17. april 2020 Emmilie Hansen

Johanne Mose Enwistle skulle have været en del af panelet til debatten ’I fremtiden er bæredygtighed altid både grøn, social og økonomisk’ på Building Green Aarhus 2020, som desværre blev aflyst på grund af coronavirus.
 
I debatten ville panelet have præsenteret konkrete redskaber og eksempler fra både forskning og byggebranchen på hvorfor og hvordan de forskellige dagsordner inden for bæredygtigt byggeri skal samtænkes i praksis. 
 
Johanne Mose Enwistle er dokumentationschef i AART architects, hvor hun arbejder for at dokumentere arkitekturens sociale og økonomiske effekt. I det her indlæg kan du læse et interview med Johanne, der blev lavet inden aflysningen af Building Green.
 

Hvordan arbejder du og AART med bæredygtighed?

Når vi i AART arbejder med bæredygtighed, forsøger vi altid at fokusere både på social, økonomisk og grøn bæredygtighed, da vi mener, at de tre går uløseligt hånd i hånd. En bygning, der på skrivebordet er grøn bæredygtig, er jo ikke bæredygtig, hvis den ikke understøtter bæredygtig adfærd i praksis eller hvis den slet ikke bliver brugt, fordi den ikke er attraktiv for brugerne.
 

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

Udfordringer:

  • At byggerier kan være bæredygtige i teorien og på skrivebordet uden at være det i praksis, fordi man i designfasen glemmer de mennesker der skal bo, arbejde og leve i dem. Det kan have den konsekvens, at bygninger bruges helt anderledes end det var tiltænkt og at de bæredygtige potentialer aldrig opfyldes.
  • At afgørende beslutninger i designfasen påvirkes af en kortsigtet og snæver betragtning om anlægsøkonomi, fremfor en langsigtet og bred betragtning om, hvordan byggerier kan bidrage til både social og økonomisk værdiskabelse for mange forskellige aktører.

Muligheder:

  • Tænk mennesker og deres brug af bygninger i praksis ind i design og projekteringsfasen – kræver dyb viden om, hvordan mennesker bruger eksisterende byggerier.
  • Udnyt potentialerne i det byggede miljø for fysisk nudging til bæredygtig adfærd – både social og miljømæssig bæredygtighed.
  • Stil krav til langsigtet/bred social, miljømæssig og samfundsøkonomiske værdiskabelse i projekter

 

Hvilke tendenser inden for bæredygtigt byggeri vil vi se i det næste årti?

Byggerier, der understøtter fællesskab, som modsvar til ensomhed.

Byggerier, der understøtter deleøkonomi og ændrede behov i forhold til at eje vs. have brugsret/adgang til.
 

Har du og AART fokus på fremtidens bruger/beboer i jeres projekter?

Vi genbesøger vores byggerier, undersøger hvordan de bruges i praksis og dokumenterer den værdiskabelse, som det byggede miljø bidrager til – både ift. social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.
 

Du deltager i en debat på Building Green Aarhus. Hvad vil du tale om, og hvad håber du, deltagerne får ud af at høre debatten?

Jeg taler om, hvordan det byggede miljø på én og samme tid kan, skal og bør understøtte både social og grøn bæredygtighed. Jeg kommer med konkrete eksempler på arkitektoniske løsninger, der netop understøtter de forskellige former for bæredygtighed. Jeg hejser flaget for, at et nødvendigt fokus på grøn bæredygtighed ikke må ske på bekostning af social bæredygtighed. Både fordi vi risikerer, at byggeriet derved på længere sigt ikke er grønt bæredygtigt, men også fordi social bæredygtighed er et mål i sig selv.

Jeg håber, at deltagerne bliver inspireret til at arbejde holistisk med bæredygtighed og derved ikke går på kompromis med den sociale bæredygtighed i bestræbelserne på at opnå grøn bæredygtighed.