Fermacell: Vi siger det igen – vand, gips og papir, that’s it

29. september 2019
29. september 2019 Emmilie Hansen


Sponsoreret indhold skrevet af Fermacell
 
Fermacell fibergips var bæredygtigt, længe inden begrebet vandt indpas i byggeriet. Lavt materialeforbrug, høj egnethed til genbrug og lang holdbarhed gør de solide byggeplader bæredygtige. Faktisk er to ud af de tre ingredienser hentet direkte fra genbrug – nemlig genbrugsgips fra industrien og genbrugspapir fra papirindsamlingsordninger. Det og meget andet vil vi fortælle mere om på Building Green.
 

Først en corporate update

Det er ingen hemmelighed, at der er sket ting og sager hos os det seneste halvandet år. En kort opsummering: I april 2018 blev Fermacell GmbH opkøbt af James Hardie Group, der er international markedsleder indenfor byggematerialer af fibercement. Det har givet os en bredere produktporteføjle. Den består nu af en synergi mellem James Hardies fibercement-materialer til facadebeklædning og fermacell-brandets fibergipsplader. For fermacell-brandet består selvfølgelig stadig.

Building Green er en vigtig event for os. Der møder vi de aktører, der driver udviklingen inden for bæredygtighed og grønne løsninger og vi glæder os meget til at vise både vores portefølje af fibergips og fibercement. På fibercement-fronten er vi specielt glade for at kunne vise jer den nye vindplade HardieWindbreaker™.
 

Kun ét lag og mindre spild

Vi bliver ofte spurgt om egenskaber som lavt materialeforbrug, effektiv logistik og lave vedligeholdelsesomkostninger på langt sigt. Det er områder, hvor fermacell altid har været langt fremme. En let skillevægsløsning med fibergipsplader fra fermacelI sparer materialer, fordi en fermacellvæg med ét pladelag i de fleste tilfælde opfylder samme krav til lyddæmpning og brandbeskyttelse, som kræver to lag med traditionelle gipsplader. Det betyder, at håndværkerne skal have fat i halvt så mange plader, og at der skal færre lastbiler til at transportere dem ud til byggepladserne. Dertil kommer, at en væg opbygget med fermacell er mere robust og derfor kræver langt mindre vedligeholdelse på langt sigt. Det er alt sammen budskaber, som vækker interesse for bygherrer, entreprenører og rådgivere, der ønsker at bygge bæredygtigt.
 
Dertil skal nævnes, at fermacell som byggemateriale til lette skillevægge og loftbeklædning betyder meget lidt spild, fordi selv mindre pladestumper problemfrit kan anvendes. Det skyldes, at fermacell har samme ensartede kvalitet hele vejen igennem. Den ensartede kvalitet uden beklædning med karton gør også fermacell meget velegnet til et andet centralt bæredygtighedsaspekt, genbrug. Det har vi sat i system i et samarbejde førende genbrugs- og ressourcevirksomheder i Danmark. De står for arbejdet med at indsamle pladerester og returnere dem til et af fermacells produktionsanlæg i Tyskland. Her indgår de i produktionen af nye fibergipsplader.
 

Tilvalgt pga. robusthed og lang levetid

Vi oplever oftere og oftere, at fermacell fibergips bliver valgt til pga. stigende krav til robusthed, levetid, indeklima og lyddæmpning. Et eksempel er den nyopførte institution, Elmehøjen i Hørning – her blev fermacell fibergips netop valgt pga. robusthed, og at krav til indeklima, lyddæmpning mm. kunne opfyldes i ét lag. Et gennemgående krav til hele byggeriet var desuden, at ingen bygningsdel i hele byggeriet måtte have en levetid på under 20 år.