Building Green byder op til dans i Aarhus

17. januar 2020
17. januar 2020 Emmilie Hansen

Kontorhuset Blixens i Aarhus. Foto: Arkitema Architects/Niels Nygaard

Building Green slår dørene op til to dages grøn byggeevent i Centralværkstedet den 25. og 26. marts under temaet Bæredygtige Valg. På Centralværkstedet kan besøgende blive inspireret af 80 talere, udveksle ideer med de 70 udstillere og netværke med hele den bæredygtige byggebranche.

Det er fjerde gang, Building Green rykker til Aarhus. Danmarks næststørste by har markeret sig stærkt på den bæredygtige scene med et ambitiøst mål om at blive CO2 neutral i 2030. Men hvordan gør man det i en by, der vokser med 5.000 mennesker årligt? Det er en af de ting, stadsarkitekt i Aarhus Stephen Willacy vil tale om til åbningen af Building Green:

– Siden krigen er Aarhus fodaftryk vokset tre gange. Vi har bredt os længere og længere ud. Hvis vi skal vende udviklingen, skal vi gøre byen mere kompakt og bygge langs letbanekorridoren, så folk får et alternativ til bilen. I Lisbjerg har vi anlagt et stort område, hvor folk kan stille bilen og tage letbanen til byen. På samme måde udbygger vi cykelstierne, så der er flere alternativer til privatbilismen, siger Stephen Willacy.
 

Mikro og makro

På makroniveau handler det om at tænke kommunen som et stort sammenhængende fællesskab, hvor alle dele spiller sammen i en fælles hele. På mikroniveau skal borgernes ønsker til lokalmiljøet integreres i arkitekturen.

– Vi er begyndt at se mere på, hvad det enkelte projekt giver til byen. På en måde har vi vendt processen om, så vi nu tænker byliv først, så byrum og til sidst bygninger. Det giver en helt anden forankring, når lokalsamfundet har været inddraget fra første færd, siger Stephen Willacy.
 

Blixens

Lokal forankring er også en vigtig præmis i byggeriet Blixens, som vandt Årets Erhvervsbyggeri i 2019. Bygningen er designet som kontor til Aarhus Kommune, men har også et socialt sigte. Partner i Arkitema Architects Glenn Elmbæk fortæller om projektet på hovedscenen onsdag.

– Blixens ligger midt i Gellerup Parken. Det er både en kommunal arbejdsplads og et mødested for hele kvarteret. Udover 950 kommunale arbejdspladser er der også en politistation, et iværksættermiljø, en café, et auditorium, værksteder og et kafferisteri i bygningen. Alle kan komme ind fra gaden og gøre brug af de offentlige faciliteter, siger han.
 

Bæredygtige valg

Blixens er bygget bæredygtigt både med hensyn til formgivning, energiforbrug, materialevalg og på sociale parametre. På Building Green vil Glenn Elmbæk fortælle om nogle af de valg, de har truffet undervejs i processen for at skabe et moderne bæredygtigt byggeri, som giver værdi på alle parametre:

– Bæredygtighed er et komplekst felt, hvor vi hele tiden lærer nyt. Nogle gange er det bedre at bruge jomfrueligt træ end genbrugstræ, hvis genbrugstræet indeholder rester af lak og tungmetaller. I byggeriet må vi konstant opveje fordele og ulemper ved hvert eneste valg. Jeg glæder mig til at diskutere de mange bæredygtige valg, branchen står overfor på Building Green, slutter Glen Elmbæk.

Læs mere om Building Green Aarhus og temaet ‘Bæredygtige valg i 2020’ her.

Tilmeld dig gratis og tag del i byggeeventen.