Rasmus Vincentz: Byggeriet mangler at tænke biodiversitet som en del af bæredygtighed

23. september 2020
23. september 2020 Emmilie Hansen


Rasmus Vincentz er cand.scient.soc, partner og ejer af Habitats. Habitats arbejder med rådgivning, design, undervisning, inddragelse og formidling, der fremmer en natur med høj biodiversitet, og de samarbejder både med kommuner, offentlige og private virksomheder om at sikre en høj biodiversitet i planlægning, anlæg og drift.
 
På Building Green den 28.-29. oktober deltager Rasmus Vincentz i en debat faciliteret af Green Building Council Denmark omkring biodiversitet. I dette indlæg kan du læse et interview med Rasmus Vincentz.
 

Hvordan arbejder du og Habitats med bæredygtighed?

Vi arbejder med bæredygtighed både helt overordnet i vores tilgange og meget konkret i vores løsninger. I vores arbejde er vi målrettet og holder fokus på helhederne, så vi ikke bare skaber mere natur og biodiversitet, men også samtidig sikrer bedre sociale forhold, god økonomi og hensyn til adskillige andre Verdensmål.
 
Helt konkret skaber vi plads til biodiversitet på land, Verdensmål 15 og får det til at fungere i komplekse sammenhænge med nybyggeri, renoveringer og byplanlægning mm. Derudover er vi meget optagede af at sprede budskaberne om, at alle kan og skal gøre en indsats for biodiversitet.
 

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

Der er desværre rigtig meget vanetænkning og desuden det mærkelige problem, at branchen heldigvis har opdaget betydningen af at arbejde med klimaspørgsmål, men så ligesom stopper der og glemmer andre bæredygtighedsmål. Så jeg ser muligheder for, at byggebranchen i Danmark ganske snart virkelig får øjnene op for naturens betydning. Både fordi vi mennesker altså bliver så glade af at have rig natur tæt på eller ligefrem rundt om os, men også fordi virkelig mange arter i Danmark har det svært, og det er bare så uendelig dumt og trist, at vi udrydder skønne arter af sommerfugle, vilde bier, blomster og fugle bare fordi vi ikke tænker os ordentligt om, når vi bygger og planlægger.
 

Er der sket nok de sidste 10 år inden for bæredygtigt byggeri i dine øjne?

Selvfølgelig er der slet ikke sket nok! Der er bestemt sket meget, men mest på klima-/CO2-området og så noget på ressourcer. Men det er jo først, når vi sikrer, at nye byggerier og renoveringer reelt er et positivt gode for hele verden og dermed grundlæggende er bæredygtigt, at vi er i mål. Og der er lang vej endnu.
 
Der er ikke sket nok, fordi samfundet ikke kræver en helhedstilgang til bæredygtighed, men lader sig nøjes med CO2-reduktioner og grønne tage, og fordi det er en kæmpe opgave at gentænke hele brancher, så de reelt bliver bæredygtige. Desuden er der mange veletablerede selskaber og aktører som tjener gode penge i branchen i dag, og dermed ikke har særlig stor motivation til at gentænke den og sikre reel transformativ omstilling.
 
Vi oplever for eksempel stadig problemer med, at det grønne i landskaberne bare skæres væk sidst i processen, fordi det er dyrt, men så etablerer man flade, grå områder, der nok er billige at lave, men som på sigt koster langt mere i drift. Men det er jo andre, der skal betale det, så ”who cares”…? Og hvem måler på, om folk bliver triste af bøgepur og asfalt?
 
Der er faktisk rigtig meget, man kan gøre for at sikre en masse natur og høj biodiversitet i byggeriet, hvis man vil. Og helt nye praktiske projekter viser, at det er muligt, og bevægelsen så småt er i gang. Vi hjælper f.eks. KAB med at få biodiversitet ind i både deres eksisterende boligområder og i nybyggeri. Ligesom vi hjælper Banedanmark med at få det ind på eksisterende infrastrukturområder, særligt ved Rødby og Struer, og vi hjælper Better Energy med at skabe plads til naturen på deres nye solcellepark ved Næstved. Det er alle selskaber, der tydeligt kan se, det giver mening for dem på flere niveauer, også økonomisk, ellers ville de jo ikke gøre det.
 

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt byggeri de næste 10 år?

Det skal først og fremmest nogle vilde visioner til! Der er simpelthen alt for meget der bare er småjusteringer, selv blandt de forslag de ”progressive” kommer med. Det er for lidt og for langsomt at skære 10 % ned på CO2 og spare lidt materialer.
 
Vi skal tænke bygninger som træer, der ånder, bidrager lokalt og opstår ud af hvad der findes på stedet (som allerede Cradle to Cradle har været inde på). Og så skal vi lave habitater, ikke bare til mennesker men til et væld af arter, fordi vi evolutionshistorisk er udviklet med masser af arter, har vi stadig brug for at have dem tæt på og leve sammen med dem!
 
Desuden skal byggeri ikke bare ”være” bæredygtigt, det skal også anspore til bæredygtighed ved at koble folk til naturen, ressourcerne og hinanden. Og så skal der modige politikere til, som tør sætte barren og forventningerne så højt som et nyt månelandingsprojekt, så alle bliver forpustede og tager sig gevaldigt sammen (det tør politikere først når branchen selv står op og siger, vi er klar).
 

Du deltager i debatten ’Biodiversitet’ på Building Green København, hvorfor er det en vigtig debat?

Det er så hamrende vigtigt, fordi vi er udviklet med naturen, trives med den og bliver så triste og visionsløse uden. Der er brug for, at vi standser tab af arter og sikrer velfungerende økosystemer, som vi lever i, af og med. Og her er byggeri i Danmark altså bare 10 år bagud og mangler at tænke biodiversitet som lige så stor del af bæredygtighed som klima.
 

Hvad håber du, deltagerne får ud af at høre/deltage i debatten?

At de tænker ”wow, hvor verden trænger til, at vi også arbejder med biodiversitet, og hvor er der meget, vi allerede kan gøre”. Selv om det i mange tilfælde vil kræve mod, nysgerrighed og udvikling af nye løsninger, så er det det hele værd, for alternativet er flere ”døde” arealer og tab af arter nationalt og globalt.
 
Det kan vi simpelthen ikke være bekendt over for os selv, kommende generationer og alle andre arter.
 

Vil du høre mere om biodiversitet og bæredygtighed fra Rasmus Vincentz?

Tilmeld dig streamingen af Building Green den 28.-29. oktober og vær med i debatten.
Læs mere her og tilmeld dig her.