15. august 2019 Emmilie Hansen

Efter folketingsvalget i år er klimadebatten og klimakampen for alvor sat på agendaen herhjemme. Byggebranchen er også en del af den debat, og branchen står over for en stor udfordring i forhold til klimaet lige nu. Vi tror på, at bæredygtige fællesskaber er en del af løsningen.

Vi bygger og bygger, vi river ned og vi bygger op igen. Det anslås, at op mod 50% af verdens samlede udledning af CO2 kommer fra byggebranchen og op mod 20% fra produktionen af byggematerialer. Den nye regering har klimapolitik øverst på dagsordenen, og vi har nu fået en klima-, energi- og forsyningsminister, en miljøminister og efter mange år igen en boligminister, der kan sætte klimaet og byggebranchen på dagsordenen.

Men hvordan kommer vi i mål med at bygge mere bæredygtigt? Ingen kan løse udfordringerne alene. Hvis vi skal ændre på noget, og vi skal rykke byggebranchen i en mere bæredygtig retning, kræver det, at vi står sammen. Det kræver, at vi handler i fællesskab og det kræver bæredygtige fællesskaber.

Derfor sætter Building Green København fokus på bæredygtige fællesskaber i år.

Tilmeld dig Building Green og deltag i fællesskabet

 

Hvad er bæredygtige fællesskaber?  

Bæredygtige fællesskaber har mange definitioner, men det handler om at skabe plads til fællesskaber og fremme en bæredygtig levevis gennem bygninger og uderum. Bæredygtige fællesskaber fokuserer på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, boformer, byinfrastruktur, social lighed og offentlig forvaltning. Bæredygtige fællesskaber er værdiskabelse for både mennesker, byer, klimaet og økonomien.

Men bæredygtige fællesskaber indebærer også, at mennesker står sammen om et fælles formål. I fællesskab kan vi skabe de nødvendige løsninger i byggeriet og sammen kan vi skabe den nødvendige forandring.

 

Building Green som bæredygtigt fællesskab

Årets program bliver lanceret tirsdag den 20. august og det tager udgangspunkt i temaet bæredygtige fællesskaber. Vi har inviteret eksperter fra ind- og udland til at tale om emnet og om hvordan bæredygtige fællesskaber kan være med til at skabe en mere bæredygtig verden.

Men vi taler ikke kun om bæredygtige fællesskaber – Building Green faciliterer også et fællesskab! Den 30.-31. oktober i Forum samler vi byggebranchen i et fællesskab, hvor vi sammen arbejder for mere bæredygtigt byggeri og arkitektur og for en mere bæredygtig verden. Building Green er et forum for alle, der vil være med i fællesskabet om at skabe forandringer og finde de nødvendige løsninger sammen.

For at vi kan lykkes med at skabe en mere bæredygtig verden, skal vi gøre det i fællesskab. Vi skal stå sammen, arbejde sammen og i fællesskab rykke os nærmere. Ingen kan løse klimaudfordringerne alene!

 

Vil du være med i fællesskabet om at skabe forandringer og finde de nødvendige løsninger?

Deltag gratis i Building Green den 30.-31. oktober

Læs mere om Building Green København 

Udstil dine bæredygtige produkter