Modeller af bygningselementer udført af 2. års studerende på KADK

6. oktober 2019
6. oktober 2019 Emmilie Hansen

Assemblager

Materialer pulserer. De påvirkes stort set altid af ydre forhold som f.eks. klimaet. Man kan sige, at materialer opfører sig forskelligt, både i forhold til klima og i forhold til hinanden. Et bygningselement er på den måde altid i proces. Fra opbygning til nedbrydning.

Vi vælger at se byggeriets materialer i assemblagens lys. En assemblage er et begreb, vi har lånt fra billedkunsten. Assemblagen bringer eksisterende genstande sammen med en kunstnerisk intention på samme måde som et bygningselement bringer materialer og produkter sammen med en funktionel og arkitektonisk hensigt.
 

Designparametre

Bygningselementet kombinerer altså flere forskellige materialer under hensyntagen til deres måde at virke sammen på i selve elementet. Det sker også i forhold til en lang række fysiske egenskaber og udefra kommende parametre, fx i forhold til konstruktive forhold og klimatisk påvirkning, økonomi, æstetiske egenskaber, overfladeegenskaber som vedligeholdelseskrav, og ikke mindst bæredygtighed.

Parametre, som naturligvis igen vurderes i forhold til overordnede arkitektoniske intentioner.
 

Bygningselementer set som assemblager

De opgaver som de studerende arbejder med, fokuserer på bygningselementer som væggen, taget, vinduet og sokkelen eller fundamentet. Det er elementer, forstået som netop sammenhænge af materialer.

I bygningselementet indgår materialer som produkter der skal fungere sammen. Det kan fx være stållægter, gipsplader, mineraluld, glasfibervæv og acrylplastmaling. Sammen skal materialerne i et givet bygningselement løse særlige problemer, dels materialerne imellem, dels mellem forskellige klimatiske påvirkninger eller miljømæssige forhold i øvrigt. Eller også mellem konstruktive og æstetiske krav.

Som i en assemblage skal materialerne fungere både i forhold til hinanden og til omverdenen der iblandt det rum og de mennesker der bevæger sig i det.
 

Opgaverne

Opdelt i grupper, har de studerende igennem kursets fem uger arbejdet med og undersøgt materialerne og deres samvirken i forhold til givne bygningselementer udvalgt fra 11 bygninger, som i årstal spænder fra et bindingsværkhus fra ca. 1740 til et parcelhus der knapt står færdigt. Hvert af de i alt 44 bygningselementer er undersøgt i modeller, tegninger, og skriftlige arbejder i form af datablade og analyser.

Parallelt med gruppearbejdet har der hver formiddag været forelæsninger i bl.a. materialelære, tektonik, anvendt byggeteknik, statik og filosofi med bæredygtighed som et gennemgående tema.

Mette Jerl Jensen og Kjeld Vindum
 

Fakta

På Kunstakademiets Arkitektskole KADK, indledes hvert semester på studiets Bachelor del med et obligatorisk 5-ugerskursus. Kurset Materialer er et af disse kurser. Antal studerende pr. kursus er ca. 160. Bachelorstudiet omfatter seks semestre inklusive et praktikophold.