Dokumentation af byggematerialers tekniske egenskaber

8. april 2020
8. april 2020 Emmilie Hansen


Skrevet af ETA-Danmark

Der er ingen i byggebranchen, der længere er i tvivl om, at bæredygtighed er kommet for at blive. Det gælder materialer, processer og det færdige byggeri.
 
Men netop når vi kigger på det færdige byggeri – hvordan kan vi så sikre os, at de bæredygtige materialer og løsninger, der er benyttet, rent faktisk også er egnede til anvendelsen? Hvordan sikrer vi, at dokumentationen er i orden? Og at de bæredygtige materialer også bidrager til et byggeri, der lever op til Bygningsreglementets krav?
 

CE-mærket er ikke en godkendelse

Hos ETA-Danmark hører vi ofte i forbindelse med traditionelle byggevarer, at de jo var CE-mærkede, og at de derfor var godkendt til anvendelsen.
 
Det er desværre ikke korrekt. CE-mærket er udelukkende en produktdeklaration, der fortæller, hvad byggevaren/løsningen kan – men ikke om det kan blive brugt i et dansk byggeri. For her skal byggevaren leve op til Bygningsreglementets krav, og det tager CE-mærket ikke hensyn til. Så CE-mærket er ikke en godkendelse og er i sig selv ikke dokumentation nok til, at byggevaren lovligt kan benyttes i dansk byggeri.
 

Du kan få en national godkendelse – også til bæredygtige byggevarer

Kravene i Bygningsreglementet er obligatoriske, men producenterne bestemmer selv, hvordan de vil dokumentere, at deres byggevarer overholder kravene. ETA-Danmark udsteder nationale godkendelser, som kan hjælpe producenter eller leverandører med at dokumentere, at deres byggevarer – også de bæredygtige og innovative – lovligt må anvendes i Danmark. Det sker i form af MK-godkendelser for Materialer og Konstruktioner, VA-godkendelser for Vand- og Afløbsmateriel samt en Teknisk Godkendelse til Anvendelsen (TGA). En TGA er er en videreudvikling af MK-godkendelsen og er beregnet til at beskrive et byggesystems samlede performance, hvorimod MK-godkendelsen typisk vil indeholde informationer om én enkelt egenskab f.eks. brand, lydisolering eller vandtæthed.
 
Godkendelserne tager udgangspunkt i Bygningsreglementet og det, vi i Danmark betegner som ’Alment Teknisk Fælleseje’. Det vil sige SBI-anvisninger, BYG-ERFA-blade, normer, branchevejledninger m.m. Alt sammen dokumenter, som gennem vidensopsamling af best-practice gennem mange år, har til formål at minimere byggeskader.
 

Lever byggevaren op til dansk byggeskik?

Når ETA-Danmark skal godkende en ny byggevare, går vi i dialog med producent og eksperter fra f.eks. Teknologisk Institut, DBI eller BUILD (SBI) for at vurdere, hvilke egenskaber der er relevante, hvordan de skal testes, bedømmes, og om byggevaren er egnet til anvendelsen. Alle vurderingskriterier er således udfærdiget ud fra et indgående kendskab til Bygningsreglementet og det almene tekniske fælleseje.
 
Når byggevaren er godkendt, baseres godkendelsen på løbende 3. parts kontrol, da det er et lovkrav at holde sin dokumentation opdateret. Erfaringsmæssigt får mange virksomheder ikke gjort dette, selvom de med tiden laver små ændringer ved byggevaren. ETA-Danmarks godkendelser er alle betinget af en løbende kontrol af, at byggevaren er i overensstemmelse med godkendelsen. Derudover er godkendelsen gældende for tre år for at sikre, at vi også ved fornyelse af en godkendelse forholder os til byggevarens egenskaber.
 
Derfor er en national godkendelse et godt sted at starte, hvis du vil være sikker på samt have dokumentation for, at din byggevare lovligt kan anvendes i dansk byggeri, at den er egnet til anvendelsen og lever op til danske krav til god byggeskik.
 

Building Green Aarhus: Dokumentation af byggematerialers tekniske egenskaber

ETA-Danmarks indlæg på Building Green Aarhus skulle have omhandlet, hvordan vi kommer i mål med de ambitiøse klimamål og hvilken rolle dokumentation spiller heri. “Det er altid vigtigt at have dokumentationen i orden – især når nye, innovative byggematerialer markedsføres i en ellers konservativ byggebranche. Én mulighed er en Teknisk Godkendelse til Anvendelsen, som dokumenterer de egenskaber, produkterne til det bæredygtige byggeri har, holdt op mod de krav, der findes i Bygningsreglementet.” Til indlægget skulle to godkendelsesindehavere, Peter Skjeldborg Olafsen, CEO, Outercore ApS og Tina Snedker Kristensen, marketing- og kommunikationschef, Troldtekt A/S, tale om dokumentationsbehov og være modereret af Pia Ohrt Thomsen, konsulent, ETA-Danmark. Desværre blev hverken indlægget eller Building Green Aarhus afholdt i 2020 grundet COVID-19.
 
Skulle du også have deltaget på Building Green Aarhus 2020? Hold øje med vores nyhedsside, hvor du løbende kan læse om nogle af de indlæg, der skulle have været.

Du kan se frem mod efteråret og 2021 og læse om de andre afholdelser af Building Green her.