initiative, Built Positive, aims to do. Built Positive is a co-creative movement to increase the built environment’s positive impact on people, planet, and economy by designing for circularity, innovating to improve inputs, and quantifying positive impact from the molecule to the metropolis. Built Positive will help the sustainable design community to build what is next.

What Is Built Positive?
Through circular design and circular value chains, materials in buildings sustain their value so that they function as banks of valuable materials. This shift allows the building sector to produce less waste, use fewer virgin resources, slow the usage of resources to a rate that meets the capacity of the planet, and improve human health while creating true value for owners and occupants.

The key concepts of the Built Positive movement are as follows:

 • Circular Design: Everything is a resource for something else. Intentionally eliminate the concept of waste through design at all levels:  material, product, and building.
 • Material Health: Quality assurance and value retention through the use of materials that are verified to be safe and healthy for humans and the environment.
 • Design for Disassembly, Reuse, and Recovery: Buildings that can be easily deconstructed so that materials, products and components can be easily recovered, their value retained, to be meaningfully cycled.
 • Value Chain Collaboration & Integration: To innovate and accelerate circular solutions requires early and often engagement of the supply chain, material manufacturers, architectural and interior designer, owners and developers, banks and financiers.
 • Realizing Value: Creating and retaining value over the use and reuse cycles of a product or building enabled by the identification, optimization, verification, and tracking of materials thoughtfully designed and assembled for whole building circularity.
 • Policies and Standards: Governments can affect preconditions for a circular building sector through various incentives, policies, standards, and regulations.

(In subsequent newsletters, we’ll dive deeper into each of these concepts and provide real-life examples and testimony.)

For years in the Cradle to Cradle Certified™ products certification program, manufacturers and suppliers have been innovating in their design and production departments to be able to provide the built environment with inputs that are safe, cyclable, and manufactured in ways that create positive impact for humans and the environment. This is foundational and necessary to enable circular systems. Now, the conditions are ripe to scale these ideas and to realize the world our founders envisioned and to create a robust circular economy.

Ready to get started? Check out our pre-recorded webinars “Built Positive: An Introduction to What’s Next”and “Google’s Healthy Materials Moonshot.”

And join us at an upcoming event in Europe and the U.S.:

1 Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things, copyright 2002, North Point Press, William McDonough and Michael Braungart 

Building Green: Pop-Up seminar 7. september 2017

“Markedspladsen for bæredygtighed – veje og vildveje i værdikæden”

Building Green, Bygherreforeningen og Green Building Council inviterer til et gratis pop-up seminar i København d. 7. september. Målgruppen er bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, m.fl.

Visionen om at øge bæredygtighedsniveauet i byggeriet kan de fleste aktører tilslutte sig. Men på rejsen gennem værdikæden skal visionen passere mange led med forskellige komplekse udfordringer. Et bud på at løse sådanne udfordringer er mere tværfagligt samarbejde og bedre forståelse af byggeriet som en markedsplads for værdiskabelse. Bygherreforeningen, Building Green og Green Building Council Denmark arbejder alle med disse problemstillinger, og inviterer derfor til dette pop-up seminar, hvor vi stiller skarpt på, hvordan de enkelte led i værdikæden kan optimere forudsætningen for at visionen om bæredygtighed realiseres så tæt på sin oprindelige udgangspunkt som muligt i et styrket marked.

 

Dato: 7. september 2017
Tid: 8.30-11.30
Sted: Bygningskulturens Hus
Adresse: Borgergade 111, 1300 København K
Målgruppe: Bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører m.fl.
OBS: Tilmelding er lukket pr. 1 september 2017. Ved udeblivelse fra tilmelding pålægges no-show fee på 500,- ekskl. moms.

 

PROGRAM

8.30 Morgenkaffe m/croissant

9.00 Velkommen til den bæredygtige markedsplads!
Introduktion til seminaret og rammesætning for dagens overordnede fortælling.
v/ Mette Qvist, Direktør, Green Building Council Denmark & Henrik L. Bang, Direktør, Bygherreforeningen

9.10 Værdiskabelse i den bæredygtige bygning – slutbrugeren i fokus
Det danske ejendomsmarked vil blive udfordret i takt med at bæredygtighedsdagsordenen vinder frem. Hvad gør en visionær, privat bygherre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år?
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, Pensiondanmark

9.35 Et fælles sprog- forudsætningen for realiserbar bæredygtighed i byggeriet (1)
En præcis og prioriteret kravspecifikation øger kvaliteten og bygbarheden, men hvad stiller det af krav til bygherren og bygherrerådgiveren? Og har arkitekten svarene, når markedet skal levere på kravene?
Søren Nielsen, Arkitekt MAA og Partner, Vandkunsten

9.50 Værdi er andet end pris – hvor langt rækker det muliges kunst?
Den offentlig bygherre er underlagt en række lovkrav, der ikke på samme måde gælder for private. Hvordan håndteres dette sammen med en ambition om at fremme en bæredygtig udvikling og et innovativt marked?
Jens Runge, Projektleder, Københavns Kommune

10.15 PAUSE

10.30 Et fælles sprog- forudsætningen for realiserbar bæredygtighed i byggeriet (2)
En præcis og prioriteret kravspecifikation øger kvaliteten og bygbarheden, men hvad stiller det af krav til bygherren og bygherrerådgiveren? Og har entreprenøren svarene, når markedet skal levere på kravene?
Marlene Haugaard, Direktør, NCC

10.45 Bæredygtige byggematerialer- det nemme valg?
Dokumentation for det bæredygtige materialevalg skal gøres lettere, men hvordan? I takt med at efterspørgslen på bæredygtige byggematerialer forventes at stige, vil byggecentrene blive udfordret som centrale aktører i værdikæden. Hvordan vil de håndtere dette i mellemleddet mellem leverandører (udbydere) og kunderne (efterspørgerne)? Spiller bedre Er det bedre deklarationer og kravsspecifikationer, der er driveren?
Ellen Back Tegen, Markedschef – BYGMA A/S, Region Sjælland og Fyn

11.05 Opsummering m/debat

11.30 Afslutning

POP-UP seminaret er arrangeret af:

Green Building Council Denmark
Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en non-profit medlemsorganisation med 279 medlemmer (virksomheder og organisationer). Vi arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark.
Vi tilbyder reel og uvildig granskning af byggeprojekters og byområders bæredygtige indsats.
Vi formidler viden, afholder kurser og events om bæredygtighed og uddanner konsulenter og auditorer i bæredygtighedscertificering DGNB Denmark, som administreres af vores datterselskab DGNB.dk. 

Bygherreforeningen
Bygherreforeningen er interesseorganisation for ca. 130 professionelle bygherreorganisationer i Danmark, der tilsammen repræsenterer et årligt indkøbsvolumen på op mod 50 mia. kr. Foreningens formål er at fremme en bæredygtig udvikling af byggeriet og de bedst mulige rammebetingelser for medlemmerne, så de kan udfylde den samfundsvigtige bygherrerolle i forhold arkitektur, kvalitet og produktivitet.

Building Green
Building Green har eksisteret siden 2011 og har lige siden haft en mission om at oplyse om bæredygtighed i byggebranchen og vigtigheden heri. Building Green byder på inspiration og vidensdeling for alle med interesse for grøn innovation og bæredygtige løsninger inden for byggeriet. Eventen afholdes i efteråret i København og i foråret i Aarhus hvert år, og består af en større udstilling samt stort konferenceprogram – udover de større events afholder Building Green også mindre pop-up arrangementer i samarbejde med VIP partnerne.

Download programmet

Dagens Byggeri flytter sin redaktion til Building Green

Dagens Byggeri møder talstærkt op på den bæredygtige byggevent, og vil i tekst og levende billeder fortælle om både nye produkter, processer og bæredygtige branchetiltag.

Af redaktør Torben Jarstram, Dagens Byggeri

Hos Dagens Byggeri sætter vi stor pris på Building Green. Faktisk så meget, at vi lige siden begyndelsen for seks år siden har skrevet et hav af artikler om den grønne byggemesse – og dens udstillere. Det har gjort os til stedet, hvor man skal læse seneste nyt fra det grønne byggeri. Det gælder både produktnyheder, nye branchetiltag, nye samarbejder og nyt fra arrangørerne.

Traditionen tro bringer vi et stort tema op til messen, hvor vi meget gerne modtager pressemeddelelser og øvrige input fra udstillere og aktører. Og skulle der være spændende nyheder, vi ikke kommer omkring før messen, vil vi naturligvis være at finde på messen med spids pen og skarpladt kamera. Vi har selvfølgelig også vores egen stand, hvor man er mere end velkommen til at lægge vejen forbi. Her kan du møde vores annoncekonsulenter og journalister – sidstnævnte sidder og skriver artikler på standen, som løbende bliver lagt på hjemmesiden, dagensbyggeri.dk. Har du en god historie, så får vi os en snak.

Du kan allerede nu kontakte en af vores journalister på: redaktion@dagensbyggeri.dk

Building Green venter grønt efterår

Når Building Green til november åbner dørene i FORUM, er det syvende gang branchen bydes velkommen til årets vigtigste samlingssted for nyeste viden om produkter, løsninger og trends i bæredygtigt og energieffektivt byggeri.

Fag-eventen vil på samme vis som de foregående år bestå af et højt profileret program på fire forskellige scener, spændende aktiviteter og en udstilling, der viser markedets nyeste bæredygtige og energieffektive byggeløsninger.

 

ÅRETS TEMA
Building Green stiller skarpt på anvendelsen af byggematerialer. I det store væld af emner, der knytter sig til bæredygtigt byggeri, giver det mening at træde et skridt tilbage og igen kigge på det grundlæggende – materialerne og løsningerne. Det er udgangspunktet, og således er årets tema Den Bæredygtige Markedsplads.

Årets tema kommer til udtryk i udstillingen, der viser de mange produkter og løsninger, der er i markedet. Building Green eksisterer i kraft af sin troværdighed, og betragtes som den samlende platform inden for bæredygtigt og energieffektivt byggeri. Derfor er det afgørende, at alle interessenter og besøgende automatisk kan forvente kun at finde bæredygtige produkter og løsninger i udstillingen.
Building Green lagde til sin Aarhus-afholdelse i marts ud med at lade udstillerne forinden deres deltagelse dokumentere/beskrive bæredygtigheden af deres produkter/løsninger. Dette videreføres ligeledes på afholdelsen i København til november.

DEN BÆREDYGTIGE MARKEDSPLADS
Market Place er et nyt udstillingsområde på balkonen, og er et forum for startups og iværksættere, der har den ny bæredygtige ide, løsning eller produkt at vise, men hvor budgettet i en opstartsfase er meget begrænset. Her vil Building Green gerne hjælpe lidt på vej med små stande på et koncentreret areal, hvor der er stemning og særdeles interessant at være.

PROGRAMMET
Hvor fokus på den bæredygtige markedsplads eksemplificeres i udstillingen, følges der på scenerne op med andre emner som bl.a. cirkulær økonomi og innovation mv. Med andre ord alt det andet, der også bygger på principperne i bæredygtigt byggeri.

I løbet af sensommeren præsenterer Building Green det fulde program med mere end 120 toneangivende talere fra den danske såvel som den internationale byggearena. De vil med hver sit afsæt adressere de centrale udfordringer og ambitiøse visioner, der er i det bæredygtige byggeri.

Building Green har udover scenerne en del andre spændende aktiviteter, der finder sted på dagene.

CIRCLE HOUSE
Cirkulært byggeri er et af de emner, der også er i fokus på Building Green 2017. 23 virksomheder er gået sammen om at skabe Circle House, som bliver verdens første cirkulære byggeri i form af 60 almene boliger. Det opføres efter cirkulære principper, hvor 90 pct. af materialet kan genbruges. Målet er at skabe et skalérbart cirkulært fyrtårnsbyggeri, der udbydes og opføres på markedsvilkår, for dermed bl.a. at udvikle værdikæden bag byggeriet til at producere materialer efter cirkulære principper. Projektet vil danne grundlag for at analysere forretningspotentialet for cirkulært byggeri, og identificere barrierer i markedet samt undersøge, hvordan de kan overvindes, så cirkulært byggeri kan udbredes. Samtidig giver det mulighed for at profilere den danske byggebranche internationalt som førende inden for cirkulært byggeri.

Bygherrerne på Circle House er Lejerbo, og arkitekterne bag er en fælles tegnestue af arkitekter fra 3XN Arkitekter/GXN Innovation, Vandkunsten og Lendager Group. På Circle House-området kan man møde nogle af projektets stiftere og lære mere om cirkulært byggeri og dets betydning inden for teknik, samfund, brugeroplevelse, æstetik og økonomi.

REBUILD INNOVATION
På et af Building Greens aktiviteter rettes fokus på den innovation, der er nødvendig for at udvikle den eksisterende bygningsmasse. Den grønne omstilling kan ikke bæres af nybyggeri alene, men hvordan ser innovation ud, når det der skal fornys, er der allerede? Det spørgsmål undersøger Smith Innovation sammen med Grundejernes Investeringsfond under titlen REBUILD INNOVATION – Powered by GI – Facilitated by Smith. Området bliver en platform til at sætte innovation i byggeriet på dagsordenen. De centrale elementer i REBUILD INNOVATION er:

3 innovationsnøgler, som er et udstillingselement bygget op om tre udvalgte innovationsnøgler.

Biograflounge, der viser kortfilm der belyser renovering og transformation. I filmprogrammet indgår GI projektfilm samt de 25 film om nominerede til Renoverprisen.

Pitchscenen inviterer iværksættere til at pitche for et mentorkorps, der udgøres af fremtrædende repræsentanter fra industri, bygherreside og investorer.

Vidensbordet bugner af relevante rapporter og publikationer, og der tilbydes 1:1 dialog med fagpersoner. Dette foregår løbende begge dage, og sikrer en videnshub for alle Building Greens deltagere.

GREEN CONNECTIONS:
Den store netværks-succes fra de forrige år har vi naturligvis med igen. Det er her du kan booke 1:1 møder med potentielle kunder og samarbejdspartnere.

DET BÆREDYGTIGE ELEMENT
For fjerde år i træk, uddeler Building Green og InnoBYG “Det Bæredygtige Element”, og vanen tro er der åbent for, at alle kan indstille til priserne – både personprisen og produktprisen.

Muligheden for at indstille løber frem til 6. oktober 2017 kl. 12. Herefter vil en fagjury vurdere indstillingerne og udvælge fem nominerede i hver kategori. Vinderne offentliggøres på årets Main Stage. Kender du en person eller et af udstillernes produkter, som fortjener at vinde Det Bæredygtige Element 2017, så læs mere og indstil dem her!

POP-up seminar
Traditionen tro, indleder Building Green optakten til afholdelsen i november med et pop-up-seminar i september, der understøtter årets tema. Pop-up-seminaret afholdes i samarbejde med Bygherreforeningen og Green Building Council.

Building Green finder sted 1.-2. november 2017 i FORUM, København.

Hold dig orienteret om de mange aktiviteter og nyheder ved at tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Husk også at tilmelde dig Building Green allerede i dag  – så er det gjort.
Tilmeld dig her

 

Circle House på Building Green 2017

Cirkulært byggeri er i fokus på Building Green 2017. 30% af Danmarks samlede affaldsmængde stammer fra byggeriet og problemet skal tages seriøst. Til dette er 23 virksomheder gået sammen om at skabe Circle House! Projektet er verdens første cirkulære byggeri i form af 60 almene boliger, hvor målet er, at 90 pct. af materialerne kan genbruges uden at miste afgørende værdi. Projektet skal demonstrere, hvordan miljømæssig bæredygtighed og økonomisk gevinst kan gå hånd i hånd.

I dag kan 40 pct. af den globale opvarmning relateres til byggeriet, hvorfra en betydelig del stammer fra udvinding af ressourcer i forbindelse med fremstilling af byggematerialer. Og selv om dansk byggeri kan bryste sig af en høj genbrugsprocent, er dette alene et udtryk for affaldets vægt og ikke dets kvalitet eller økonomiske værdi. Stort set alt byggeaffald bliver i dag bearbejdet til materiale af meget lav værdi. Ressource- og værditabet er enormt, fordi man ikke har fokus på, hvordan materialerne kan skilles ad og bruges på ny. Ligesom der endnu ikke findes nogen standarder for, hvordan man kan værdisætte genanvendeligt byggemateriale i et længere tidsperspektiv.

Byggeteknisk findes der løsninger, som peger i retning af cirkulært design, men endnu er der ingen byggerier, som er cirkulære i fuld skala, fra inderst til yderst, fra start til slut. Samtidig er der et stort behov for at undersøge, hvordan både byggeriets samlede værdikæde og de politisk-juridiske strukturer omkring byggeriet kan optimeres, så alle led bidrager til at mindske ressource- og værditabet – og dermed fremmer mulighederne for at bygge cirkulært.

Projektets mål er:

 • At opføre et boligbyggeri efter cirkulære principper, hvor 90 pct. af materialet kan genbruges.
 • At skabe et skalerbart cirkulært fyrtårnsbyggeri, der udbydes og opføres markedsvilkår
 • At udvikle værdikæden bag byggeriet til at producere materialer efter cirkulære principper.
 • At analysere forretningspotentialet for cirkulært byggeri med udgangspunkt i projektet.
 • At identificere barrierer i marked og lovgivning samt undersøge, hvordan de kan overvindes, så cirkulært byggeri kan udbredes.
 • At drøfte og udbreder den viden, projektet genererer til branchen, eksperter og beslutningstagere.
 • At udvikle en demonstrationsmodel, der undervejs i projektet kan give indblik i de konkrete løsninger og danne ramme om workshops og kommunikation, for til sidste at indgå i det færdige Circle House, så cirklen sluttes allerede i projektet.
 • At profilere den danske byggebranche internationalt som førende inden for cirkulært byggeri.

 

Bygherre på Circle House er Lejerbo og arkitekterne bag er en Fællestegnestue bestående af en sammenslutning af arkitekter fra tre af landets førende tegnestuer indenfor bæredygtigt byggeri, 3XN Arkitekter/GXN Innovation, Vandkunsten og Lendager Group.

Projektet kernepartnere:

Lejerbo
GXN Innovation
Responsible Assets*
Statens Byggeforskningsinstitut
MT Højgaard
Aarhus Kommune
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Fællestegnestuen udgøres af:

Vandkunsten
Lendager Arkitekter
3XN Arkitekter

De øvrige partnere er:

Spæncom
Dansk Beton
Peikko Group
VELFAC
ROCKWOOL
Orbicon
KOMPROMENT
Caverion
Gyproc
RGS 90
NCC
Kingo Karlsen
KALK
Tscherning
Tarkett
Hildebrandt og Brandi
Horten Advokatselskab

Projektet støttes af Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

På Circle House området, placeret på Forums balkon, kan man møde nogle af projektets stiftere og lære mere om cirkulært byggeri og dets betydning inden for teknik, samfund, brugeroplevelse, æstetik og økonomi.

Hvem er din grønne favorit?

(Billede: Vinderne af DBE Produktprisen 2016 – Ventilationsvinduet)


For fjerde år i træk, uddeler Building Green og InnoBYG “Det Bæredygtige Element”, når Building Green 2017 slår dørene op i Forum den 1. & 2. november. Vanen tro er der åbent for, at alle kan indstille til priserne – både personprisen og produktprisen.

Der er nu åbent for at indstille, og det er der mulighed for frem til den 6. oktober 2017 kl. 12. Herefter vil en fagjury vurdere indstillingerne og udvælge fem nominerede i hver kategori.
De fem nominerede offentliggøres så snart de er udvalgt, og ud af de nominerede finder fagjuryen efterfølgende to vindere – af hhv. Personprisen og Produktprisen. Vinderne offentliggøres på årets Main Stage.

Så hvem skal modtage prisen i år? Du kan nominere dine favoritter – bare husk, at de skal opfylde disse krav:

 • Have gjort en bæredygtig forskel
 • Være et eksempel til efterfølgelse
 • Have givet inspiration til byggebranchen 

Kender du en person eller et produkt, som opfylder disse krav og fortjener at vinde Det Bæredygtige Element 2017, så læs mere og indstil dem her!

Bæredygtig boligopvarmning – overvejelser om valg af varmekilde

Skrevet af Indehaver & Arkitekt Niels Østergaard, Arkitektvirksomheden Pro-Visual

Mange velkendte problemstillinger indenfor bæredygtigt byggeri opstår i forbindelse med de fleste typer byggerier, men især ved byggeri af bolig til private til eget brug, har entreprenør og rådgiver ofte et større ansvar for at finde og formidle de bedste løsninger med hensyntagen til både budget og miljøomkostninger.

Private kunder uden forudgående kendskab til bygge- og miljølovgivning har et særligt stort behov for god rådgivning. Det medfører et øget rådgivningsansvar for entreprenør og byggerådgiver overfor kunden, der ikke har den nødvendige faglige viden for at vurdere pris og miljøomkostninger. Det kan byde på store udfordringer for byggerådgiver og entreprenør, og kræver det et nært og godt samarbejde mellem parterne i byggeriet, hvor både rådgiver og entreprenør skal sikre en god og tæt kommunikation, for at opfylde kundens behov bedst mulig.

Opvarmning af boliger er en af de største energi-slugere, og byder på mange udfordringer indenfor bæredygtigt byggeri, hvor der skal tages hensyn til pris, effektivitet, miljøpåvirkning, kundens behov, og lokalplaner. Et konkret eksempel, der er aktuelt for mange private boligbyggerier, er tilslutningspligten til fjernvarme, der findes i store dele af Danmark.  Den kan betyde at det ikke altid kan betale sig at installere andre, og mere bæredygtige varmeløsninger rent prismæssigt. De enkelte kommuner kan pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme, hvorfor det i stor grad er geografisk bestemt, og kræver undersøgelser af lokalbestemmelserne, før der kan rådgives om den bedste varmeløsning. Tilslutningspligten betyder heller ikke nødvendigvis, at et nybyggeri skal tilsluttes fjernvarme, men at der skal betales en årlig fast effektbetaling. Det er dog muligt at søge om fritagelse for tilslutning af fjernvarmen, hvis der er tale om nybyggeri af lavenergihuse under klasse 2020.

Lægger man effektbetalingen oven i udgifterne til alternative varmekilder, kan de alternative varmekilder hurtigt blive for dyre. Prisen for tilslutningen til fjernvarmen varierer alt efter kommune og byggeri. I nogle kommuner er der flere fjernvarmeanlæg, hvilket kan betyde en væsentlig prisforskel indenfor den samme kommune. For det enkelte byggeri skal tilslutningen derfor beregnes individuelt, så kunden i samråd med entreprenør eller byggerådgiver kan tage højde for pris og miljøpåvirkning. Fjernvarmens miljøpåvirkning skal ligeledes beregnes i forhold til den påtænkte alternative varmeløsnings miljøpåvirkning.  Miljøpåvirkningen er ligeledes afhængig af hvor i landet der bygges, da fjernvarmeværkerne benytter forskellige kilder til produktion af varmen. Alle fjernvarmeværker er dog forbundet til forbrændingsanlæg, spildvarme, kraftværk og biobrændselsanlæg. Enkelte producerer også varme via solvarmeanlæg. Dermed er der forskel på miljøpåvirkning i det enkelte fjernvarmeanlæg.

Der findes en række alternativer til fjernvarme, og alt efter hvad og hvor der bygges, kan forskellige løsninger overvejes i samråd med kunden, hvor det er vigtig at både fordele og ulemper ridses op.

Biobrændsel kan være en miljøvenlig måde at opvarme private boliger, men stiller også krav til boligejernes viden og egen indsats, da det kræver, at der fyres korrekt for at opnå den ønskede miljøeffekt. Ligeledes er der en del vedligehold ved biobrændselsanlæg, samt pladsbehov til opbevaring af brændsel. Fyring med biobrændsel er CO2 neutralt, men udleder sundhedsskadelige stoffer i form af tjære og partikler.

Solvarmeanlæg er supplerende varmeanlæg, og kan ikke benyttes som eneste varmekilde i Danmark.  Solvarmeanlæg kan i 60-70 % af året fungere som supplement til opvarmning af vand, der kan dække omkring 60 % af varmtvandsforbrug, og 30 % af opvarmning gennem gulvvarme. Miljøomkostningerne er dog meget lave. Ligeledes er der ikke stort behov for vedligeholdelse og pasning af anlægget fra kundes side, hvilket gør det til et attraktivt supplement ved mange nybyggerier.

Varmepumper kan fungere både som en helhedsløsning til opvarmning ved brug af jordvarme, og som et supplement til opvarmning ved en luftluft eller luft-vand varmepumpe. For kunder er der store prismæssige fordele ved brugen af alle pumpetyper. Desuden er miljøomkostningerne ved varmepumper også lave, og dermed fordelagtige i bæredygtigt byggeri. Derimod kan anlægsprisen til jordvarmepumper, samt arealkrav overgå tilgængeligt budget og areal.

Således er der mange elementer, der skal tages højde for ved beregning af pris- og miljøomkostninger, samtidig som de skal formidles på et tilgængeligt vis for kunden.