DK | EN

Udstillermanual

På standen
Til standen er jf. standkontrakten indeholdt:
-Standvægge mod nabostande. Åbne sider varierer alt efter, hvor standen er placeret. Dette oplyses
særskilt til de enkelte udstillere. Standende er med sorte alu-lister i smedien og centralværkstedet.
-Lys – 4 spots ved 6 m2-stande og 2 spots ved 4m2-stande. Spots’ne er fastgjort øverst på
standvæggen.
-Elstik
-WIFI
-Registreringssystem til indsamling af besøgendes kontaktdata.

Det er ikke lovligt at hænge bannere over sin stand på Building Green Aarhus.

Der kan bygges 3 meter op i højden i Smedien og Centralværkstedet. I Teltet må der bygges 2,2 meter i højden. Der må ikke sættes logoer ind imod nabostande, som kan skabe forvirring for de besøgende. 

Standene er opbygget af sorte moduler. Modulerne er 1 x 2,5 m i Centralværkstedet og Smedien. I teltet er standvæggenes højde 2,20 m. Væggene samles med aluminiumsprofiler i bund og top samt en lodret søjle for hver meter. I Smedien er den lodrette søjle sortmalet. I Centralværkstedet er den lodrette søjle i aluminium. Opklæbning mv. på standvægge: Til opklæbning kan benyttes TESA Tape eller power strips. Standvæggene skal efter endt udstilling fremstå som ved start. Ønsker man at sømme eller hæfte på standvæggene, da kontakt Bigini.dk for at høre om mulighederne for køb af standvæg.

Ønskes ekstra udstyr – belysning, møblering, tæppe mv., da kontakt venligst:

Bigini

Allan Ørslund
allan@bigini.dk
tlf.: 2077 7930

Opbygnings- og udstillingsmateriale skal holdes inden for standarealet under udstillingen – dette af hensyn
til udstillingen som helhed, udstillingens flow, rengøring, flugtveje etc.

Rengøring
Det pålægger den enkelte udstiller at holde standen ren på messedagene.

Forsikring
Det påhviler den enkelte udstiller at forsikre de effekter, der udstilles på standen, samt dækning af eventuelle skader, som produkter, personer eller udstillingseffekter forvoldt mod tredjemand, f.eks. publikum, mens denne opholder sig på eller ved udstillerens stand.

Standvægge
Centralværkstedet og Smedien, standvæggene i fag af  1 m bred og 2,50 m høj .
Teltet: højde 2,20 m.

OBS: Ø-stande har ingen vægge.

Gulvet på udstillingsarealerne
Centralværkstedet: Beton – umalet
Smedien: Trægulv, lakerede planker.
Teltarealet: Kraftigt plastgulv

Højde fra gulv i Centralværkstedet til balkonkant: 3,23 m
Højde fra gulv i Centralværkstedet til kip: 6,20 m
Højde fra gulv i Smedien til loftsspær: 5,40 m

Indvendige standmål:

Stand 1-5-6-10-11-15-16-20-26-31-40-51-60-61
2465 mm x 2465 mm

Stand 2-3-4-7-8-9-12-13-14-17-18-19-22-23-24-25-32-33-34-35-36-37-38-39-52-53-54-55-56
2465 mm x 2420 mm

Stand 42-46-47
1970 mm x 1925 mm

Stand 29-30
1970 mm x 2955 mm

Stand 21
1480 mm x 3895 mm

Stand 27
985 mm x 3940 mm

Stand 49
985 mm x  1970 mm

Stand 44
985 mm x 5910 mm

Stand 41-43-45-48
1970 mm x 1970 mm

Stand 59-62-63-64-67
1970 mm x 2910 mm

Stand 65-66
1970 mm x 2955 mm

Stand 57
1480 mm x 1970 mm

 

 

Åbningstider på indrykningsdagen

24. marts 08.00 – 22.00

Alt arbejde på standene, skal være færdiggjort 24. marts kl. 22:00. Gangene skal således være ryddet for stand-materiel og emballage. Ved indrykning vil flere af dørene ud til gården være åbne.

Opbygningsdagen er d.24. marts i tidsintervallet kl. 8-22.

Vi vil gerne anbefale, at ankomst sker fra følgende tidspunkter

Kl. 08.00: stand nr.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

 Kl. 10.00: stand nr.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37, 38, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Kl. 12.00: stand nr.
39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Inddelingen af standene tager udgangspunkt i forventet opbygningstid, og derfor anbefaler vi mindre stande at komme hen på eftermiddagen. Vi er opmærksomme på og har forståelse for, at der kan være faktorer der gør, at man ikke har mulighed for at imødekomme den anbefalede ankomsttid.

Bemærk: Det er i gården foran Centralværkstedet parkering forbudt – det er kun tilladt at standse og
aflæsse varer. Hele området rundt om Centralværkstedet drives af Q-Park, som flittigt pålægger
parkeringsafgifter ved overskridelse af parkeringsbestemmelserne. Building Green og Centralværkstedet
fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med standsning og parkering.

Levering af varer på indrykningsdag
Får I tilsendt varer eller udstillingsmateriale med en fragtmand, modtages det tidligst dagen før
indrykningsstart. Der skal stå firmanavn og standens nummer på fragtpapirerne. Fragtmanden
skal på forhånd have et tlf.nr. til jer, således at I kan kontaktes for at afhente varerne ved indgangen, når
fragtmanden er på stedet.
Building Green og Centralværkstedet fralægger sig ansvar ifm. leverede varer, og har desuden ikke
mulighed for på vegne af udstilleren at betale fragtmanden for leverance.

Tomgods
Det er ikke muligt at opbevare tomgods/emballage under udstillingen. Centralværkstedet har heller ikke
mulighed for at opbevare tomgods/emballage på deres arealer.

Åbningstider for besøgende på Building Green
25. marts: 09.00 – 17.00
26. marts: 09.00 – 16.00

På disse dage kan udstillere komme fra 07.30 og senest stå klar på standen ved åbningstid.

Udrykning
26. marts 16.00 – 21.00

OBS: Nedbrydning af stande må tidligst påbegyndes efter udstillingens afslutning dag 2 kl. 16.00. Udstillere, der påbegynder nedbrydning inden dette klokkeslæt, bliver pålagt et gebyr på kr. 5.000,- inkl. moms

Forplejning på afholdelsesdagene
Til udstillingsstanden hører 3 forplejningspakker pr. dag. Forplejningen indeholder følgende: Gratis kaffe og kildevand hele dagen, frokost (lunchbag, som man afhenter i køkkenet i Smedien) og kage til eftermiddagskaffen.
Er man mere standpersonale end 3 personer pr. dag, så kan disse tilkøbes for 500 DKK pr. pakke

 

Frokosten afhentes i Smediens udstillerkøkken i tidrummet 12-14 begge dage.
Eftermiddagskagen kan afhentes mellem kl. 15-16 begge dage.

Husk at medbringe din billet med QR-koden på smartphone, da den skal
registreres ved indgangen.
Standpersonale skal synligt bære et udstillerkort udfyldt med firma- og personnavn under hele afholdelsen.
Bemærk: Kun personale, der skal arbejde på standen kan få et udstillerkort, og at dette ikke må overdrages til anden part. Der kræves ikke udstillerkort til håndværkere, der skal arbejde på standene i forbindelse med opbygning og nedtagning.
Registrer al standpersonale inden afholdelse for adgang til eventen samt indsamling af leads.

Kontakt de interessede
Som udstiller får man en EventBuizz app til scanning af potentielle kunder. Den virker som en ekstra hånd til at modtage kontaktinformationer. Kontaktdata udveksles når udstiller scanner den besøgendes visitkort forbi app’en og underskriver online.
Efter afholdelse vil alle leads kunne sendes via app’en som excel-fil til login mailen. Her vil man kunne se data, noter og underskrift fra de besøgende.

Affald
Under hele afviklingen (inkl. ind-og udrykning) benyttes affaldscontaineren, der står ved køkkenets bagdør
(se standtegning på sidste side).
Skraldespandene på udstillingsarealet er forbeholdt de besøgende.

Parkeringsforhold
Bemærk, at det i gården foran Centralværkstedet er parkering forbudt – det er kun tilladt at standse og
aflæsse varer. Hele området rundt om Centralværkstedet drives af Q-Park, som flittigt pålægger
parkeringsafgifter ved overskridelse af parkeringsbestemmelserne. Building Green og Centralværkstedet
fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med standsning og parkering.
Det er muligt at parkere i Bruuns Galleri , som råder over 750 parkeringspladser.

Transport i øvrigt
Busser og toge holder i umiddelbar nærhed til Centralværkstedet.
Taxa: www.aarhustaxa.dk, tlf. 89 48 48 48.

Hotel & Overnatning
Har du brug for overnatning, henviser vil til:
Comwell Aarhus
Værkmestergade 2,
8000 Århus,
tlf.: +45 86728000

Comwell Aarhus tilbyder Building Greens udstillere hotelovernatning til særpris: Enkeltværelse DKK 1098,- per værelse, pr nat, inkl. morgenmad.
Særprisen er gældende indtil d. 24. februar 2020. Book her: https://tilmeld.events/buldinggreen2020

Bemærk venligst: Overnatning foretages selv af udstiller direkte til overnatningsstedet.
Overnatning er ikke en del af standaftalen.

Garderobe
Det er gratis at benytte den bemandede garderoben på balkonen i Centralværkstedet.

Building Green markedsføres gennem landsdækkende aviser, fagblade og også gennem samarbejdspartnernes store netværk. Din virksomhed bliver markedsført via de mange aktiviteter, der er på Building Greens egne kanaler og også på vores mediepartnernes platforme.

VORES SAMARBEJDENDE FAGMEDIER
Building Green har en række samarbejder med/aktiviteter hos udvalgte medier, der retter sig mod den målgruppe, som vi også gerne vil have besøg af på afholdelsen. Disse fagmedier sørger for løbende at bringe fokus på Building Green bl.a. i form af annoncer og nyheder på web og i nyhedsbreve i perioden op til afholdelsen. Dette for at gøre opmærksom på Building Green og i sidste ende trække besøgende til afholdelsen.

Op til afholdelsen bringer mange af vore fagmedier et dedikeret fokus på bæredygtigt og energieffektivt byggeri. De er væsentlige medspillere når det kommer til at udbrede nyheder og viden om emnet til den branche, der er vigtigst for Building Green og vore udstillere.

I den forbindelse vil de også rette henvendelse til jer udstillere, for at tilbyde deltagelse på deres online-aktiviteter og/eller i trykte fagblade og aviser. Vores fagmedier tilbyder Building Greens udstillere at deltage på deres platforme, og i det format, som det enkelte fagmedie er stærkest i at nå ud til målgruppen på.

Det er vigtigt for os at Building Greens udstillere ikke føler sig ”overrendt” af annonceringstilbud, og vi opfordrer derfor vores fagmedier til at spare på henvendelserne. Hertil kommer, at vi fra arrangørside også gerne vil holde udstillere informeret om, hvem Building Green har samarbejde med/aktivitet hos, og hvad de tilbyder. Deltagelse i annoncering på fagmediernes platforme skulle gerne give den fordel, at man er sat i den korrekte kontekst ift Building Green.

Bemærk venligst: Vi har førhen oplevet, at medier har valgt at lave Building Green-tema i deres aviser/tematillæg/online-aktiviteter mv., selvom de ikke har nogen form for samarbejde eller aktivitet med os. Oplever du som udstiller at modtage henvendelser fra medier, der oplyser at de er i samarbejde med Building Green, men ikke står listet på vores website, da vil vi meget gerne høre fra dig.

Se alle fagmedier på Building Green og udvælg dine medier. Klik her!

 

SKAL DU HAVE TRYKSAGER ELLER ANDET MESSEMATERIALE MED PÅ BUILDING GREEN?
For at kunne tilbyde vore udstillere bæredygtigt at gå hele vejen, og også i deres trykte materiale vise at de tænker og handler bæredygtigt, har Building Green lavet et samarbejde med verdens nok grønneste trykkeri, KLS PurePrint, som til vore udstillere tilbyder 100 % bæredygtige tryksager til samme pris og i samme kvalitet som almindelige tryksager.
Trykkeriet, som ligger i Danmark, er et af kun tre trykkerier i verden som kan tilbyde tryksager med verdens skrappeste miljønorm, Cradle to Cradle.

Har du lyst til at vide mere, høre en pris eller er klar med en brochure eller et katalog der skal trykkes, så kontakt:
Bent Hübertz
24 45 05 35
beh@kls.dk

Læs mere om KLS Pureprint her.

Konferenceprogram
Årets program er spækket med internationale keynotes og vigtige debatter, hvor problematikker og fremtidudsigter diskuteres.

Product Information
For besøgende, der leder efter en specifik producent/produkt/løsning, er Product Information stedet at finde det. I indgangen står Byggematerialer.dk til rådighed for besøgende så vel som udstillere for at hjælpe med information om alt der udstilles på gulvet. Det er derfor vigtigt som udstiller at fremsende skema til online kataloget, der sendes med kontrakten. På denne måde er der langt større mulighed for, at dit produkt markedsføres til fulde.

Building Green Blog
I arbejdet på at nå ud til alle fagfolk og beslutningstagere i den bæredygtige byggebranche, har Building Green – udover det tætte samarbejde med fagmedier mv. – også en blog, der opdateres hver dag i månederne op til afholdelse. Building Green sætter stor vægt på at dele og oplyse nyheder med både internt og eksternt indhold, så udstillere og besøgende kan være opdateret på aktiviteter og tematikker.

Centralværkstedet:
Louise Thuehøj Hansen
loha@centralvaerkstedet.dk
+45 3010 8239

Teknisk kontaktperson:
Allan Ørslund, Bigini
allan@bigini.dk
+45 2077 7930

Ved yderligere spørgsmål eller afklaring af ovenstående punkter, da kontakt Building Green teamet her:

Krestina Sørensen
Sales Consultant
sales@buildinggreen.eu
+45 2284 8409

Anne Iversen
Graphics & Exhibition Manager
ai@buildinggreen.eu 
+45 6024 9374

Isabella Frandsen
Sales- & Event Coordinator
if@buildinggreen.eu
+45 2230 4406

Jf. den nye persondataforordning har Building Green nu følgende retningslinjer for deltagernes registrering til eventen:
Når man tilmelder sig Building Green, accepterer man, at Building Green registrerer og gemmer de indtastede kontaktoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. I indgangen til Building Green får man udleveret et navneskilt med en chip, der indeholder de indtastede kontaktinformationer man har afgivet ved tilmeldingen til Building Green.
Dette giver den tilmeldte mulighed for at dele sine kontaktoplysninger med udstillerne ved at scanne navneskiltet på de enkelte stande. Når man lader sit adgangskort scanne, giver man herved samtykke til, at udstilleren efter afholdelsen af Building Green kan tage kontakt pr. e-mail med markedsføring og information om sine produkter.
Samtykket kan altid tilbagekaldes, og ønsker man ikke at modtage markedsføring fra udstilleren, skal man blot undlade at scanne navneskiltet på standene, eller efterfølgende kontakte den pågældende udstiller direkte.

Registrer al standpersonale inden afholdelse for adgang til eventen samt indsamling af leads.

1. Udstillerne er forpligtet til at bruge Centralværkstedet, herunder egen stand, i overensstemmelse med
arrangementets formål. Building Green og Centralværkstedet er berettiget til at afvise eller bortvise en
udstiller, såfremt denne ikke overholder ovennævnte.
2. Skiltning og annoncering, såvel inde som uden på, må kun finde sted efter arrangørens godkendelse.
Dette gælder ikke reklame for eget firma på standen og inden for den angivne max-højde, som
beskrevet i afsnittet Retningslinjer vedr. standhøjde og bannerophæng mv.
3. Udstillerne må ikke opstille eller anvende andet højttaleranlæg uden Building Greens godkendelse. Det
påhviler den enkelte udstiller at søge de fornødne tilladelser til at spille beskyttet musik.
4. Forevisning af film: det påhviler udstilleren selv at indhente eventuelle myndighedstilladelser af
filmforeviseren.
5. Udstillerne er pligtige til at overholde alle myndighedsforskrifter, herunder brandvæsenets og politiets.
6. Udstillerne er pligtige til at overholde Arbejdstilsynets regler, som der kan læses mere om i
Arbejdstilsynets bekendtgørelser og regelsæt. Se www.arbejdstilsynet.dk
7. Nødudgangene skal holdes passable i den bredde og i det antal, som brandvæsenet i hvert enkelt
tilfælde foreskriver, ligesom områdets døre, vinduer og porte ikke må blokeres.
8. Udstillingsarealets gulv må ikke belastes stærkere end konstruktionen tillader. Eventuelle skader i
forbindelse med en sådan transport betales af udstilleren.
9. Det er ikke tilladt at påsætte søm, skruer og lignende i gulve, vægge, lofter, søjler, trapper m.v. – dette
gælder også opbyggede standvægge uden særlig tilladelse fra Bigini.dk. Enhver skade, der påføres
afholdelsesstedet, repareres for udstillerens regning.
10. Building Green og Centralværkstedet fralægger sig ethvert ansvar for bortkomst eller beskadigelse,
herunder brand- og vandskade og beskadigelse af materiel, dekorationer, udstillede genstande og
lignende – uanset hvem dette måtte tilhøre. Al person- og tingsskade, der måtte overgå udstillerne eller
besøgende er Centralværkstedet uvedkommende. Disse bestemmelser gælder dog ikke, hvis skaden
kan tilregnes Centralværkstedets ledelse eller personale som forsætlig eller groft uagtsomt.
11. Reklamationer på leverancer, der bliver leveret gennem Centralværkstedet skal afgives skriftligt, inden
udstillingen lukker.
12. For at begrænse risikoen for tyveri, anbefaler vi, at løse og værdifulde genstande nedpakkes og fjernes
fra standen, når denne er ubemandet, samt når udstillingen lukker. Vi gør opmærksom på, at Building
Green og Centralværkstedet ikke påtager sig noget ansvar for udstillernes ejendom. Centralværkstedet
har ikke mulighed for at opbevare pengebeholdning.