24. oktober 2019 Emmilie Hansen

Af Signe Kongebro (Henning Larsen Arkitekter), Marlene Haugaard (NCC), Michael Aastrup (Tarkett), Søren Meyer (Grundejernes Investeringsfond), Hanne Juel (Region Midtjylland), Martin Thue Jacobsen (PensionDanmark), Maria Hyllehøj (Dansk Arkitektur Center)
 
Bæredygtighed i byggebranchen er mere end sundt indeklima og sunde materialer. Der gemmer sig et kæmpe potentiale i at løfte den sociale bæredygtighed. Hvordan kan vi bygge og renovere bygninger, der understøtter alle aspekter af bæredygtighed på én gang? Kom med, når Sustainable Build debatterer dette og lancerer vores Innovation Challenge på Building Green d. 31. oktober på VIP Scenen, kl. 15-16.
 
Byggeriet står for 40 % af CO2-udledningen på verdensplan, og branchen er derfor vital for at vi kommer i mål med reduktionen af vores CO2-udledning. Indtil videre har metoderne til at reducere byggeriets CO2-udledning hovedsageligt været centreret omkring materialevalg og energioptimering. Dette er vigtige aspekter, som vi med partnerskabet Sustainable Build selv har været med til at sætte på dagsorden.
 
Men bæredygtighed er også et spørgsmål om hverdagsliv, og derfor er der behov for et bredere fokus på, hvordan vi skal arbejde med det levede liv i byggeriet. Vi ved for eksempel i dag, at 10 % af den voksne danske befolkning lider af depression og at 210.000 danskere føler sig ensomme. Og når vi samtidig tilbringer 80-90% af vores tid i bygninger, er der et stort potentiale for at finde løsninger – også på denne type af udfordringer – i byggebranchen.
 
Vi ved også, at en bæredygtig byggebranche anno 2019 ikke handler om at vi skal bygge mere, men smartere. Vi taler meget om, at man skal kunne genbruge en væg, men sandheden er nok, at væggen skal blive – og rummet skal genbruges. Det er på den måde ikke væggen, vi skal betragte som en ressource, men rummet. Hvordan sikrer vi på en smartere måde, at flere kan bruge de rum, vi skaber? Daginstitutioner, der kun er åbne om dagen – hvordan kan de blive brugt om aftenen? Hvordan kan stueetager i byggerier blive fælleseje? Hvordan sikrer vi, at uderum bliver benyttet af flere?
 

Bygninger til det levede liv  

Vores livsmønstre og behov ændrer sig over tid, men nutidens boliger er designet ud fra gamle normer. Hovedparten af det nye byggeri passer hverken til singlen i den lille bolig eller den moderne familie med ’dig, mig, dine og mine børn’ i nogle uger, og ’os to’ i andre. Ifølge Danmarks Statistisk er lidt over hvert femte barn i Danmark ’delebarn’, og har altså typisk to hjem og to værelser. Det er mange kvadratmeter, der jævnligt står tomme og ubrugt. Det samme gør sig for eksempel gældende med sommerhuse, som gennemsnitligt kun bliver brugt 76 dage om året og står tomme resten af tiden.
 
Samtidig er der en stigende efterspørgsel på nye måder at bo sammen på. 7 ud af 10 drømmer om mere fællesskab, der hvor de bor, og prioriterer gerne dette over at bo tæt på byen. Særligt ældre, er interesseret i at bo i fællesskaber med andre ældre, men udbuddet af nye boformer følger ikke efterspørgslen.
 

Byggeriet som brik i at sænke personligt ressourceforbrug

Og efterspørgslen ser ikke ud til at falde. Tværtimod vokser befolkningen – en befolkning, der samtidig lever længere og i stigende grad føler sig ensomme. Ifølge FN skal vi i år 2100 have fundet plads til 3 mia. flere mennesker på kloden. Hvoraf stadigt flere vil bo i større byer. Det lægger et enormt pres på både vores arealanvendelse og ressourceforbrug – men også her kan bygninger og boformer være en del af løsningen.
 
Det forudsætter at vi begynder at fokusere meget mere på de liv, der leves i bygningerne, når vi bygger og renoverer. Bygninger skal i meget højere grad end i dag motivere os til at leve så bæredygtigt som muligt og samtidig understøtte en sund og aktiv livsstil, der sikrer beboere og brugeres fysiske og mentale sundhed. De skal invitere til både fællesskab og privatliv. De skal invitere til, at vi deler, hvad deles kan af både værktøj, mad, køkkener, gangarealer, og dermed reducerer vores personlige ressourceforbrug.
 

Lad os sammen finde løsningerne

Så hvad er det, der bremser os i at inkorporere både den sociale, miljømæssige og økonomiske dimension af bæredygtighed i byggeriet? Skal der ændres i udbudsprocesser? Hvor mangler vi nye samarbejds- eller forretningsmodeller? Hvordan gør vi bedre brug af eksisterende byggeri? Hvordan skaber vi nye incitament-strukturer, der belønner fokus på bæredygtighed og livskvalitet, når der bygges?
 
Der er behov for, at branchen samles på tværs og danner fælles front om at løse udfordringerne, og om at finde de nye innovative løsninger. Det gør vi i Sustainable Build gennem en Innovation Challenge. Vi har i efteråret samlet branchen om at identificere mulige innovationsområder og starter nu søgningen efter innovatører, der kan løse nogle af de mange udfordringer, der ligger inden for disse områder.
 
Fokus for årets Innovation Challenge er CHANGING LIVES : CHANGING BUILDINGS og vi lancerer den med en debat på VIP Scenen d. 31. okt. Kl. 15-16.
 
Kom og vær med til at sætte det levede liv på branchens bæredygtighedsdagsorden! Tilmeld dig gratis her.
 
SUSTAINABLE BUILD er et partnerskab mellem NCC, Henning Larsen, Region Midtjylland, Pension Danmark og Tarkett, støttet af Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond og faciliteret af Dansk Arkitektur Center og Leaderlab.