Kaare Dybvad Bek: Det er afgørende, at vi får skubbet på den bæredygtige udvikling i byggeriet

29. september 2020
29. september 2020 Emmilie Hansen


Kaare Dybvad Bek er medlem af Socialdemokratiet og har været boligminister siden 27. juni 2019. Kaare Dybvad Bek åbner Building Green den 28.-29. oktober med en åbningstale om bæredygtigt byggeri – i dag og i morgen. I dette indlæg kan du læse et interview med boligministeren.

Hvordan arbejder du for bæredygtighed i byggeriet?

Som boligminister er det mit privilegie at være med til at sætte dagsordenen for udviklingen i byggeriet i tæt dialog med branchen. Jeg mener, det er afgørende, at vi får skubbet på den bæredygtige udvikling i byggeriet, så der fokuseres på både klimamæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Inden sommeren lancerede vi den frivillige bæredygtighedsklasse for byggeriet, som netop bygger på de elementer.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

Jeg ser udfordringer og muligheder som to sider af samme sag i denne sammenhæng. Det handler om at ramme en bæredygtig balance, og deri ligger der mange muligheder. Dels skal der allerede i dag tænkes mere over, hvordan vi bygger gode langtidsholdbare bygninger, der belaster klimaet mindst muligt, og dels skal vi sørge for ikke at bruge flere ressourcer, end vi har. Det skal sikre byggeri af høj kvalitet, som kan være til gavn for os som brugere i dag, og som også fremtidige generationer kan få glæde af.

Er der sket nok de sidste 10 år inden for bæredygtigt byggeri i dine øjne?

Der har i mange år været stigende fokus på bæredygtigt byggeri i Danmark, og det er rigtig godt. Vi er nået rigtigt langt med hensyn til energiforbruget i bygninger, og der findes allerede mange bæredygtige løsninger, der også tænker klimaaftrykket fra byggematerialerne ind, men vi er ikke i mål. Byggeriets klimaaftryk er stadig for højt, der bruges flere ressourcer end nødvendigt, og der er fortsat meget at hente i at øge kvaliteten af byggeriet – både hvad angår nye bygninger og dem, der allerede står derude. Med den grønne boligaftale fra 2020 har vi taget et stort skridt hen imod en opgradering af den eksisterende almene boligmasse.

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt byggeri de næste 10 år?

Jeg mener, det er vigtigt at forankre den bæredygtige udvikling i alle dele af byggeriet. I dag er udviklingen stadig drevet af ildsjæle og de største virksomheder med ressourcer til det. Med den frivillige bæredygtighedsklasse har vi lanceret et bud på, hvordan bæredygtighed kan tænkes ind i byggeprojekter af alle størrelser. Det arbejde vil vi bygge videre på i den strategi for bæredygtigt byggeri, som regeringen vil lancere i år, og som skal skubbe på udviklingen i de kommende år.

Hvad taler du om på Building Green, og hvad håber du, deltagerne får ud af at høre dit indlæg?

Jeg taler om min vision for det bæredygtige byggeri, og hvordan vi opnår en langsigtet bæredygtig balance. Jeg håber, at deltagerne bliver inspireret til at tænke bæredygtighed ind i deres hverdag i byggeriet, og så håber jeg, at der vil være endnu flere, der bliver inspireret til at prøve den frivillige bæredygtighedsklasse af sammen med os.

Vil du høre mere til boligministerens tanker om bæredygtighed i byggeriet?

Tilmeld dig streamingen af Building Green den 28.-29. oktober og hør Kaare Dybvad Beks åbningstale.
Læs mere her og tilmeld dig her.