5. marts 2020 Emmilie Hansen


FSC Danmark skulle have stået bag debatten ‘Hvordan kan dansk byggeri bidrage til bæredygtig skovdrift i troperne?’ på GoGreen-scenen på Building Green Aarhus den 26. marts kl. 10. Desværre blev vi nødt til at aflyse eventen på grund af coronavirus. I debatten ville FSC Danmark og en række aktører fra den danske byggebranche diskutere, hvad der skal til for at øge brugen af bæredygtigt tropisk træ i Danmark, og hvordan valg af tropisk træ i dansk byggeri kan skabe en positiv udvikling i troperne.
 
I dette indlæg kan du læse et interview med Morten Brodde, der er rådgiver og Relation Manager i FSC Danmark, som vi lavede inden aflysningen.
 

Hvordan arbejder FSC med bæredygtighed?

Som det danske kontor for FSC-mærket arbejder vi med at udbrede en bæredygtig indkøbspraksis, når det gælder valg af træ og træprodukter og produkternes oprindelse. FSC-mærket sikrer, at træ og træfibre er fra bæredygtigt drevne skove og andre ansvarlige kilder som eksempelvis genbrug. Vi arbejder både med NGO’er, politiske beslutningstagere, offentlige indkøbere, virksomheder og private forbrugere på tværs af de mange sektorer, der bruger træ og papir.
 

Hvilke udfordringer og muligheder ser FSC inden for bæredygtigt byggeri?

Når det gælder træ, er der rigtig mange muligheder for at sikre sig, at træ og træfibre i byggematerialer har en ansvarlig oprindelse. Det er der, fordi vi i dag har et hav af leverandører af FSC-certificerede byggematerialer med flere og flere certificerede produkter på hylderne. Det er altså nemt for de udførende, arkitekter og rådgivere og bygherrer at vælge bæredygtige træprodukter. Også når det gælder produkter som papirisolering og træfiberisolering, som også fås FSC-mærket. Med certificerede byggematerialer giver byggeriet også et betydeligt bidrag til en del af FN’s mål for bæredygtig udvikling, så også her har vi store muligheder gennem dokumenterbart bæredygtigt træ. Selvom markedet for certificerede byggematerialer er stort, må det ikke blive en sovepude. For at sikre at træ i bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter er ansvarligt fældet, så skal bygherrer og rådgivere huske at stille krav om certificerede byggematerialer.
 

Hvilke bæredygtige valg og dilemmaer inden for byggeriet står vi overfor lige nu?

I takt med at vi bygger mere i træ og bruger træ i det hele taget, så skal vi huske at sikre, at træet, vi bruger, har en bæredygtig oprindelse – eksempelvis via FSC-certificerede byggematerialer. Der er en tendens til at tænke, at træ er bæredygtigt, fordi det er træ, og den gryde må vi ikke falde i. Træ er heller ikke bæredygtigt, alene fordi man genplanter. Træ er et fornybart materiale med en række super gode egenskaber, også når det gælder klima og C02, det er klart. Men når vi bruger træ, så har vi et ansvar for, at der er ordentlige sociale, økonomiske og miljømæssige forhold i skoven, uanset hvor træet kommer fra. Og vi skal kunne dokumentere det. Her er certificeringsordninger som FSC en af måderne at gøre det på.
 

FSC står bag debatten ”Hvordan kan dansk byggeri bidrage til bæredygtig skovdrift i troperne?” på Building Green Aarhus 2020, hvorfor ser I det som en vigtig debat?

Vi mener, at dansk byggeri har en enestående mulighed for at give skovejere i de tropiske områder et vigtigt incitament til at bevare deres skove og drive dem bæredygtigt. Alternativet kender vi alt for godt gennem omlægning til produktion af sojabønner, kvæg, palmeolie eller andre ikke-skovrelaterede formål. Samtidig er der stadig myter omkring brug af tropisk træ, som vi gerne vil udfordre. Med skovbrandene i tv er emnet højaktuelt, og derfor har vi valgt at samle en række kompetente folk, der har erfaring med brug og import af tropisk træ og forvaltning af jord i troperne.
 

Hvad håber I, deltagerne får ud af at høre/deltage i debatten?

Vi håber, at debatten giver svar på, hvordan man som udførende, bygherre og rådgiver kan stille krav til tropisk træ, der bidrager til en positiv udvikling i tropiske skovområder. Vi håber også, at deltagerne får en mere nuanceret opfattelse af brug af tropisk dansk i dansk byggeri. Og så håber vi, at der bliver godt gang i debatten og spørgsmålene!