Peder Fynholm: Byggebranchen mangler tilstrækkeligt kendskab til træets egenskaber

13. oktober 2019
13. oktober 2019 Emmilie Hansen

Peder Fynholm er en del af panelet til InnoBYGs debat omkring træbyggeri på VIP-scenen til Building Green den 30.-31. oktober. Peder Fynholm er souschef og teamleder i Træ og Miljø hos Teknologisk Institut. Han er også netværksleder af netværksgruppen om Fleretagers træhuse i Danmark, der arbejder for at træ skal være et naturligt valg blandt byggebranchens parter ved fleretagers byggerier i Danmark.

I det her indlæg kan du læse et interview med Peder Fynholm omkring træ og træbyggeri i Danmark.

 

Hvordan arbejder du med træ i dit arbejde?

På Teknologisk Institut hjælper vi danske og internationale virksomheder med at udvikle, dokumentere og anvende træ og trærelaterede produkter i byggeriet. Vi samarbejder med aktører fra hele værdikæden. De senere år har vi sat fokus på anvendelse af træ i etagebyggeri og igangsat netværksaktiviteter på nationalt og internationalt plan, for eksempel via InnoBYG og i form af Nordic Network for Tall Wood Buildings. Senest har vi opstartet et stort europæisk projekt, Build-in-Wood, med 21 partnere fra Europa og Canada. Projektet har til formål at gøre det mere naturligt for byggebranchens parter at anvende træ, når der skal bygges i højden.

 

Hvilke fordele er der ved at vælge træ i byggeriet?

Træ er en fornybar ressource, der er let at transportere og let at forarbejde, som kan spille en rolle i byggeriet i højere grad end tilfældet er i dag. Det er samtidig en af de lavthængende frugter i forhold til CO2-besparelser ved opførelse af byggerier.

 

Hvilke ulemper er der ved træ?

Træ har, som alle andre materialer, egenskaber, der kan blive en ulempe i forhold til en bestemt anvendelse, hvis materialerne anvendes uhensigtsmæssigt eller direkte forkert. Nedbrydning fra råd og svamp nævnes ofte som forhold, der taler imod anvendelse af træ, men hvis træet er placeret godt og tørt i den bærende konstruktion vil holdbarhedsaspektet ikke være et issue, og det vil derfor heller ikke længere en ulempe.

Træs største ulempe i Danmark i dag er, at for få aktører i byggebranchen har tilstrækkeligt kendskab til træets egenskaber. Det utilstrækkelige kendskab til træets egenskaber vil have indflydelse på, hvordan træets potentiale i byggeriet kan udnyttes i den danske byggebranche de kommende år.

 

Kan du beskrive træets arkitektoniske værdi ud fra dit synspunkt?

Jeg er lægmand på dette område, men jeg synes, at vi ser mange arkitekter, der tager træet til sig i deres arbejde, så jeg tænker, at det alt andet lige må tale for træets arkitektoniske værdi.

 

Der er meget fokus på at bygge i højden med træ, men hvorfor er det interessant med fokus på at bygge i højden?

Der tales meget om træ herhjemme, men jeg ved ikke hvor meget mere der reelt bygges. De seneste statistikker, jeg har fået præsenteret, viser ikke, at træforbruget i de bærende konstruktioner har været stigende over de sidste 10 år. Vores fokus på etagebyggeri handler om, at behovet for boliger stiger i byerne og det er derfor nødvendigt at bygge i højden. Andelen af etagebyggeri med bærende konstruktioner i træ er i Danmark næsten ikke eksisterende (ca. 1 %), mens andelen af etagebyggerier i Sverige i 2017 var ca. 13 %. Der ligger derfor nogle uudnyttede muligheder for den danske byggebranche, når det handler om anvendelsen af træ i etagebyggeri.

 

Der huserer en vis debat om beton vs. træ, når det gælder valg af det rigtige materiale. Hvad er din holdning?

Jeg mener i højere grad, vi skal fokusere på, hvordan vi på bedst mulig måde udnytter de råstoffer og byggematerialer vi har til rådighed i stedet for at fokusere på det ene materiale kontra det andet. Alle materialer har fordele og ulemper, så det gælder om at have styr på egenskaberne for de byggematerialer, vi anvender.

 

Hvorfor er træ blevet så stor en trend de sidste par år i Danmark?

Hele klimadebatten har helt sikkert været medvirkende årsag til, at der har været talt meget om træ de sidste år. Men træ er jo ikke noget nyt materiale, det er desværre bare røget lidt i glemmebogen i takt med, at andre byggematerialer har vundet indtog i den danske byggebranche.

 

Hvordan tror du branchen for træbyggerier kommer til at udvikle sig de næste 5-10 år, og hvilke udfordringer står branchen overfor?

Jeg tror, at vi kommer til at se mere træbyggeri i Danmark i de kommende år og forhåbentlig bliver det mere naturligt for byggebranchens parter at vælge bærende konstruktioner i træ, når der skal bygges etagebyggeri end tilfældet er i dag.

 

Hvad håber du, deltagerne får ud af at deltage på Building Green?

Jeg håber, at deltagerne finder inspiration til deres næste byggeprojekter fra udstillere, via netværk og i de faglige indlæg og debatter på Building Green.

 

Mød Peder Fynholm og vær med i trædebatten

Du kan høre meget mere til Peder Fynholm og deltage i debatten Træbyggeri – tid til status til Building Green på VIP-scenen den 31. oktober. Tilmeld dig gratis her.