Vi skal gå skridtet videre og gennemføre bæredygtigt byggeri

14. april 2020
14. april 2020 Emmilie Hansen

Nina Koch-Ørvad skulle have været ordstyrer på Central Stage til Building Green Aarhus den 25.-26. marts, der desværre blev aflyst på grund af coronavirus. Nina Koch-Ørvad er Seniorprojektleder hos Værdibyg, der arbejder med anbefalinger og værktøjer til værdiskabende byggeprocesser. I dette indlæg kan du læse et interview med Nina om bæredygtigt byggeri.
 

Hvordan arbejder du og din virksomhed med bæredygtighed?

I Værdibyg adresserer vi de udfordringer i byggeprocessen, som den enkelte part ikke kan løse alene. Det gælder i høj grad bæredygtighed – ingen aktør i byggeriet kan løfte den bæredygtige dagsorden alene. Det kræver samarbejde, videndeling, god planlægning, ambitiøs kravstillelse, risikovillighed og meget meget mere. De og flere emner forsøger vi at tage fat på gennem vores vejledninger, hvor vi videreformidler erfarne praktikeres gode råd og anbefalinger til, hvordan der kan skabes en mere bæredygtig byggeproces på tværs af fag og faser.
 

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

Jeg tror, vi skal bevæge os fra produkt- til procesfokus. Vi har i branchen i lang tid diskuteret bæredygtige løsninger, teknologier og færdige bygninger. Fokus har meget været at ”få folk med på vognen”, altså få vist de gode eksempler på, at bæredygtigt byggeri er arkitektonisk smukt, funktionelt og rentabelt. Nu er der behov for at gå skridtet videre og fokusere på, hvordan vi så gennemfører et bæredygtigt byggeri. Der er mange, der gerne vil bidrage til bæredygtigt byggeri, men som synes det er svært. Hvilke processer skal der til – hvordan adskiller de sig fra det, ”vi plejer at gøre” – hvilke steder i byggeriets udvikling fra idé til færdigt byggeri er det særligt svært at bibeholde de høje, bæredygtige ambitioner? Og hvordan kan vi gøre det bedre?
 

Hvilke tendenser inden for bæredygtigt byggeri vil vi se i det næste årti?

Jeg tror, at det er afgørende for det bæredygtige byggeris fremtid, at vi fremover sætter fokus på, hvordan byggeriets organisering, roller og processer i højere grad kan understøtte et bæredygtigt byggeri. Vi har alle de teknologier, der er brug for – de står allerede på hylderne, men vi skal finde ud af, hvordan vi får dem fra hylderne og ud i de færdige byggerier. Der kan være meget længere vej, end man tror, for byggebranchen er en fasttømret størrelse, der ikke bare ændrer gængs praksis fra den ene dag til den anden. Nye materialer, certificering osv. kan være gode løsninger, men hvis de ikke bliver efterspurgt af bygherren, tænkt ind i byggeriet under projektering, udført korrekt og anvendt som de er tiltænkt, så udnytter vi slet ikke de bæredygtige potentialer, der er.