Bygherrepaneldebat stiller skrapt på værdiskabelsen i bæredygtighed

Hvis bæredygtigt byggeri skal vinde mere fodfæste er vi nødt til at i talesætte de kvaliteter bæredygtigheden indebærer tydeligere overfor bygherren.

Af Rasmus Olsen, Green Building Council Denmark

I en årrække har ønsket om mere bæredygtigt byggeri været udbredt på tværs af aktører i den danske byggebranche. Visionerne, viljen og kompetencerne er bestemt tilstede, og flere og flere bygherrer forholder sig til bæredygtighed i større eller mindre grad. Men i Green Building Council Denmark tillader vi os at rejse spørgsmålet, om den bæredygtige omstilling i byggeriet ikke kan sættes op i gear? Er der barrierer, der bremser udviklingen? Bygherren er en central aktør, når man søger svar på disse spørgsmål, og derfor er Green Building Council Denmark på årets Building Green Messe vært ved en bygherrepaneldebat på hovedscenen. Temaet for debatten er: Hvordan kan bæredygtighed og herunder totaløkonomi booste værdiskabelsen for bygherren?

Vores panelbestår af:

Marius Møller, Ejendomsdirektør PensionDanmark Palle Adamsen, Adm. direktør Lejerbo, Ulrik Winge, By- og Miljødirektør Frederiksberg Kommune, Peter Spøer, Direktør, Jeudan, Lene Espersen, Direktør DANSKE ARK, Gyrithe Saltorp. Adm. direktør Bygningsstyrelsen og Jan E. Jørgensen, MF Venstre

Paneldebatten finder sted onsdag 2. nov. 2016 kl. 15.00 – 15.45 på Building Green messens hovedscene

Direktør i Green Building Council Denmark Mette Qvist er moderator på debatten, hvor vi fokuserer på, hvordan vi får mere bæredygtighed og kommer videre fra ønsket om den kort sigtede gevinst til den langsigtede værdiskabelse? Vi vil diskutere, nogle af dilemmaerne, der er indbefattet i dette spørgsmål.  Hvis alle er enige om bæredygtighed og herunder totaløkonomi, hvorfor sker det så ikke? Hvilke muligheder har bygherren for at efterspørge bæredygtighed, der reelt kan realiseres? Og kan rollefordelingen mellem bygherre og bygherrerådgiver optimeres, når udbuddet skal kvalificeres ift. bæredygtighed? Gå ikke glip af denne spændende debat mellem offentlige og private bygherrer og deres perspektiver for at sikre mere langsigtet værdiskabelse – med andre ord mere bæredygtigt byggeri.

FAKTA
”Green BuIlding Council Denmark (DK-GBC) er en dansk non-profit medlemsorganisation, der er stiftet i 2010 af branchen selv med henblik på at udbrede bæredygtigt byggeri. Foreningen administrerer den danske bæredygtighedsstandard DGNB, der vurderer bygningers bæredygtighed fra et social, økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Foruden certificeringer af bygninger uddanner DK-GBC konsulenter i DGNB standarden. Den danske byggebranche er bredt repræsenteret blandt de 263 medlemmer.”

Højeffektiv isolering er nøgleord på PUR-sektionens stand

Af Lars Friis Farsøe, Plastindustrien  og Thomas Brønnum, PUR-sektionen

Plastindustriens PUR-sektion er for femte gang i træk på plads, som udstiller til Building Green-messen i Forum. PUR-sektionens medlemsvirksomheder, der er repræsenteret på standen, ser frem til at fortælle om produkternes lave lambda-værdier, lave CO2 emission og maksimum isolering på minimum plads.

For femte år i træk er Plastindustriens PUR-sektion med som udstiller på Building Green-messen, der foregår den 2.-3. november i Forum på Frederiksberg.

Når deltagerne besøger PUR-sektionens stand er der mulighed for at se nærmere på de mange forskellige polyurethan- eller polyisocyanurat- (PUR/PIR) isoleringsprodukter, der bliver brugt i byggeriet som fx isoleringsplader, isoleringsblokke, sandwichpaneler og bærende byggeelementer.

Messedeltagerne vil ligeledes kunne høre hvordan et nyt panel sætter skimmelsvamp til vægs uden tilsætning af fungicider og uden at give køb på isoleringsevne eller bæredygtighed.

Thomas Brønnum, der er sekretær for PUR-sektionen, forventer, at der i år vil være stor interesse for at få mere information om plastmaterialernes egenskaber med fokus på bæredygtighed og høj isoleringsevne:

Alle former for isolering kan være med til at forberede bygningers energieffektivitet og at reducere CO2-udledningen. PUR/PIR gør det bare med et meget højt energimæssigt effektivitetsniveau, og det er særligt interessant i forhold til de skærpede energikrav, der bliver en del af BR20. Derfor tror jeg, at vi kommer til at opleve en stigende interesse for at vide mere celleplastisolering i byggeriet fremover. Det tror jeg også vil afspejle sig i løbet af Building Green.

Det vil også være muligt at få et faktaark på dansk med yderligere information om de nye miljøvaredeklerationer.

Faktaarket beskriver bl.a., hvordan LCA-studier viser, at den absolut vigtigste livscyklusfase for isoleringsprodukter er brugsfasen. En PUR/PIR isoleringsplade kan således i løbet af dens levetid spare mere end 135 gange den energi, der er blevet brugt til at fremstille den.

Plastindustriens PUR-sektion er at finde på stand nr. 49, og der vil bl.a. være virksomhedsrepræsentanter fra DC-System Insulation A/S, Kingspan Insulation A/S, Covestro A/S, og Tinby A/S og som nye deltagere på standen IKO og DOW.

Plastindustriens PUR-sektion
Sektionens medlemsvirksomheder spænder fra mindre, lokale virksomheder til store globale aktører samt råvare- og maskinleverandører.

PUR-sektionens deltagelse på Building Green bliver støttet af en række af sektionens medlemmer:

 • Covestro A/S
 • DC-System Insulation A/S
 • Dow Formulated System
 • IKO BV
 • Kingspan Danmark A/S
 • LOGSTOR A/S
 • Nortec-Cannon A/S
 • Tinby A/S
 • United Foam ApS

Den europæiske organisation PU Europe er også samarbejdspartner i forhold til PUR-sektionens messedeltagelse.

Læs mere om PUR-isolering:

http://plast.dk/pur-isolering-giver-store-gevinster-byggeriet/

Kontaktoplysninger:

 • Thomas Brønnum, PUR-sektionen (sekretær) – 2329 0885 / tb@plast.dk
 • Lars Friis Farsøe, Plastindustrien (kommunikationsrådgiver) – 4233 2811 / lff@plast.dk

Energirenovering afgør den grønne omstilling

Af: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Uden energirenovering af den eksisterende bygningsmasse vil det være så godt som umuligt at nå i mål med den grønne omstilling til 2050. Derfor udvikler Videncenter for Energibesparelser i Bygninger løsninger, der understøtter byggebranchen i at energirenovere Danmarks bygninger.

Den grønne omstiling kommer ikke til at ske uden en fortsat og massiv indsats med at energirenovere bygninger. Det slås fast i en rapport om fremtidens byggeri fra Aalborg Universitet udgivet tidligere i år.

Men det er ikke en simpel opgave at energirenovere bygningerne, hvis bygningernes tilstand samtidig skal sikres. Leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Vagn Holk siger:

”Energirenoveringer skal ske, så de rent faktisk fører til energibesparelser i sidste ende – og samtidig giver et bedre indeklima og ikke gør skade på bygningerne. Her kan byggebranchen trække på Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, som stiller viden og værktøjer til rådighed for at opnå reelle energibesparelser og byggeteknisk korrekte løsninger.”

Gratis adgang til energiløsninger – og meget mere

Byggebranchen har fri og gratis adgang til et stort udvalg af værktøjer fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Bl.a. 70 energiløsninger, der beskriver, hvordan man energirenovererer forskellige bygningsdele og installationer i bygninger – fra kælder til kvist. Der er også en besparelsesberegner, en fugtberegner, et BR15-værktøj, en varmepumpeguide, en dampspærreguide og meget mere, som man alt sammen har adgang til på Videncentrets hjemmeside: www.ByggeriOgEnergi.dk.

Hvis du har med energirenovering at gøre – kom til stand 144
Du kan komme til stand 144 for at få en snak med Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, og høre om de mange gratis og praktisk anvendelige værktøjer til at energirenovere. Find også Videncentret på www.ByggeriOgEnergi.dk, på Facebook og på LinkedIn.

”Videncentret udvikler sine løsninger i samarbejde med byggebranchen, og vi deltager gerne i forskellige faglige sammenhænge som oplægsholder eller inspirator. Vi er også meget lydhøre over for ideer og samarbejde og glæder os til at tage imod de besøgende på vores stand på Building Green,” siger Vagn Holk.

Spørgsmål om energirenovering?

Til daglig kan du også få fat i Videncenter for Energibesparelser i Bygninger; ring på tlf. 72 20 22 55 eller skrive på info@bygggeriogenergi.dk for at få svar på konkrete spørgsmål om energirenovering.

Om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Videncentret blev etableret i 2008 som led i den energipolitiske aftale og er et uvildigt center under Energistyrelsen.

Rapporten fra Aalborg Universitet

Læs rapporten fra Aalborg Universitet med titlen ”Fremtidens byggeri – nøglen til et omkostningseffektivt og bæredygtigt energisystem”.

Mød Videncenter for Energibesparelser i Bygninger på stand 144 på Building Green d. 2. – 3. november i Forum.

 

 

Er solceller på matriklen trylleformularen til bedre bygninger?

Af Graves Simonsen, Projektchef i Bygherreforeningen

Ambitionen for nye bygningers energibehov frem mod 2020 blev fastlagt i en politisk energiaftale i 2008. På papir ligner talrækken 25-25-25 ren magi, men dækker over reduktioner af energibehovet på 25% hver 5. år – med start i bygningsreglementet i 2010 (BR10). På 10 år skal der således ske en energimæssig forbedring af nye bygninger på 75%. Foreløbigt tyder det på, at det kun kan ske gennem at købe sig aflad med solceller eller anden vedvarende energiforsyning på matriklen.

Inden for fjernvarmeforsynede områder, der dækker 2/3 af landet og de tættest bebyggede områder, er det primært el-produktion via solceller, der bliver medregnet i energirammen. Det sker for at kunne dække mankoen mellem den del af energirammen, der dækkes ind af komponentkravene, og arkitektens og/eller bygherrens arkitektoniske ambitioner. På papiret et ædelt trick, der umiddelbart virker bæredygtigt, fordi den producerede energi i grove træk er ren og fri for CO2, men må samtidigt ses som et udtryk for at teknologien må tage over, hvor arkitekturen ikke slår til. Og er det så reelt bæredygtigt og vejen til bedre bygninger?

I en lang række europæiske lande giver direktivbestemmelsen om medregning af VE i energirammen rigtig god mening. Her erstatter fx solceller og varmepumper fossile brændsler i individuelt opvarmede eller nedkølede bygninger – også i tætbebyggede områder. Og med en nedadgående prisudvikling som konsekvens af et stigende marked bidrager bestemmelsen til den grønne omstilling til fordel for både klimaet og forsyningssikkerheden. Men giver det samme mening i et land som Danmark med veludviklede kollektive energiforsyninger?

Udfordringer med VE i energirammen
Fra et byg- og driftsherresynspunkt kan kravet om medregning af VE i energirammen være problematisk. Nok kan det give bygherrer og arkitekter større arkitektoniske frihedsgrader, men der mangler en analyse af, hvad det betyder for bygningskvaliteten og -driften – og dermed for bæredygtigheden på den lange bane. Hvor stor en andel af energirammen VE udgør i de op mod 2.000 allerede opførte Bygningsklasse 2020-byggerier, og hvordan disse bygninger i praksis performer i forhold til energikravene, er indtil videre uvist. Men blandt de professionelle bygherrer tegner der sig et billede af, at der er ubalance mellem omkostninger og effekt i spændet mellem 2015- og 2020-kravene. Det koster uforholdsmæssigt meget at opnå ’de sidste kWh’ ved at stramme energikravene i forhold til BR15 ved hjælp af bygningsintegreret VE.

I en dansk kontekst kan der således stilles spørgsmålstegn ved, om bygningsintegreret VE i energirammen er blevet arkitekturens nye trøst? Med komponentkravene i BR15 har vi nået en bygningsstandard, hvor energibehovet i nye bygninger i hvert fald på papiret er passende lavt ved hjælp af passive tiltag (komponentkrav) og energieffektive installationer med intelligent styring. Skal der ske en yderligere 25% reduktion eller effektivisering i 2020, er tilskud af vedvarende energi uundgåelig, også selv om yderligere teknologiudvikling i komponenterne tages med i ligningen. Spørgsmålet er så, hvor denne energi skal komme fra, så regnestykket går op? Med de nuværende teknologier falder effekten af solceller allerede efter 20-25 år, og står vi så på det tidspunkt med bygninger, der ikke længere opfylder energikravene? Og kan alle nye bygninger placeres optimalt i forhold til solen, hvis de samtidigt skal kunne indgå i udviklingen af bæredygtige, bymæssige strukturer?

Vi taler marginaler
Med i det samlede billede hører, at stramningerne på 25% i forhold til BR15 vil vedrøre en forholdsvis lille del af bygningsmassen, der kun forøges med ca. 1% årligt målt i m2. Derimod vurderes det, at mere end 2/3 af den eksisterende bygningsmasse også vil findes i 2050, og for denne dels vedkommende vil BR15-kravene være det ultimativt opnåelige. Så set under ét vil den del af energikravet til nye bygninger i 2020, der kræver medregning af bygningsintegreret VE, kun medføre et marginalt tilskud til den grønne omstilling, og vil måske samtidigt være den mindst omkostningseffektive indsats – både privat- og samfundsøkonomisk.

Det bør derfor overvejes at gentænke bygningsreglementet, så det i endnu højere grad fremmer design eller opgradering af bygninger, der passer til det klima, de skal fungere i. Samtidigt må der ske en yderligere udviklingen af de frivillige renoveringsklasser til i højere grad bidrage til energimæssig opgradering af den eksisterende bygningsmasse, hvor langt hovedparten af energien bliver anvendt. Og endelige vil et stærkere fokus på bygningsdrift i bygningsreglementet eller tilstødende lovgivning kunne fremme langsigtede og holdbare løsninger, der udkonkurrerer det nuværende fokus på marginale energibesparelser.

Udfordring af bygningsdirektivet
Ingen kan være modstandere af en fornuftig grøn omstilling af vores bygningsmasse, og de professionelle danske bygherrer er sig da også helt bevidste om deres rolle heri. Investeringer i nye bygninger og deres indbyggede teknologier sker således ikke kun på bygherrens egne præmisser, men skal også ses som et markant bidrag til de fysiske rammer for samfundsudviklingen. Derfor bidrager bygherrerne gerne – med arkitekternes og ingeniørernes hjælp – til at minimere bygningernes fodaftryk på miljø og klima.

Samtidigt tegner der sig et billede af, at samspillet mellem bygninger og fremtidens energiforsyning må være en krumtap i en kommende dansk energipolitik. En sådan præmis vil kunne føre til nye muligheder for at tænke vedvarende energi ud fra omkostningseffektivitet: Hvor og hvornår er det mest omkostningseffektivt at anvende bygningsintegreret VE contra VE i den kollektive forsyningsnet – totaløkonomisk og driftsmæssigt, samfundsmæssigt og privatøkonomisk?

Det er nødvendigt at tage kritisk stilling til EU’s direktiver og især implementeringen heraf i dansk byggelovgivning, samt at genbesøge udfordringen af den fremtidige energipolitik. Det er simpelthen ikke bæredygtigt at lade være.

VIP diskussion på Building Green
Den 2. november kl. 13.30 inviterer Bygherreforeningen i samarbejde med Renovering på Dagsordenen til debat på Building Green i Forum, hvor et panel af eksperter giver hver deres perspektiv på emnet.

Læs mere om arrangementet

Det Økologiske Råd og Aalborg Universitet har uafhængigt af hinanden analyseret emnet ud fra forskellige vinkler. Mens Det Økologiske Råd med rapporten Vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer grundigt analyserer og diskuterer fordele og ulemper ved eksisterende og fremtidig medregning af VE-el til opfyldelse af energirammen i forbindelse med bygninger, ser Aalborg Universitet med rapporten Future Green Buildings – A key to cost-effective sustainable energy systems mere bredt på bygningernes rolle i det fremtidige energisystem. Begge parter vil være repræsenteret i VIP-panelet.

 

Dansk Arkitektur Center anbefaler:

Dansk Arkitektur Center er VIP partner på Building Green messen i Forum d. 2.-3. november. Over to dage byder forskelige aktører, heriblandt Dansk Arkitektur Center, på en række aktiviteter og debatter med fokus på temaer som samarbejde, innovation og bæredygtighed i byggeriet. Se her, hvilke arrangementer du ifølge Dansk Arkitektur Center ikke bør gå glip af på årets messe.

Åbningsdebat: Grønne Forretningsmodeller
Årets åbningsdebat er arrangeret af Dansk Arkitektur Center og sætter fokus på grønne forretningsmodeller. Debatten bygger bl.a. på BYGs temagruppe, der arbejder med en case om grønne forretningsmodeller samt innovationsprojektet Sustainable Build,. Debatten samler et bredt panel af deltagere, der repræsenterer forskellige led i byggeriets værdikæde, og som vil bringe forskellige perspektiver på, hvorledes økonomi og bæredygtighed spiller sammen i byggebranchen.
Tid & sted: 2. november kl 10, main stage

Hvordan lykkes den grønne omstilling?
Realdanias filantropidirektør, Anne Skovbro, indbyder til debat om, hvem og hvad der skal drive den grønne omstilling i dansk byggeri og byudvikling i de kommende år. Med på scenen har hun en række beslutningstagere, som alle har en rolle i udviklingen, men hvordan kan de hver især bedst bidrage, og hvordan skal vi samarbejde?

Tid & sted: 2. november kl 11, main stage

Dan Stubbergaard, COBE: Our urban living room
Dan Stubbergaard, founder af COBE, fortæller om tegnestuens projekter, der har fokus på at skabe indbydende og bæredygtige byrum for brugerne og i form af “Urban Living Rooms”. Flere af COBES projekter kan lige nu opleves i Dansk Arkitektur Centers aktuelle udstilling om tegnestuen.
Tid & sted 3. november kl 12, main stage

BYG SUMMIT
Dansk Arkitektur Centers BYG netværk er et mødested for alle byggeriets parter og dykker ned i samarbejde, nytænkning og udvikling i byggeriet. På Building Green bringer Dansk Arkitektur Center BYG netværkets diskussioner videre og udfordrer branchen. Til debatten sidder et skarpt panel af deltagere, der skal diskutere spørgsmål som: Hvordan gør vi grønt byggeri til big business? Hvem skaber værdi i en moderne værdikæde? Og hvordan ser det moderne samarbejde ud?

Tid & sted 3. november kl 15, VIP Discussions

Mød Dansk Arkitektur Center på stand 86

Kig også forbi stand 86, lige ved caféen, hvor du kan møde Dansk Arkitektur Center til faglig debat og inspiration. Vær bl.a. med til at spille BYG netværkets cirkulære spil om byggeriets cirkulære værdikæde, hvor du skal give dit bud på spørgsmål som: Hvilke aktører har ansvaret for den grønne omstilling? Og hvor er der barrierer og løsninger i omstillingen fra den traditionelle byggeproces til den cirkulære?

Husk tilmelding til Building Green, det er gratis og du kan tilmelde dig og dine kolleger her!

Bedre håndtering af byggeaffald er afgørende

Af: Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Byggeaffald kan indeholde miljøfarlige stoffer, og på mange byggepladser bliver affaldet i dag ikke behand­let korrekt. Derfor udgiver Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) nu fire nye vejledninger om byggeaffald.

Fire nye byggeaffaldsvejledninger på hjemmesiden www.VHGB.dk skal være med til at sikre bedre håndtering af byggeaffaldet end i dag. Behovet er stort – både fordi de miljøfarlige stoffer i dele af byggeaffaldet har stærkt skadelige virkninger på mennesker og miljø, og fordi bedre sortering er nødvendig, for at byggeaffal­det kan genanvendes bedre. Centerleder i VHGB Anke Oberender siger:

”Der ligger store udfordringer i at sikre en bedre håndtering af byggeaffaldet. Det er grunden til, at VHGB er etableret, og vi giver nu med de fire nye vejledninger et overblik over, hvordan bygherrer, byggebranchen og kommunerne kan håndtere byggeaffaldet korrekt.”

I de nye vejledninger kan man bl.a. finde information om reglerne for byggeaffald og anvisninger til at håndtere byg­geaffaldet korrekt – før, under og efter et byggeprojekt. Der er en vejledning til hver af disse fire målgrupper: bygherrer, rådgivere og entreprenører i byggebranchen samt kommunerne i deres rolle som affaldsmyndighed.

Risiko for miljø- og helbredsproblemer
De miljøfarlige stoffer, som findes i ældre byggematerialer, er fx PCB, asbest, bly og kviksølv, og det kan have vidtrækkende konsekvenser, hvis byggeaffaldet ikke håndteres korrekt. Anke Oberender forklarer:

”Hvis der ikke sker korrekt sortering og håndtering ved nedrivning, er der risiko for helbredsproblemer for de mennesker, der arbejder med affaldet, og dem, som bor i bygningerne, hvor de miljøskadelige stoffer kan blive spredt i indeklimaet. Derudover er der stor risiko for, at stofferne spredes i miljøet ved efterfølgende håndtering og genanvendelse.”

Nødvendigt for affaldsforebyggelsen
Indsatsen for bedre håndtering af byggeaffaldet er også helt nødvendig, hvis Danmarks strategi for affaldsfore­byggelse skal blive til virkelighed. En stor del af bygge­- og anlægsaffaldet bruges ganske vist i dag som erstatning for fx sten og grus – men kun meget lille del genanvendes eller genbru­ges direkte  til samme formål. Det er ifølge strategien for affaldsfore­byggelse spild af gode ressourcer og sænker værdien af materialerne.

Kontakt VHGB, hvis du har spørgsmål om byggeaffald
VHGB har etableret erfa-grupper med medlemmer fra de fire målgrupper, som giver input til den videre udvik­ling af vejledningerne. De nuværende vejledninger udgør nemlig kun første del af de endelige vejledninger, og VHGB arbejder løbende videre med vejledningerne og uddyber dem.

Finder du ikke den information, du leder efter, kan du altid tage kontakt til VHGB’s telefontjeneste på
tlf. 72 20 29 30 og få svar.

Fakta:
Byggeaffaldet udgør omkring 35 procent af alt affald i Danmark – svarende til 4,1 mio. tons i 2014, som er det sene­ste opgjorte år. Dansk Byggeri står bag initiativet med at etablere VHGB, og finansieringen sker via tilskud fra Miljøstyrelsen, Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

Om VHGB

Alle kan henvende sig til VHGB og få svar om byggeaffald. Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald. VHGB vejleder bygningsejere, entreprenører, rådgivere og kommuner om miljøfarlige stoffer ved ombygning, renovering og nedrivning og om mulighederne for genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

VHGB er uafhængigt og selvstændigt og besidder specialistviden og praktisk erfaring med at håndtere bygge- og anlægsaffald. VHGB blev etableret i foråret 2016 og er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

VHGB’s styregruppe omfatter Dansk Byggeri, Grundejernes Investeringsfond, Miljøstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Bygherreforeningen og Kommunernes Landsforening.

Mød VHGB på stand 144 på Building Green d. 2. – 3. november i Forum.

”Forvent det uventede!”

Af Rasmus Gyberg, Kapitel2 (Mød ham på stand 42 på Building Green).

Kapitel2 er en af Building Greens grønne sponsorere, som hjælper med at indrette messen i lækkert bæredygtigt design. Hør om deres produkter herunder:

”Forvent det uventede!” – sådan kunne et rammende slogan fra den internationale belysningsvirksomhed ZERO sagtens lyde. Med assistance fra en stribe af de mest innovative skandinaviske designere, sættes den kreative barre en tak højere hvert år.

Familievirksomheden Zero producerer og sælger attraktive belysningsarmaturer til alle rum. De anvender den nyeste teknologi og deres designere er innovative problemløsere, der ofte overrasker. 80 procent af alle Zero’s underleverandører er placeret i deres umiddelbare nærhed. Det er både miljømæssigt ansvarligt, men giver også stor fleksibilitet i form af varianter og modifikationer til projekter.

Innovation, kvalitet, bæredygtighed og holdbarhed har været de ledende ord siden opstarten i 1978.

Silo by Note design Studio
Et lille ikonisk armatur inspireret af den gamle klassiske kornsilo. Formen blev forfinet i designfasen til den endelige SILO – en minimalistisk pendel i aluminium med tydelig industriel karakter. SILO kan med sit farvespænd af hvid, sort, gul (RAL 1018) og grøn (RAL 6021), både være synlig i et rum og blive et kreativt element, eller træde tilbage og falde ind i omgivelserne.

Fog by Front Design
Fog glas pendlerne er designet af Front Design har b.la. vundet ELLE Decoration Swedish Design Award i kategorien “Årets lampe”. Fog er inspireret af tåge og ligner en svævende, mystisk planet.

Lyset fra Fog kommer fra en skjult LED lyskilde, som skaber en effekt af stigende tåge, da lyset reflekteres i bunden af pendlen. Lampen giver et utrolig smukt og behageligt lys til hjemmet eller i erhvervsregi.

Bottle af Mattis Ståhlbom
Zeros lampeserie Bottle er designet af Mattias Ståhlbom og findes både som pendel, bordlampe og gulvlampe. Lamperne er fremstillet i mat akryl med støbte aluminiumshåndtag i tre forskellige farver.

Kreativitet og funktionalitet er ligeværdige størrelser for idémagerne bag BAUX, der er på banen med en innovativ kollektion af akustik elementer, fremstillet af miljøvenlige og genanvendelige materialer. Med afsæt i et velkendt og afprøvet byggemateriale som fremstillet af Träullit, har BAUX tilføjet nye dekorative og funktionelle elementer til blandingen af træuld, cement og vand (træbeton). Designerne har udviklet en stor kollektion af fleksible væg- og loftselementer i et hav af farver, former og formater.

Kontakt Rasmus Gyberg, +45 3114 2804, rg@kapitel2.com, www.kapitel2.com @kapitel2_

Anders Morgenthaler og “Bonderøven” på Building Green

Der er lagt op til en revolution for ”pissesundt indeklima” – citat Anders Morgenthaler, når Frank Erichsen ”Bonderøven” og Anders Morgenthaler deler ud af deres passion, erfaringer og tanker på Dansk Træfiberisolering og Bygsundt Import ApS´ stand på Building Green.

På Building Green, har udstillerne i år haft travlt med at lave særarrangementer på standene. En af de mere iøjnefaldende er Dansk Træfiberisolering og Bygsundt Import ApS´ som har inviteret selveste Anders Morgenthaler og Bonderøven på besøg!

Frank Erichsen ”Bonderøven”:

”Vores moderne verden er gennemsyret af systemer, uanset om du sætter din telefon til opladning eller trækker ud i wc’et, indgår du i systemer, som er så komplekse at man ikke har nogen chance for at vide om man gør noget, der bærer i en grøn eller sort retning.

Byggeri er ingen undtagelse, skal vi sikre en grøn fremtid, skal vi væk fra de skrøbelige korthus lignende måder vi bygger på i dag, hvor katastrofen er total hvis et produkt svigter og hvor håndværkeren er trællebundet. Vi skal finde de unikke materialer, som sikrer enkelt, sundt og grønt byggeri.”

Anders Morgenthaler:

”Hvis man har prøvet at sidde til forældremøde med 150 mennesker i et standart bygget klasselokale, så ved du at man gerne vil ud derfra efter femten et halvt minut. Og det skyldes ikke diskussionen om madpakker og kageordningen. Det er på grund af tung luft, begyndende hovedpine, tørhed i samtlige slimhinder og generelt som man har det inden i en plastisk pose.

Derfor har vi indrettet vores skole med naturlige byggeprodukter som skaber et indeklima, hvor man alene bliver træt i hovedet af kageordningen og problemerne med de andres uopdragne unger.”

Hvornår
Vil du gerne opleve de to herrer, så mød på stand nr. 7, Torsdag d. 3. november kl.10.45 hos Dansk Træfiberisolering A/S, Hunton A/S og Bygsundt Import ApS.

Dansk Træfiberisolering A/S, Hunton A/S og Bygsundt Import ApS arbejder udelukkende i åndbare materialer, der kan fugthåndtere og som giver et naturligt og sundt indeklima. Byggematerialer der giver god samvittighed og som efterlader et minimalt aftryk på naturen.

 

De nominerede 2016

Er det bæredygtigt, når alle byggematerialer er biobaserede? Når energiforbruget stemmer overens med beregningerne? Skal byggepladsen være energieffektiv? Må materialerne transporteres langvejs fra? Og er det en forudsætning, at indeklimaet er godt før byggeriet er bæredygtigt?

Spørgsmålene er mange, og det samme er definitionerne. Men et faktum er, at i alle forsøg på at bygge bæredygtigt, har en særlig person og et nyskabende produkt gjort en forskel, inspireret branchen og været et eksempel til efterfølgelse! Der har med andre ord været ”et bæredygtigt element”.

Building Green og InnoBYG har valgt at belyse en række af disse elementer ogi år har vi valgt at uddele to priser til Det Bæredygtige Element 2016. En personpris til en ildsjæl, som har medvirket til at fremme bæredygtigheden i byggeriet, og en produktpris til en udstiller ved Building Green, som har et produkt, der har gjort byggeriet mere bæredygtigt. Disse ”bæredygtige elementer” fortjener en pris for at gøre en forskel.

Personprisen

Det er en ildsjæl, som har haft bæredygtighed med i designet, bygherren, som har valgt certificerede materialer, entreprenøren, som har insisteret på, at alt lys er slukket, når byggepladsen forlades. Vedkommende har nu muligheden for at blive anerkendt og modtage Det Bæredygtige Element – Personprisen.

Produktprisen

Vi hædrer en udstiller ved Building Green, som fremviser et produkt, der bidrager til et grønnere byggeri. Der er masser af spændende producenter på messen, som hver især har spændende produkter at vise frem – et af disse produkter sætter vi spotlight på med Det Bæredygtige Element – Produktprisen

Juryen

Det Bæredygtige Element overrækkes fra Main Stage på Building Green. Til at bedømme indstillingerne, udvælge de nominerede og kåre årets vinder er der nedsat en kompetent jury, som i år består af følgende medlemmer:

Tina Saaby Madsen, Københavns Kommune
Niels Bjørn, URBAN
Signe Kongebro, Henning Larsens Architects
Harpa Birgisdottir, SBi
Lone Feifer, Velux
Kasper Lynge Jensen, InnoBYG

 

De nominerede: personprisen

Lars Jørgensen
Lars er til daglig direktør i EgenVinding & Datter. Han har i mange år arbejdet utrættelig for at lave bæredygtige bygninger. Især brugen af ”naturlige” byggematerialer som lerklinede gulve, hør som isoleringsmateriale, naturmaling og ubrændte lersten har været Lars’ foretrukne byggematerialer. Igennem virksomheden EgenVinding & Datter har det også været et bæredygtigt element at ansætte medarbejdere, der har svært ved begå sig på det ”almindelige” arbejdsmarked.

Erling Deigaard
På vegne af Andelssamfundet Hjortshøj nomineres Erling Deigaard. Prisen er en nominering til hele Andelssamfundet, hvor 300 beboere alle bor i bæredygtigt byggeri. Igennem 25 år har Andelssamfundet eksperimenteret med byggeri og fællesskab. Byggeriet har bæredygtigt fokus på materialer, indeklima, energiforsyning, vand, spildevand og transport.

Jesper Rasmussen
Jesper Byggeudviklingschef i Bo-VEST og nomineret for sit vedholdende og professionelle arbejde med at renovere almene boliger i Albertslund. Kontinuitet og vedholdenhed er vigtige elementer for at kunne sikre bæredygtige løsninger. Bliver man ved med at foreslå og stå fast på bæredygtigt byggeri, bliver man mere erfaren i, hvilke løsninger, der giver mening for miljøet, økonomien og de sociale forhold. Jesper er et godt eksempel på en person, der er nødvendig for at fortsætte den grønne omstilling inden for byggeriet.

Frederik Noltenius Busck
Hvordan skaber man bæredygtige boliger til folk, der ikke nødvendigvis har mange midler? Frederik er partner i CPH Containers og en ildsjæl, der prøver at ændre den måde, vi opfatter boliger og bygninger på. Igennem et ”upcycled” produkt som gamle skibscontainere omformet til boliger,  viser Frederik en anden vej end den traditionelle, og  udfordrer de gængse forestillinger om, hvor boliger skal placeres og hvordan de skal se ud.

Stig L. Anderson
Stig er kreativ direktør i SLA, og en ildsjæl i sit arbejde for bæredygtighed og den måde, vi bygger og byudvikler på. Stigs ambition er at tænke natur og by/bygninger som to ligevægtige elementer, der har ”brug” for hinanden. Den tilgang går godt i spænd med i vigtigheden i at have fokus på det generelle ressourceforbrug på denne klode. Forsættes tendensen, varer det ikke længe, før vi bruger ressourcer i løbet af et år, hvad der svarer til flere jordkloder. Derfor er det vigtig med ildsjæle der har ”det store system” for øje, og kan være med til at sætte fokus på denne meget vigtige problematik.

 

De nominerede: produktprisen

NCC PermaVej
Klimaforandringer, herunder skybrud, har vist sig at være en udfordring for mange danske områder. Der er behov for byggetekniske løsninger, der afhjælper disse udfordringer. NCC PermaVej er et godt eksempel på et produkt, der udover den normale tiltænkte funktion også afhjælper konsekvenser af store vandmængder.

EcoCocon
EcoCocon er et eksempel på et produkt af en byggekomponent, som bruger organiske materialer med et lavt CO2-fodaftryk som halm, træ og ler, og gør det skalerbart og bygbart. For at nå det næste skridt inden for bæredygtige materialer, er det vigtigt at tænke skalerbarhed og bygbarhed ind i komponenterne.

ClimateCover
ClimateCover er et produkt, som har haft fokus på ”Design for Disassambly”. Mulighed for genanvendelse, og dermed at kunne adskille produkterne er essentielt for at kunne give mulighed for at håndtere byggekomponenter gennem hele produktets levetid. Desuden indtænker ClimateCover en integrebar løsning af vedvarende energi i taget. ClimateCover er et godt eksempel på et produkt, hvor bæredygtighed har været indtænkt i mange dele af produktet.

Troldtekt Akustiklofter
Troldtekt har tidligere fået flere priser for deres produkter. Men produktet fortjener også en nominering til Det Bæredygtige Element 2016 – Produktprisen, fordi produktet er en inspiration til andre produkter, hvor der er tænkes bæredygtighed rundt om produktet i flere dimensioner. Troldtekt har gjort meget ud af at dokumentere forskellige aspekter af bæredygtigheden ved deres produkt, hvadenten det er for se på produktets livscyklus-analyse, Cradle to Cradle, indeklimapåvirkninger osv.

Ventilationsvinduet
Ventilationsvinduet er et eksempel på et produkt, der bygger på et ventilationsprincip, som har været på ”hylden” i mange år. Produktet leverer en vinduesløsning, der ud over dagslys også leverer frisk luft, der er naturligt varmegenvundet. Kombinationen af flere funktioner kan vise sig at være vigtig, når man taler bæredygtigt byggeri, da mange forskellige parametre påvirker hinanden. Ventilationsvinduet har indtænkt både energibesparelser ifht. opvarmning af frisk udeluft, dagslys og en fleksibilitet ifht. eksisterende løsninger.

 

Bæredygtige ekskursioner

I forbindelse med Building Green i Forum, arrangerer partner Dansk Byplanlaboratorium to ekskursioner til bæredygtige byrum i København.

2. november: Klimakvarter Østerbro er Københavns første klimatilpassede bydel.

Visionen er, at gøre kvarteret til Københavns grønneste brokvarter og samtidig klæde området på til at modstå de store regnmængder, vi har oplevet ved de seneste års skybrud. Det sker i tæt samarbejde med en masse aktører – og beboere – i området.
Klimakvarteret er et udstillingssted for klimaløsninger, hvor man udvikler de metoder og den ekspertise, der skal i brug, når resten af København skal fremtidssikres mod kraftigere regn og skybrud.

På denne første ekskursion er der mulighed for at opleve nogle af Klimakvarterets bæredygtige byrum i 1:1. Vi skal både høre om visionerne bag klimakvarteret og se nogle af de pladser og gårde, som er realiseret. Vi skal blandt andet besøge Tåsinge plads og taglandbruget Østergro.

Læs mere om klimakvarteret

Ekskursionen har start kl. 10 og slut kl. 12.30 ved Forum.
Sted: Østerbro, København d. 2. november
Pris: 495 kr.
Tilmeldingsfrist: 28.10.2016
Tilmelding: Bæredygtige byrum i Klimakvarter Østerbro

3. november: Nordhavnen

Visionen for udviklingen af Nordhavn er, at det skal være fremtidens bæredygtige bydel i København. Det handler om både miljømæssig ansvarlighed, men også om værdiskabelse og social diversitet. Udviklingen kommer til at strække sig over flere årtier, men nogle steder er den allerede i fuld gang.

På denne ekskursion er der mulighed for at opleve nogle af Nordhavns bæredygtige byrum i 1:1. By og Havn viser rundt og vi hører om både de store linjer og de enkelte byrum i Århusgadekvarteret. Vi skal blandt andet besøge ”Konditaget”, som er et helt nyt aktivt byrum på toppen af et P-hus.

Læs mere om Nordhavn her.

Ekskursionen har start kl. 9.00 og slut kl. 11.30 ved Forum.
Sted: Nordhavn, København
Dato: 03. November 2016
Pris: 495 kr.
Tilmeldingsfrist:  28-10-2016
Tilmelding: Bæredygtige byrum i Nordhavn