Teknologisk Institut: Suncil indgår strategisk samarbejde om bæredygtig serviceforretning

29. september 2019
29. september 2019 Emmilie Hansen


Sponsoreret indhold i samarbejde med Teknologisk Institut
 
Der er fart på i øjeblikket hos den ambitiøse smart energy startup Suncil. Med et målrettet fokus på grøn vedvarende energi til gadebelysning verden over, er planen at udvide til det amerikanske marked i 2021. Imidertidig påbegynder den aarhusiansk-baserede virksomhed en ny strategisk satsning, der skal styrke den bæredygtige DNA yderligere – services.

Den 3 år gamle soldrevne gadebelysningsvirksomhed Suncil med dansk hovedsæde i Egå ved Aarhus, producerer teknologisk intelligente solcellemaster- og lamper med kameraer, wifi og andre smart city applikationer, der er placeret i Norden, Mellemøsten, Afrika og Australien. På trods af sin unge alder er Suncil allerede stærkt på vej til at være førende inden for sit felt, og blev i juli 2019 udpeget af det østrigske analysebureau, StartUs Insights, som en af verdens 5 mest lovende smart energy startups.
 

Global udbredelse – lokal forankring

Suncil har en mission om at producere så bæredygtigt som muligt, og FN’s Verdensmål har været en integreret del af virksomhedens forretningsmodel siden dens grundlæggelse i 2017. Konkret udmønter dette sig blandt andet i at producere så lokalt som muligt, for derved at minimere tung transport på tværs af kontinenter samt øge jobskabelsen i de markedslande, hvor Suncil opererer.

I skrivende stund står Suncil over for et spændende nyt kapitel med opstart af produktion i De Forenede Arabiske Emirater og Ghana: ”Værktøjer og aluminium skal produceres lokalt, og så sender selv vi et ”IKEA-kit” af teknologiske komponenter derned”, uddyber Lars Nørgaard Bjørn – Suncil’s administrerende direktør.
 

Langvarige kunderelationer giver nyt potentiale for omsætning

Suncils forretningsmodel er baseret på salg af grønne gadebelysningsløsninger, og dette gør at virksomheden er tæt bundet sammen med kunder og samarbejdspartnere. Heri kan nye behov opstå, hvilket giver en unik anledning til at udforske det store potentiale i, at sælge services med som tillæg til Suncil’s fysiske produkter.

”Det har hidtil været udfordrende, at få kunderne til at byde ind på services. Vi begynder dog nu at have en vis produktvolume stående online ude i de enkelte markeder, og derfor er vi efterhånden på et niveau, hvor det giver mening at undersøge, hvad vi kan bruge disse til, når de allerede står der”, fortæller Lars Nørgaard Bjørn.

Suncil har derfor valgt at indgå i et Servitize.DK-forløb med tilknytning af kompetence- og vidensressourcer i form af Teknologisk Instituts højt specialiserede konsulenter.
 

Serviceudvikling og nye forretningsmodeller

Servitize.DK er et tilbud til små og mellemstore fremstillingsvirksomheder i Danmark, der ønsker at arbejde strategisk med udvikling af services, der tilføjer ekstra værdi til deres fysiske produkter for de kunder, der har ønsket og behovet herfor. Servitization-processen kan give virksomhederne op til 30% højere omsætning samt stærkere kundeforankring, da samarbejdet intensiveres yderligere.

Mange produktionsvirksomheder tilbyder allerede en vis service til deres kunder i form af servicekontrakter. Vil man længere op ad servicestigen, kan man begive sig ud i mere advancerede forretningsmodeller, som kan være baseret på digital overvågning af det pågældende produkt i realtid, eller take-back modeller, hvor forældede produktionsmodeller løbende erstattets og genanvendes.

Læs mere herom på servitize.dk.
 

Servitize.DK skal bidrage til bæredygtig profil

Vælger man som virksomhed at deltage i Servitize.DK, får man et fuldt finanseret forløb bestående af en række workshops med erfarne innovationskonsulenter, som hjælper med at afdække virksomhedens aktuelle servicesituation og at finde frem til eventuelle potentialer for øget omsætning gennem services.

Lars Nørgaard Bjørn er ikke i tvivl om, at Servitize.DK-forløbet vil bidrage positivt til Suncils bæredygtige profil:

”Samarbejdet med Servitize.DK skal udforme sig i konkrete services, der skal fungere lokalt ude hos vores kunder, hvor de store kilometerafstande gør, at vi arbejder hen imod eliminering af transport. Servitize.DK skal endvidere være en løftestang for Suncil og vores partnere både uddannelsesmæssigt og teknologisk”, understreger han.
 

Fremtidige grønne services

Suncil ønsker at de fremtidige services skal være kendetegnet af en grøn forretningsvinkel. Lars Nørgaard Bjørn fremhæver måling af luftkvalitet som en mulig service grundet den fysiske placering af Suncils soldrevne gadebelysning i byrum over en lang årrække. Derudover har virksomheden allerede iværksat et nytænkende tiltag, der fremover skal videreudvikles:

”Et eksisterende initiativ, som vi i Suncil gerne vil bygge videre på gennem Servitize.DK, er tilbagekøb af vores grønne belysningsløsninger efter endt brug til 15% af den oprindelige salgspris. På den måde kan vi sikre, at batterier og andre genbruglige produktdele ikke smides ud, men genanvendes i produktionen af nye produkter. Det vinder både kunderne, miljøet og Suncil på”, siger Lars Nørgaard Bjørn.
 
Besøg Teknologisk Institut på stand 87 til Building Green i København d. 30-31. oktober, hvor du kan få mere information om Servitize.DK og Suncils intelligente soldrevne master og lamper.